Autor Radim Kudělka

O autorovi

Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Cesta leadera

Každý nemůže být manažer, ale kdokoliv z nás může být leader. Leadership totiž na rozdíl od managementu nestojí na statusu quo – svěřené roli, titulu, pozici a z toho vyplývajících pravomocí. Leadership se týká nás všech pokud se rozhodneme žít ze svého pramene, plně využívat své tvořivé potenciály, dozrávat k tomu nejlepšímu v nás a nabízet své dary světu. Leader je v první...

Vyhoď odpadky!

Se zataženou brzdou se špatně jede. A přesto tak jezdíme téměř všichni. Korunou tohoto bláznovství jsou pak novoroční předsevzetí, kdy do již tak dost přetíženého života chceme narvat ještě něco dalšího. „Jen více, výše a rychleji!“: slyšíme kolem sebe našeptávat kolektivní sugesce. Naučit se cizí jazyk, zvýšit svoje finanční příjmy, rozvinout nové vazby, atd. První otázkou zdravého rozumu...

Každý okamžik je dokonalý

Každý okamžik je dokonalý, tak jak o tom vypráví báseň ze sbírky Zenhir: „Jestli nevěříš, podívej se na září, říjen!                                                                           ...

7 kroků umění zranitelnosti

Srdce mnohých zkamení a vrhne stín na kdysi krásný vztah. Jeli naším cílem harmonické proudění v mezilidských vztazích, tak není možné budovat kolem sebe nedobytné hradby. V brnění se milovat nedá. Většina z nás se ovšem bojí žít s otevřeným srdcem: ukázat svoje slabiny, přiznat chybu. Dokonce i prostá omluva bývá někdy těžká. Hrajeme poker face, bráníme svoji pozici. Tím se paradoxně...

Meditace lásky v Jardín Botánico

Dovolenou na Tenerife jsem si nevybral. „Pouze“ jsem přijal štědré pozvání mého klienta a kamaráda. Honzo, děkujeme! Na sopečném Kanárského ostrově se dá dělat ledasco – od líného povalování na písečných pláží, přes horské túry mlžnými lesy či sopečnými pláněmi, pozorování velryb či delfínů až po kochání se barevnou jinakostí místní flóry či úzkých uliček dobových měst. V tomto článku...

Král je mrtev, nechť žije Klaun!

Jsem blázen do vzdělávání. Miluji učení. Bez nadsázky. A ještě více miluji originální tvořivé a hluboce se dotýkající způsoby rozvoje lidského potenciálu. Často hovořím o inovacích, tvořivosti a s tím spojeném překonávání komfortní zóny přes jejíž pomyslnou hranu jemně, ale jistě pošťuchuji své studenty. Však víte:-) Hlásám též ideje o integritě a o tom, že je potřeba žít to, co je pro...

Integrita – cesta vnitřní síly

Opravdový úspěch je celostní – prožíváme jej mentálně, fyzicky, duševně a obohacuje také druhé. Zásadní ingrediencí úspěšného života, kterou můžeme mít plně ve svých rukou, je osobní integrita, která pramení z opakovaného souladu myšlenek, řeči a jednání. Jinak řečeno, pokud v něco věřím a hovořím o tom, tak to také „musím“ naplňovat ve svých činech. To chce hodně síly, disciplíny, vytrvalosti...

Vyšší mysl a tvořivý postoj v komunikaci

Nedávno jsem vysvětloval své ženě, že anakonda je delší než autobus. Docela jsem si tím byl jistý a protože ona, zdálo se mi, že nelogicky, nesouhlasila, tak jsem se postavil, zvýšil hlas, sepnul ruce před hrudníkem a začal s kázáním o nedostižné velikosti anakondy. Moje milovaná polovička se na mě rozzlobila. Ne proto, co jsem říkal, ale jak jsem to...

Očima dechu

Dech je klíč k našemu nervovému systému, k fyziologickým funkcím a emocím, ke stavu flow a inspiracím ducha. Dech je život sám. Bez vody přežijeme čtyři dny, bez dechu čtyři minuty. Náš vztah k dechu odráží náš vztah k životu samotnému. A nemyslím to jen jako metaforu. Ono to tak fakt je, ať již jsme si toho vědomi a nebo ne. Rád bych...

Vnitřní navigační systém

Každý z nás je vybaven vnitřním navigační systémem, který nám pomáhá se dobře rozhodovat. Přesto na prahu zásadních rozhodnutí klopýtáme. Chybí nám důvěra sama v sebe, jasné vědomí toho jak fungují naše rozhodovací procesy a možná také nástroje, techniky pro vědomé rozhodování. Mezi tyto nástroje může patřit metoda reflexe, hluboké sdílení, vhled, práce s intuicí či řízená imaginace. V tomto...