POZITIVNÍ KLIMA FIRMY

Přejete si zlepšit pracovní atmosféru ve vaší firmě?

Rádi byste zvýšili efektivitu spolupráce a motivaci na pracovišti?
Dopřejte své organizaci možnost rozvíjet se zevnitř ven!

Využít potenciál firmy a jejího týmu

Školení na míru je určeno organizacím a jejím zaměstnancům, kteří chtějí systematicky rozvíjet pozitivní firemní kulturu:

 • lépe zvládat zátěž, stres a změnu 
 • dovedněji komunikovat a efektivněji spolupracovat
 • navýšit úroveň motivace, sounáležitosti a loyality
 • využívat nadání a silných stránek zaměstnanců 
 • rozvíjet firemní hodnoty a dosahovat zvolených cílů
 • poskytovat excelentní zákaznické služby.

Rozvoj pozitivního firemního klimatu může být u Vás ve firmě realizován prostřednictvím dílčího školení, zaměřeného do některých z níže popsaných oblastí, nebo prostřednictvím dlouhodobé systematické spolupráce na bázi partnerství. 

Z hlediska trvalosti změn v organizaci doporučuji dlouhodobou a systematickou spolupráci, která je procesem postupného řízení změn, má trvalý charakter a je realizována jako jeden krok v čase, v souladu s firemíni hodnotami, strategií a cíli.

Podpora pozitivního firemního klimatu může být iniciována také prostřednictvím individuálních konzultací ve Vámi zvoleném čase a místě.  

“Pojem klima jako první definovali psychologové George Litwin a Richard Stringer a později jej rozvinul McClelland se spolupracovníky. Odkazuje na šest klíčových faktorů, jež ovlivňují pracovní prostředí organizace: flexibilitu, tedy jaký prostor mají zaměstnanci pro zavádění novinek bez omezování byrokracií; pocit zodpovědnosti k organizaci; morální normy, které lidé stanovují; poskytování přesné zpětné vazby a vhodných odměn; srozumitelnost poslání a hodnot; a konečně zaujetí pro společný cíl.”

Daniel Goleman

Co všechno lze pro zlepšení klimatu ve Vaší firmě udělat?

Obsah jednotlivých školení je nastaven po dohodě s vedením příslušné organizace. Nejčastěji se jedná o:

 • Rozvoj efektivních komunikačních dovedností
  empatie, asertivita (řešní konfliktů), zpětná vazba, ocenění, efektivní spolupráce
 • Rozvoj emoční inteligence
  zvládání stresu a zátěže, harmonizace spolupráce, rozvoj nadání
 • Definování vize a poslání firmy
  rozvoj strategického řízení organizace
 • Rozvoj osobnostního potenciálu zaměstnanců
  definování nadání, silných stránek a optimalizace nastavení pracovních rolí
 • Navýšení kvality zákaznického servisu
  a rozvoj dobrého jména firmy (etický kodex, komunikační model)

Reference klientů

Děkujeme za skvělé vedení při tvoření naší vize LK Sojka. Radim byl vždy výborně připraven, na začátku nás zklidnil cvičením čhi-kung, které nám umožnilo se více ponořit do sebe a naladit se na sebe vzájemně. Poté jsme si řekli cíle, kterých chceme dosáhnout a vysvětili pojmy, se kterými jsme pracovali. Radim to prokládal zkušenostmi ze svého života, příběhy a inspiroval nás i ostatními, co už vizi mají. Pak jsme se pustili do společného tvoření. Radim vše zapisoval, koordinoval a pomáhal z nás vytáhnout to nejpodstatnější až jsme se dopracovali k naší vizi. Musíme uznat, že bez Radima bychom se k tomu nedostaly a hlavně bychom se nedokázaly s takovou lehkostí domluvit. Děkujeme Radime a doporučujeme všem, kdo uvažují o vizi či vědomé komunikaci, kterou jsme všichni absolvovaly a která nám pomohla prohloubit naší komunikaci nejen v LK Sojka, ale i s okolím. Ještě jednou děkujeme!
Hanka KarvasováSpoluzakladatelka lesní školky Sojka
„Naše společnost“, která má 12 zaměstnanců, absolvovala s Radimem Kudělkou školení komunikačních dovedností a emoční inteligence. Na základě mnoha praktických testů, dotazů a rad, jsme hravou formou hledali svoje přednosti, znalosti a dovednosti. Také jsme si upřesnili, co je „darem“ každého z nás, tak abychom co nejoptimálněji využívali svoji energii nejen k výkonu práce. Hledali jsme společně cesty, jak se na práci naladit a tím zpříjemnit a zefektivnit svoji činnost. Učili jsme se, jak naslouchat druhým, jak je oceňovat, a jak správně reagovat na negativní podněty, tak abychom taktně a přitom otevřeně dokázali říci svůj názor, aniž bychom tím ublížili lidem okolo nás. Během školení jsme se učili pracovat i se stresem a získali spoustu praktických rad do života. Pro mne bylo toto školení velkým přínosem. Spoustu těchto dovedností jsem již dříve intuitivně používala, ale přesto jsem našla nové, jednodušší cesty, k lepší komunikaci a tím i efektivnějšímu řešení někdy i velmi komplikovaných záležitostí. Díky Radimovi jsem se naučila pozitivnímu přístupu k sobě samé a tím i ke svému okolí a za to patří Radimovi opravdu velké díky
Alena JurajdováProvozní ředitelka Active Energy

Zaujala vás nabídka školení pro Vaši firmu
a máte zájem dozvědět se více?