POZITIVNÍ KLIMA FIRMY

Přejete si zlepšit pracovní atmosféru ve vaší firmě?

Rádi byste navýšili efektivitu spolupráce a motivaci na pracovišti?
Dopřejte své organizaci možnost rozvíjet se zevnitř ven!

Využít potenciál firmy a jejího týmu

Školení na míru je určeno organizacím a jejím zaměstnancům, kteří chtějí systematicky rozvíjet pozitivní firemní kulturu:

 • lépe zvládat zátěž, stres a změnu 
 • dovedněji komunikovat a efektivněji spolupracovat
 • navýšit úroveň motivace, sounáležitosti a loyality
 • využívat nadání a silných stránek zaměstnanců 
 • definovat firemní hodnoty a dosahovat zvolených cílů
 • budovat učící se organizaci a osobní mistrovství
 • poskytovat excelentní zákaznické služby
 • bavit se prací.

Rozvoj pozitivního firemního klimatu může být u Vás ve firmě realizován prostřednictvím dílčího školení, zaměřeného do některých z níže popsaných oblastí, nebo prostřednictvím dlouhodobé systematické spolupráce na bázi partnerství. 

Z hlediska trvalosti změn v organizaci doporučuji dlouhodobou a systematickou spolupráci, která je procesem postupného řízení změn, má trvalý charakter a je realizována jeden krok v čase, v souladu s firemíni hodnotami, strategií a cíli.

Podpora pozitivního firemního klimatu může být iniciována také prostřednictvím individuálních konzultací ve Vámi zvoleném tempu a místě.  

“Pojem klima jako první definovali psychologové George Litwin a Richard Stringer a později jej rozvinul McClelland se spolupracovníky. Odkazuje na šest klíčových faktorů, jež ovlivňují pracovní prostředí organizace: flexibilitu, tedy jaký prostor mají zaměstnanci pro zavádění novinek bez omezování byrokracií; pocit zodpovědnosti k organizaci; morální normy, které lidé stanovují; poskytování přesné zpětné vazby a vhodných odměn; srozumitelnost poslání a hodnot; a konečně zaujetí pro společný cíl.”

Daniel Goleman

Co všechno lze pro zlepšení klimatu ve Vaší firmě udělat?

Obsah a forma školení, přednášek či supervizí jsou nastaveny po dohodě s vedením příslušné organizace, v souladu s firemními hodnotami a cíli. Nejčastěji se zaměřujeme na tato témata:

 • Rozvoj efektivních komunikačních dovedností
  Empatie, asertivita (řešní konfliktů), zpětná vazba, ocenění, efektivní spolupráce
 • Rozvoj emoční inteligence
  Zvládání stresu a zátěže, rozvoj vnitřních zdrojů motivace na pracovišti
 • Definování vize, hodnost a poslání firmy
  Umění strategického řízení organizace se zapojením klíčových zaměstnanců
 • Rozvoj osobnostního potenciálu zaměstnanců
  Definování nadání, silných stránek a optimalizace nastavení pracovních rolí
 • Navýšení kvality zákaznického servisu
  Rozvoj dobrého jména firmy (etický kodex) a excelentních služeb
 • Emočně inteligentní leadership
  Navýšení kapacity leaderů efektivně vést sama sebe a dále projekt či svěřený tým.

„Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru.“

Reference klientů

S týmem vedoucích pracovníků středního managementu jsme absolvovali kurz Emočně Inteligentní Leadership. Těžko si představit přínosnější kurz, laťka je nastavena vysoko. O vysoký standard kurzu se postaral jeho lektor, pan Kudělka. Věřím, že toto téma je zpracováno a všeobecně uchopitelné, ale přínos pana Kudělky je jedinečný a autentický, poctivě odpracovaný a předaný s pravdivostí a pokorou. Kurz byl velmi respektující a otevíral nám perspektivy do různých směrů. Oceňuji nejen jeho precizně připravenou náplň a obsahovou kvalitu, ale i způsob, kterým byl veden. Celý kurz se nám stal prožitkem, jeho přínosy můžeme čerpat v každodenním bytí. Lektor nás kurzem nejen provedl, ale poskytl nám prostor si téma dostatečně zpracovat a zažít. Pojetí je velmi celistvé a nezůstává u čiré teorie, nezůstává pouze u "učení jak býti leadream", ale dává podněty leadrem se stát, "leadrem být". Ze srdce doporučuji.
Mgr. Eliška ŠkarkováZástupkyně ředitelky Helceletka, Tel.: 725 107 775; skarkova@helceletka.cz
S Radimem Kudělkou jsem se poprvé setkala v roce 2021 při mém studiu na Newton University, kde působil jako vyučující a byla jsem obrovsky překvapena jeho profesionalitou. Na základně této zkušenosti jsem se s ním hned domluvila na další spolupráci. V mém pracovním týmu spolu řešíme vědomou komunikaci a emočně inteligentní leadership. S některými manažery vede i osobní koučink. Během své pracovní praxe jsem se setkala již s mnoha školiteli různých kvalit. Upřímně musím napsat, že Radim patří mezi top školitele vůbec. Nejvíce si vážím toho, jak dokáže být v přítomnosti, prostě tady a teď. Maximálně pro vás využije čas, který vám dává. Určitě doporučuji!
Irena VavřičkováŘeditelka Myplans, www.myplans.cz, Tel.: 724689497.
S Radimem spolupracuji již 8 let v rámci výuky na NEWTON University. Radim u nás na škole vytvořil a realizuje jedinečný vzdělávací modul Emočně inteligentní leadership, který pomáhá studentům rozvíjet jejich manažerské kompetence - zvládat stres a změnu, efektivně komunikovat, rozvíjet talent v organizacích a budovat pozitivní firemní kulturu. Radima považuji za vynikajícího profesionála, který rozumí svému oboru - disponuje hlubokými znalostmi z oblasti emoční inteligence, vědomé komunikace, talent managementu a rozvoje firemního prostředí. Radim disponuje vynikajícími lektorskými kvalitami, díky kterým dokáže v rámci výuky vytvářet bezpečnou a přátelskou atmosféru, ve které se daří efektivnímu vzdělávacímu procesu. Radimův celostně orientovaný způsob práce se studenty, vysoké nasazení, individuální přístup a praktičnost výuky jsou studenty opakovaně vysoce ceněny. Pro mě osobně se Radim stal, za dobu naší spolupráce, velmi blízkým člověkem a to i v osobní rovině. Vážím si jeho lidskosti, skromnosti a pokory. Je mi v mnohém inspirací a děkuji, že mi ho osud nabídl jako přítele.
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.Vedoucí Ústavu humanitních věd Newton University
„Naše společnost“, která má 12 zaměstnanců, absolvovala s Radimem Kudělkou školení komunikačních dovedností a emoční inteligence. Na základě mnoha praktických testů, dotazů a rad, jsme hravou formou hledali svoje přednosti, znalosti a dovednosti. Také jsme si upřesnili, co je „darem“ každého z nás, tak abychom co nejoptimálněji využívali svoji energii nejen k výkonu práce. Hledali jsme společně cesty, jak se na práci naladit a tím zpříjemnit a zefektivnit svoji činnost. Učili jsme se, jak naslouchat druhým, jak je oceňovat, a jak správně reagovat na negativní podněty, tak abychom taktně a přitom otevřeně dokázali říci svůj názor, aniž bychom tím ublížili lidem okolo nás. Během školení jsme se učili pracovat i se stresem a získali spoustu praktických rad do života. Pro mne bylo toto školení velkým přínosem. Spoustu těchto dovedností jsem již dříve intuitivně používala, ale přesto jsem našla nové, jednodušší cesty, k lepší komunikaci a tím i efektivnějšímu řešení někdy i velmi komplikovaných záležitostí. Díky Radimovi jsem se naučila pozitivnímu přístupu k sobě samé a tím i ke svému okolí a za to patří Radimovi opravdu velké díky
Alena Jurajdová
Alena JurajdováProvozní ředitelka Active Energy, alena.jurajdova@volny.cz, Tel: 605468087
Jako jednu z největších pracovních, ale i osobních výzev vnímám komunikaci. Ta má velký přesah do poznání a dovedností, o kterých člověk často ani neví, nevěnuje jim patřičnou pozornost nebo je jen neumí pojmenovat či s nimi pracovat. Přitom mají zásadní vliv na náš každodenní život a veškeré vztahy, ať už s těmi nejbližšími nebo s lidmi, které potkáváme poprvé. S Radimem spolupracujeme ve firmě od roku 2017. Společně rozvíjíme potřebné dovednosti, které nám pomáhají zlepšovat komunikaci a vztahy v pracovním prostředí a zároveň mají velký přesah do osobního života. Radimovy kurzy nejsou nudnou teoretickou přednáškou. Umí vše dobře vysvětlit a vypíchnout to podstatné, naslouchat a být laskavý, respektující. A zároveň vás zapojí a uvede do praktických situací, kde se naučíte tvořivě řešit konfliktní situace, pozorovat a pracovat se svými emocemi, vyjadřovat a pojmenovat své pocity a potřeby a mnohé další. K tomu dokáže vytvořit bezpečný prostor. Tímto vším je vzdělávací proces velmi efektivní a spolupráci s Radimem mohu jen doporučit.
Jakub GajdaZa tým Přírodního bydlení
Děkujeme za skvělé vedení při tvoření naší vize LK Sojka. Radim byl vždy výborně připraven, na začátku nás zklidnil cvičením čhi-kung, které nám umožnilo se více ponořit do sebe a naladit se na sebe vzájemně. Poté jsme si řekli cíle, kterých chceme dosáhnout a vysvětili pojmy, se kterými jsme pracovali. Radim to prokládal zkušenostmi ze svého života, příběhy a inspiroval nás i ostatními, co už vizi mají. Pak jsme se pustili do společného tvoření. Radim vše zapisoval, koordinoval a pomáhal z nás vytáhnout to nejpodstatnější až jsme se dopracovali k naší vizi. Musíme uznat, že bez Radima bychom se k tomu nedostaly a hlavně bychom se nedokázaly s takovou lehkostí domluvit. Děkujeme Radime a doporučujeme všem, kdo uvažují o vizi či vědomé komunikaci, kterou jsme všichni absolvovaly a která nám pomohla prohloubit naší komunikaci nejen v LK Sojka, ale i s okolím. Ještě jednou děkujeme!
Hanka Karvašová
Hanka KarvasováSpoluzakladatelka lesního klubu Sojka, Tel.: 776 852 576, Hana.Strechova@seznam.cz
"Už piaty rok organizujem celofiremné sústredenia, ktoré sú pre nás najdôležitejšou udalosťou roka. Tieto sústredenia nám poskytujú priestor na diskusie o zásadných firemných rozhodnutiach a sú zároveň príležitosťou na posilnenie našej tímovej motivácie a vízie. Minuloročné sústredenie malo za tému zdieľané firemné hodnoty. S prípravou a následným moderovaním celého trojdňového sústredenia nám výrazne pomohol Radim, ktorý svojimi schopnosťami a odbornosťou prispel k hlbšiemu porozumeniu a integrácii týchto hodnôt v našej firme." Radimovi som zveril dôveru a on nás úspešne viedol celým procesom. Jeho schopnosti v oblasti odbornosti a facilitácie umožnili, aby sme hlbšie pochopili, prečo sú pre našu firmu hodnoty také dôležité. Obohatil náš slovník, zjednotil naše postoje a pomohol nám hlbšie vnímať význam firemných hodnôt. Teraz, viac ako štyri mesiace po sústredení, môžem s istotou povedať, že to bol vynikajúco investovaný čas. Naši spolupracovnici aktívne používajú zdieľané hodnoty, rozprávajú sa o nich a aktívne prispievajú k vytváraniu takej firmy, akú si predstavujeme."
Michal GabrielZakladatel a CEO Tinysoft, Tel.: +421910224648; gabo.tinysoft@gmail.com

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Máte jakýkoliv dotaz?

Volejte
+420 724 291 964
Pište
radim@vedomevzdelavani.cz
Volejte
+420 724 291 964
Pište
radim@vedomevzdelavani.cz

Zaujala vás nabídka školení pro Vaši firmu
a máte zájem dozvědět se více?