INSPIRACE

pro Váš každodenní rozvoj

15.8. 2022

Meditace lásky v Jardín Botánico

Dovolenou na Tenerife jsem si nevybral. „Pouze“ jsem přijal štědré pozvání mého klienta a kamaráda. Honzo, děkujeme! Na sopečném Kanárského ostrově se dá dělat ledasco – od líného povalování na písečných pláží, přes horské túry mlžnými lesy či sopečnými pláněmi, pozorování velryb či delfínů až po kochání se barevnou jinakostí místní flóry či úzkých uliček dobových měst. V tomto článku...

20.7. 2022

Král je mrtev, nechť žije Klaun!

Jsem blázen do vzdělávání. Miluji učení. Bez nadsázky. A ještě více miluji originální tvořivé a hluboce se dotýkající způsoby rozvoje lidského potenciálu. Často hovořím o inovacích, tvořivosti a s tím spojeném překonávání komfortní zóny přes jejíž pomyslnou hranu jemně, ale jistě pošťuchuji své studenty. Však víte:-) Hlásám též ideje o integritě a o tom, že je potřeba žít to, co je pro...

22.6. 2022

Integrita – cesta vnitřní síly a úspěchu

Opravdový úspěch je celostní – prožíváme jej mentálně, fyzicky, duševně a obohacuje také druhé. Zásadní ingrediencí úspěšného života, kterou můžeme mít plně ve svých rukou, je osobní integrita, která pramení z opakovaného souladu myšlenek, řeči a jednání. Jinak řečeno, pokud v něco věřím a hovořím o tom, tak to také „musím“ naplňovat ve svých činech. To chce hodně síly, disciplíny, vytrvalosti...

24.5. 2022

Vyšší mysl a tvořivý postoj v komunikaci

Nedávno jsem vysvětloval své ženě, že anakonda je delší než autobus. Docela jsem si tím byl jistý a protože ona, zdálo se mi, že nelogicky, nesouhlasila, tak jsem se postavil, zvýšil hlas, sepnul ruce před hrudníkem a začal s kázáním o nedostižné velikosti anakondy. Moje milovaná polovička se na mě rozzlobila. Ne proto, co jsem říkal, ale jak jsem to...

29.3. 2022

Očima dechu

Dech je klíč k našemu nervovému systému, k fyziologickým funkcím a emocím, ke stavu flow a inspiracím ducha. Dech je život sám. Bez vody přežijeme čtyři dny, bez dechu čtyři minuty. Náš vztah k dechu odráží náš vztah k životu samotnému. A nemyslím to jen jako metaforu. Ono to tak fakt je, ať již jsme si toho vědomi a nebo ne. Rád bych...

16.2. 2022

Vnitřní navigační systém

Každý z nás je vybaven vnitřním navigační systémem, který nám pomáhá se dobře rozhodovat. Přesto na prahu zásadních rozhodnutí klopýtáme. Chybí nám důvěra sama v sebe, jasné vědomí toho jak fungují naše rozhodovací procesy a možná také nástroje, techniky pro vědomé rozhodování. Mezi tyto nástroje může patřit metoda reflexe, hluboké sdílení, vhled, práce s intuicí či řízená imaginace. V tomto...

6.1. 2022

Inspirace Baťa – novoroční nakopnutí

„Nejprve vybuduj sebe“. To jsou slova Tomáše Baťi – esence jeho moudrého přístupu k životu a celosvětového úspěchu. „Snaž se, chtěj být nejsilnějším, abys mohl jiné posilovat, rozumným, abys mohl jiným radit, veselým, abys mohl rozradostnit jiné. Chtěj – snaž se být ve všem dobrým, klidným, nejbohatším, abys mohl s nejširšími kruhy svých blízkých sdílet dary svého srdce,...

7.12. 2021

Vnitřní klid – jak jej obnovit

Tam, kde se šíří infekce strachu, je vnitřně klidný člověk emoční oporou pro své blízké. Vnitřní klid je nárazník proti vnějším stresorům, šetří energii a umožňuje dobré fungování imunitního systému. Vnitřní klid nám propůjčuje nadhled a schopnost vidět situaci jasně, a tedy také vědět, co dělat a co nedělat. Vnitřní klid je útočištěm, ke kterému se můžeme vracet ve...

2.11. 2021

Selektivní vedení pozornosti

Když se dobře staráme o svoji přítomnost, tak si vytváříme krásnou budoucnost. Jak to ale ve světě plném strachu a úzkosti konkrétně dělat? Klíčem k vědomému životu v přítomnosti a realizaci vysněných cílů je řízení vlastní pozornosti. Zenový mistr Thich Nhat Hanh ve své knize „The Art of Power“ uvádí 4 způsoby jak můžeme řídit svoji pozornost a pěstovat vnitřní prostředí...

5.10. 2021

Záměr – jasný životní směr

Pokud přesně víme to, co doopravdy chceme, dokážeme-li to pojmenovat, můžeme to také uskutečnit. To je základní tvořivý princip, který se označuje slovem záměr. Záměr umožňuje vědomě řídit proces osobní změny, rozvoje a tvorby. Záměr nám propůjčuje stabilitu jasného životního směru, vědomí priorit a toho co je podstatné dělat a čeho je naopak dobré se vzdát.  Bez jasného záměru jsme jako...