INSPIRACE

pro Váš každodenní rozvoj

29.4. 2021

Jak pěstovat důvěru

Důvěra je základ každého zdravého vztahu. Bez důvěry nefunguje vzájemná otevřenost – sdílení ani spolupráce. Bez důvěry chybí vztahu stabilita. Bohužel v dlouhodobých vztazích často dochází ke korozi důvěry. Důvěru nejvíce naleptávají dvě věci – nenaplněné sliby a neúcta. Co s tím můžeme dělat? Jak důvěru pěstovat se dozvíte v tomto videu + bonus moje nejdůvěrnější píseň „Prosím, věř mi“. A jelikož...

9.4. 2021

Osobní mistrovství

Osobní mistrovství – cesta k srdci má dvě křídla. Spojení těchto dvou křídel vytváří potřebnou životní rovnováhu – štěstí, naplnění a zdraví. Tím prvním křídlem je rozvoji a dávání našich jedinečných darů. Je to cesta od nadání k talentu. Tím druhým křídlem je rozvoj naší kapacity hlubokého bytí a žití v přítomnosti. V tomto videu bych se s Tebou rád podělil o jeden z plodů...

26.3. 2021

Jak rozvíjet odvahu

Orlí pero na této fotce je pro mě symbolem odvahy. Našel jsem jej na pěšině pod posvátnou horou Šcharou na Kavkaze v čarokrásné a divoké oblasti Gruzie, která se nazývá Svanetie. Toto orlí pero bylo pro mě odměnou za to, že jsem dokázal čelit svému strachu při cestě polem pavouků. Moudrý filosof Aristoteles pokládal za šťastný takový život, který je v souladu se...

10.3. 2021

Cesta k srdci

Ta nejkrásnější cesta, kterou můžeme podniknout je cesta z hlavy do srdce. Co je ale tím srdcem? Anglické slovo heart – srdce pochází z indoevropského slova kerd, které je také kořenem slova courage – odvaha a slova core – jádro. Slovo heart – srdce má tedy něco společného s odvahou a odkazuje směrem k našemu jádru, k naší podstatě. Otázkou, která se pak nabízí je: „Jak toto naše jádro – podstatu – hledat a rozvíjet?“ Natočil...

emoce jsou přátelé
26.2. 2021

Vědomé naslouchání – základní praxe lásky

Znáte tu situaci, kdy chcete druhému naslouchat, ale nedokážete se na to, co říká vůbec soustředit? Rádi byste jej vnímali, ale nejde to, i když chcete? Na pozadí se vám rozbíhají vlastní myšlenky, které s danou situací třeba ani nesouvisí a nebo analyzujete to, co druhý říká a připravujeme si co odpovíte až konečně domluví. Každý z nás to asi zná. Co s tím vnitřním...

emočně inteligentní komunikace
12.2. 2021

První před-poklad Vědomé komunikace

Proč i ty nejlepší komunikační nástroje a postupy v životě někdy selhávají? Nasazování naučených komunikačních šablon do každé situace bez toho aniž bychom plně vnímali to, co se v nás a v druhém děje, bývá strojené, nedůvěryhodné a nefunkční. Autentické a trefné použití jakéhokoliv komunikačního nástroje je založeno na naší kapacitě být přítomen, všímat si toho, co se právě děje, rozumět našemu komunikačnímu partnerovi...

27.1. 2021

Jak tančit se strachem

Strach má velké oči a často se převléká do různých forem rezistence – emočních a mentálních bariér – ale je to pořád jeden a ten stejný mechanismus, se kterým se můžeme naučit zacházet. V tomto videu se dozvíte jaký je základní mechanismus strachu a jak se strachem pracovat na ose sebeuvědomění – sebeřízení. 

14.1. 2021

Objev svůj dar a nový profesní směr

Jak poznat jaká práce by pro nás byla optimální? Jak najít svoji profesní vizi? Krystalizace poznání toho jakým směrem se v životě dát je procesem nalézání osobní vize. A jedním ze způsobů jak „poodkrýt“ osobní vizi je přesně pojmenovat osobní nadání. Opravdová vize je totiž vždy napojena na naše jedinečné zdroje a potenciály, které úzce souvisejí s tím, co je nám vlastní...

27.11. 2020

Harmonie, ať již svítí slunce a nebo lije

Tento podzim jsem online pracoval s více než sto-padesáti lidmi, kteří často opakovali to jak je současná situace vyhodila ze sedla jejich návyků. Slyšel jsem maminky, které vykládaly o tom jak je náročné skloubit práci z domu s výchovou dětí a nebo studenty, kteří zase láteřili na to, že po nich zaměstnavatelé chtějí, aby byli online z domova téměř pořád k zastihnutí. Slyšel jsem...

26.10. 2020

Transformační zvládání stresu

Profesor Mihaly Csikszentmihalyi, jeden z nejvýznamnějších psychologů 20. století ve své fenomenální knize Flow píše o tom, že existují dva hlavní způsoby, jak lidé reagují na stres. Nechává se při tom inspirovat významnou prací psychiatra George Vaillanta, který zhruba 30 let studoval úspěšné a poměrně neúspěšné absolventy Harvardu. Vaillant při své studii zjistil, že Ti nejúspěšnější absolventi Harvardu při...