PŘEDNÁŠKY

Vědění je moc. Díky vědění můžeme měnit sami sebe a okolní svět. A proto přednáším, abych se podělil o to nejlepší co vím a znám. Přednáším tak, abych předal to podstatné k tématu a mí posluchači se přitom dobře bavili.

PŘEDNÁŠKY PRO FIRMY
A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Přednášky pro firmy a vzdělávací instituce jsou koncipované na míru cílové skupiny, dle přání a potřeb vedení organizace. Přednášky jsou zábavné, interkativní a přitom splňují nejvyšší kritéria na odbornost a informační hodnotu předávaného obsahu.  

PŘEDNÁŠKY
PRO VEŘEJNOST

Přednášky pro veřejnost probíhají buď ve škole Letokruh v Brně a nebo na pozvání přijedu kdekoliv v rámci České Republiky. Můžet se těšit na přátelskou atmosféru, poznání a informace, které Vás budou inspirovat k pozitivní změně ve Vašem životě. 

Vybraní klienti, pro které jsem přednášel:

„Prvním krokem řízené změny je sebeuvědomění. Poznání Vám umožní lépe se rozhodovat a lépe jednat.