LEADERSHIP KONZULTACE

Efektivně využitý čas, který akceleruje pozitivní změnu ve Vašem životě.

Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. Proto budeme spolupracovat stylem "zevnitř ven" - vyladíme Vaše vnitřní prostředí, aktivujeme Vaše přirozené potenciály a najdeme vhodné způsoby pro dosažení žádané změny.  

Jasný cíl, vhodný postup a výsledky

Společně aktivizujeme a rozvineme Vaše jedinečné potenciály. Pomohu vám jasně vidět a přesně pojmenovat vaše „téma“, zaměřit se na podstatné, osvojit si a dovedně používat účinné dovednosti Vědomé komunikace, emoční inteligence a leadershipu. 

Díky více než 6000 hodinám lektorské/konzultační praxe a bohatým zkušenostem s vedením desítek rozmanitých projektů jsem schopen optimalizovat proces Vašeho rozvoje. Společně najdeme vhodný postup a funkční metody, které Vám pomou dosáhnout požadované změny a zvolených výsledků.

Konzultace začínají přesným pojmenováním Vaší zakázky a záměru, zmapováním a analýzou stávající situace. Společně definujeme žádaný cílový stav a nastavíme vhodnou strategii. V dialogu Vaší reflexe a mojí zpětné vazby ladíme zvolený postup aplikace vybraných "nástrojů" ve Vašem životě anebo při vedení druhých. 

Konzultace šiji přesně na míru každého klienta. Proto můžete očekávat, že budu vnímat Vaši jedinečnosti, plně respektovat Vaše potřeby, přání a tempo spolupráce, které si zvolíte. 

Kvalitativní posun při práci s lidmi může zažehnout jen změna ve vnitřním prostředí jednotlivce či organizace. Proto se svými klienty pracuji stylem „zevnitř ven“ – povedu Vás k tomu, abyste rozvíjeli své uvědomění a vlastní poznání, zjistili, jak sami na sebe a o to efektivněji pak dokázali působit na své okolí, vést druhé a realizovat své vize.

Hlubokých efektů a změn bývá dosaženo při konzultacích formou dlouhodobého provázení/mentoringu. Nicméně, je též možno řešit úzce vymezené specifické zakázky.

Konzultace je možné realizovat fyzicky v Brně, online prostřednictvím skype či zoom nebo po domluvě mohu za Vámi dojet kamkoliv v rámci ČR/SK.

Spolu rozvineme Vaše schopnosti:

 • zvládat stres a zátěžové situace (transformační strategie zvládání stresu) a pracovat s emocemi druhých (empatie a umění vazby);
 • tvořivě řešit konflikty, rozvíjet mezilidské vztahy a zdravá osobní i obchodní partnerství (vědomá komunikace);
 • pěstovat pozitivní naladění a vnitřní prostředí leadera;
 • nastavit si emoční a mentální kotvy pro balancování profesní - osobní roviny života (pozitivní návyky, neurotranmittery štěstí a W-L balance)
 • rozvíjet vnitřní motivaci ve svěřeném týmu nebo s klienty a efektivně vést druhé;
 • efektivně pracovat se záměrem, vizí a prioritami (strategické řízení organizace a time management)
 • nalézat, rozvíjet a používat své nadání a silné stránky a umět vytvářet podmínky pro rozvoj nadání při práci se svěřeným pracovním týmem; 
 • budovat pozitivní klima ve vaší organizaci (rozvíjet loyalitu zaměstnanců/leaderů k organizaci a jejím hodnotám);
 • definovat osobní vizi, poslání a hodnoty, popřípadě definovat sdílenou vizi, poslání a hodnoty vaší organizace;
 • pracovat lépe s vlastní pozorností (zrychlené učení, hluboká práce, kognitivní management);  
 • dostávat se do stavu flow pro větší kreativitu a výkonnost (práce v lehkosti a bez vnitřní rezistence);
 • užívat si veřejné vystupování (prezentační a lektorské dovednosti na výšší úrovni);
 • rozvíjet inovace a kreativitu při vedení druhých a v rámci řízení strategických procesů ve Vaší organizací;
 • vyladit zákaznické služby "do nebes" a bavit se svou prací.
 • ...možná definujete svůj záměr a zakázku ještě jinak:-) 

Řídím se těmito standardy a osobním etickým kodexem:

 • 1
  Respektuji svého klienta
  Očekávejte, že budu respektovat Vaše individuální potřeby (motivaci), způsob a tempo spolupráce, které si zvolíte.
 • 2
  Klienta považuji za partnera
  Zaměřuji se na aktivizaci potenciálů klienta - rozvíjím samostatnost, nezávislost a akceschopnost klienta.
 • 3
  Jednám otevřeně a hovořím pravdivě
  Nejsem celník moudrosti. Když něco nevím či neumím, řeknu to narovinu. Vyvstane-li konflikt zájmů, tak jej otevřeně komunikuji.
 • 4
  Integrita
  To, co učím, také žiji. Nejsem dokonalý, ale makám na tom, abych šel příkladem.
 • 5
  Mé slovo platí.
  Spolehněte se, že dodržím vše, na čem se domluvíme.
 • 6
  Důvěrnost
  Mlčím o věcech, se kterými se mi klient svěří. Nezveřejňuji osobní údaje klientů bez jejich předchozího svolení anebo přání.
 • 7
  Čistý záměr
  Mým záměrem je posloužit dobru a dozrávání klienta. Je-li Vaše zakázka mimo moji odbornost a nebo vím o někom, kdo Vám může posloužit lépe, tak Vám to řeknu.
 • 8
  Efektivita
  Váš čas je cenný. Můj také. Na každé setkání jsem výborně připraven. Věnuji Vám plnou pozornost a cílím na podstatné.

CENA KONZULTACÍ

Jednorázová konzultace (1 - 3 setkání)
Jednorázové konzultace jsou vhodné pro řešení úzce vymezené zakázky, akutní krizové/konfliktní situace nebo jako podpora při tříbení a vyjasnění důležitého rozhodnutí.
4 000 Kč/hod. 
Dlouhodobé provázení/mentoring (4 a více setkání)
Dlouhodobé provázení je nejúčinnějším způsobem celostního řešení klientovy situace, dosažení změny a rozvoje potřebných kompetencí. Doporučená frekvence konzultací je v intervalu 1 x 14 dní - 1 x měsíčně.
3 500 Kč/hod.
Místo/forma
Konzultace probíhají online v platformě zoom nebo fyzicky na adrese Skorkovského 136, Brno 636 00. Popřípadě jako kombinace osobního a online setkávání. Dle domluvy je možné přijet též do sídla klienta.

Reference klientů

S Radimem jsem se prvně setkal na semináři předmětu psychologie na vysoké škole NEWTON College v Brně. Již od začátku si mne Radim získal a bylo mi velice blízké, o čem hovořil a jakým způsobem s námi komunikoval a vedl tento seminář. Během dalších setkání jsem cítil, že mi Radim může pomoci s poznáním sama sebe, v rozvoji mé osobnosti, a možná ukotvení se v životě, ale i v tom co je smyslem života pro mě osobně. Zkrátka pro mne znamenal a znamená dodnes pomoc v tom, v čem sám cítím, že potřebuji. A především v tom vidím obrovský Radimův přínos, nic mi nevnucuje, řekne mi svůj názor, či s citem nabídne možný postup a tím mě dovádí k mým vlastním poznáním. Radim je pro mě profesionál ve svém oboru, je velice empatický, inteligentní, a vzdělaný člověk s širokými zkušenostmi nejen s učením druhých. To o čem Radim mluví, je vždy srozumitelné, přehledné a odrážející jasnou osnovu, ale přitom na Vás působí pokorně, laskavě, uvěřitelně a jde vidět, že opravdu žije to, o čem mluví. Bere Vás jako partnera a jde o spolupráci, o společnou chvíli, ale v napojení na sama na sebe. Radim je vždy soustředěný a aktivní, žije daným okamžikem. Zkrátka Radim je tu pro Vás a je to cítit. Věci, které probíráme, mi přináší pocit smysluplnosti a logiky, což je pro mne osobně velice příjemné, cítím často klid, štěstí a je mi prostě dobře. Krom osobních konzultací jsem s Radimem prošel i víkendovými kurzy Objev svůj dar a Mindfulness, skrytá síla. Jinak nutno říci, že kurzy má Radim velice kvalitně připravené a komplexní.
Dominik Pazdera
Dominik PazderaProcess and marketing manager
K Radimovi mě dovedl můj vnitřní zmatek v otázkách týkající se práce. Jsem stavební inženýrka s 20-ti lety praxe a před 1,5 rokem jsem udělala ve svém životě nový krok a přijala výzvu být vedoucí projekce, tj. pracovat na pozici, kterou jsem nikdy předtím nedělala. Většinou jsem pracovala sama na sebe, teď vedu lidi. Nová práce mě nesmírně baví a naplňuje, ale začala se vymykat mé kontrole, práce přibývalo, nadšení sláblo, začala ve mně sílit agrese, vznětlivost a obavy, zda vůbec na tuto pozici mám předpoklady. Nevěděla jsem si sama se sebou rady. V tomto stavu jsem vyhledala pomoc – Radima, s kterým jsem postupně na 5-ti individuálních konzultacích prošla proměnou, o které se mi ani nesnilo. Na jednotlivých konzultacích jsme probírali nejprve obecně Time managment – co TM vlastně je? A následně jsme řešili konkrétní pracovní věci, které mě trápily. Obratem jsem dostávala Radimovu zpětnou vazbu – jak je možné situace řešit, jak se postavit k věci čelem a rovnou si i na lekci vyzkoušet, jak např. vést rozhovor s kolegou, kterému chci říci nepříjemné věci týkající se práce popř. kolegu ocenit za dobře odvedenou práci. No a posléze mě čekal rozhovor "na živo" s kolegou v praxi. Krůček po krůčku jsem začala zdolávat své strachy, obavy a následně i sílit, věřit si, mít radost, že jsem překonala samu sebe, že jsem šla přes svou komfortní zónu. Netušila jsem, jak velký a krásný dopad na mě budou mít konzultace TM nejen v práci, ale i v osobním životě, vlastně v základních životních postojích k sobě, k druhým, k životním výzvám a životu takovému. Děkuji ti Radime – tvé neskutečné empatii, podpoře, vhledům do situací, vypíchnutí konkrétních a jasných řešení, kam energii zacílit, aby došlo k úlevě a žádaným výsledkům. Zažila jsem s tebou mnoho uvědomění si! Je mi teď blaze, vím kam směřovat svou energii, cíle a jít si postupně krůček po krůčku za nimi, byť to nebude vždy jednoduché, ale stojí to za TO!
Hana ŽouželováVedoucí projektant
K Radimovi jsem přišel s cílem zlepšit svoje komunikační a prezentační dovednosti, abych mohl u svého zaměstnavatele postoupit na pozici team leadera. Měl jsem původně představu, že budu improvizovat na různá témata a Radim mě bude korigovat gesta a dávat zpětnou vazbu, jak to působí na okolí. Realita však byla jiná. Dnes už vím, že podstatou dobré komunikace je vědět, co jejím prostřednictvím chci dosáhnout. Dále jsme se pak věnovali tomu, jak mít pro komunikaci dostatek energie a pohody, tudíž jak se zazdrojovat. Velmi praktické mi také přišlo odlišení pochvaly a ocenění a zaměření se na emočně neutrální popis situací při komunikaci. Celkově jsem si od Radima odnesl pár uchopitelných technik, které používám v každodenním životě včetně krátké meditace. Ta mě pomáhá se dostat do reality a vnímat svět takový jaký je, ne si v hlavě neustále tvořit nějak scénáře a očekávání.
Jaroslav SchejbalFinanční analytik
Obrovskou devízou Radimova přístupu je orientace na skutečné potřeby klienta a nikoli na vlastní rozvojový model nebo metodiku. Pro mne osobně je stěžejní necítit tlak zvenčí v oblasti tak "soukromé" jako je osobní rozvoj, respekt k mantinelům toho co chci a princip "nasazování pomyslného červíčka". Ten ve mě opravdu hlodá po každém našem setkání a zpravidla mám heuristickou radost z toho, že jsem na něco přišel, že mi něco funguje, že jsem něco vyzkoušel, objevil, pochopil. To by nebylo možné, kdyby na sebe konzultant "strhával pozornost", uzurpoval si tento úspěch nebo ho projektoval jinak, než nabízením báboviček a písku a naprosto trpělivým respektem k často neumělým pokusům o stavbu hradu. To vše navíc rámováno pevným hodnotovým zakotvením, odbornou erudicí a širokým rozhledem v teoretických vodách. Ochutnávky Radimových znalostí jsou přitom přirozené, neokázalé a motivující.
Petr SedlářZástupce ředitelky Helceletka, +420 734 220 582 | sedlar@helceletka.cz
S Radimem jsem začal spolupracovat a ihned se mi dostalo profesionálního přístupu. Vyhovovala mi online setkání, která šetřila mým časem. Hledal jsem trochu řád v sám sobě. Radim mi jej pomohl objevit, jak praktickým cvičením, tak dobře mířenými otázkami. Každé setkání mne obohatilo o něco nového a posouvalo k vnitřnímu pořádku. Pokud v dnešním světě trochu tápete uvnitř sebe, Radim je správná volba.
Jakub Krejčímarketingový manažer, www.jakubkrejci.cz jakub.krejci@reklamnikrejci.cz • 778 001 953
V úterý jsem měl jednání s novým člověkem a uvědomoval jsem si, jak ho během hovoru chválím, jak se ptá, jak reaguje, jak ho vtahuji do problematiky tak, aby byl nadšený. Díky tobě to jde naprosto přirozeně spontánně a má to doufám efekt, pro mě rozhodně ano. Výsledky nechť jsou pro tebe tou největší pochvalou. To že to funguje v praxi, má to pozitivní výsledky je na tom to nejúčinnější.Vždy jsem si myslel, že si musím věci nejdřív nastudovat, abych o tom něco věděl a bude to stačit, budu vědět vše, ale teď už si to tak úplně nemyslím. Je třeba nalézt vyváženost mezi informacemi a kreativitou. Mezi rozumem a srdcem. Myslím, že to ty nalézáš. Na základě strukturovaných nastudovaných informací přecházíš k jejich praktickému využití.
Michal Žoužela
Michal ŽouželaVedoucí vědecký pracovník

„Váš život je vzácný dar. Začněte jej žít zevnitř ven a naplno. Teď je ta správná chvíle pro změnu!" 

Máte zájem o konzultaci?