INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Efektivně využitý čas, který akceleruje pozitivní změnu ve Vašem životě.

Konzultace, které mají jasný cíl a výsledky

Společně aktivizujeme Vaše potenciály, najdeme pro Vás použitelné metody a způsoby, které Vám pomohou dosáhnout žádané změny či Vámi zvolených výsledků. 

Každá konzultace začíná přesným pojmenováním zakázky klienta, mapováním a analýzou stávající situace. Společně s klientem definujeme žádaný cílový stav a dále pojmenováváme možná řešení a způsoby, jak zvoleného cíle dosáhnout. 

V závěru konzultace dochází ke krátké reflexi a také doporučení nástrojů a metod, které může klient následně aplikovat v praxi pro dosažení zvoleného cíle.

Konzultace je možné realizovat také online prostřednictvím skype a nebo po domluvě mohu dojet za Vámi kdekoliv v rámci ČR.

 

Oblasti, ve kterých vám mohu pomoci:

 • Jak řešit konflikty a rozvíjet mezilidské vztahy (vědomá komunikace)
 • Jak řídit emoce, zvládat stres a zátěžové situace (emoční inteligence)
 • Jak nalézat své nadání, rozvíjet své silné stránky a jak volit své profesní směřování (kariérní poradenství)
 • Jak se efektivně učit (zrychlené učení a mistrovské trénování)
 • Jak se dostávat do stavu Flow pro větší kreativitu a výkonnost
 • Jak zlepšit své prezentační dovednosti (veřejné vystupování)
 • Jak budovat pozitivní firemní klima ve Vaší organizaci
 • Jak definovat vizi, poslání a hodnoty organizace (etický kodex)
 • Jak efektivně vést druhé (leadership)
 • supervize pro manažery a leadery týmů a organizací
 • pedagogická supervize pro učitele, kteří chtějí učit celostně a efektivně

Konzultace mohou mít rámec dlouhodobé systematické spolupráce, ale i jedné hodiny.

Při práci se svými klienty se řídím osobním etickým kodexem:

 • 1
  Respektuji svého klienta
  Jeho individuální potřeby (motivaci), způsob a tempo spolupráce, které si zvolí.
 • 2
  Klienta považuji za partnera
  Zaměřuji se na aktivizaci potenciálů klienta - rozvíjím jeho samostatnost.
 • 3
  Jednám otevřeně a hovořím pravdivě
  Nejsem celník moudrosti. Když něco nevím či neumím, řeknu to narovinu. Vyvstane-li konflikt zájmů, otevřeně jej řeším.
 • 4
  Integrita
  To, co učím, také žiji.
 • 5
  Mé slovo platí.
  Spolehněte se, že dodržím vše, na čem se domluvíme.
 • 6
  Mlčím o věcech, se kterými se mi klient svěří
  Nezveřejňuji osobní údaje klientů bez jejich předchozího svolení.
 • 7
  Efektivita
  Váš čas je cenný. Můj také. Na každé setkání jsem výborně připraven. Věnuji Vám plnou pozornost, cílím na podstatné. Rozvíjím Vaši akceschopnost. Společnou prací dosahujeme změny, kterou si přejete.

CENÍK KONZULTACÍ

Osobní konzultace
900 Kč / 60 minut
Business konzultace
Vedení zaměstnanců (leadership), budování firemního klimatu, definování vize a poslání organizace, optimalizace pracovních rolí, rozvoj zákaznických služeb, prezentační dovednosti,....
1700 Kč / 60 minut
Konzultace obvykle probíhají u mne doma (Brno). Konzultaci je také možné realizovat online (skype) anebo u Vás doma dle Vaší potřeby.

Reference klientů

V úterý jsem měl jednání s novým člověkem a uvědomoval jsem si, jak ho během hovoru chválím, jak se ptá, jak reaguje, jak ho vtahuji do problematiky tak, aby byl nadšený. Díky tobě to jde naprosto přirozeně spontánně a má to doufám efekt, pro mě rozhodně ano. Výsledky nechť jsou pro tebe tou největší pochvalou. To že to funguje v praxi, má to pozitivní výsledky je na tom to nejúčinnější.Vždy jsem si myslel, že si musím věci nejdřív nastudovat, abych o tom něco věděl a bude to stačit, budu vědět vše, ale teď už si to tak úplně nemyslím. Je třeba nalézt vyváženost mezi informacemi a kreativitou. Mezi rozumem a srdcem. Myslím, že to ty nalézáš. Na základě strukturovaných nastudovaných informací přecházíš k jejich praktickému využití.
Michal ŽouželaVědecký pracovník
Všechna setkání s tebou jsou v otevřenosti a důvěře a představují pro mě přístav bezpečí, čas pro nadechnutí a prostor pro objevování. Baví mě s tebou poznávat sebe samu a zkoušet dělat věci jinak. Vážím si tvého upřímného zájmu o člověka a kamarádského, avšak zároveň vždy profesionálního přístupu. Fénix shořel, ale tvou zásluhou vstal z vlastního popela! :-)
Dagmar Kovaříková
S Radimem jsem se prvně setkal na semináři předmětu psychologie na vysoké škole NEWTON College v Brně. Již od začátku si mne Radim získal a bylo mi velice blízké, o čem hovořil a jakým způsobem s námi komunikoval a vedl tento seminář. Během dalších setkání jsem cítil, že mi Radim může pomoci s poznáním sama sebe, v rozvoji mé osobnosti, a možná ukotvení se v životě, ale i v tom co je smyslem života pro mě osobně. Zkrátka pro mne znamenal a znamená dodnes pomoc v tom, v čem sám cítím, že potřebuji. A především v tom vidím obrovský Radimův přínos, nic mi nevnucuje, řekne mi svůj názor, či s citem nabídne možný postup a tím mě dovádí k mým vlastním poznáním. Radim je pro mě profesionál ve svém oboru, je velice empatický, inteligentní, a vzdělaný člověk s širokými zkušenostmi nejen s učením druhých. To o čem Radim mluví, je vždy srozumitelné, přehledné a odrážející jasnou osnovu, ale přitom na Vás působí pokorně, laskavě, uvěřitelně a jde vidět, že opravdu žije to, o čem mluví. Bere Vás jako partnera a jde o spolupráci, o společnou chvíli, ale v napojení na sama na sebe. Radim je vždy soustředěný a aktivní, žije daným okamžikem. Zkrátka Radim je tu pro Vás a je to cítit. Věci, které probíráme, mi přináší pocit smysluplnosti a logiky, což je pro mne osobně velice příjemné, cítím často klid, štěstí a je mi prostě dobře. Krom osobních konzultací jsem s Radimem prošel i víkendovými kurzy Objev svůj dar a Mindfulness, skrytá síla. Jinak nutno říci, že kurzy má Radim velice kvalitně připravené a komplexní.
Dominik PazderaProcess and marketing manager

„Váš život je vzácný dar. Začněte jej žít zevnitř ven a naplno. Teď je ta správná chvíle pro změnu!" 

Máte zájem o konzultaci?