LEADERSHIP KONZULTACE

Efektivně využitý čas, který akceleruje pozitivní změnu ve Vašem životě.

Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. Proto spolu budeme pracovat stylem "zevnitř ven" - odladíme Vaše vnitřní prostředí, aktivujeme Vaše přirozené potenciály a najdeme vhodné způsoby pro dosažení požadované změny.  

Jasný cíl, vhodný postup a výsledky

Společně aktivizujeme a rozvineme Vaše potenciály. Pomohu vám jasně vidět a přesně pojmenovat vaše „téma“, zaměřit se na podstatné, osvojit si a dovedně používat účinné nástroje, techniky a dovednosti Vědomé komunikace, vnitřní motivace, emoční inteligence a leadershipu. 

Díky více než 6000 hodinám lektorské - konzultační praxe a bohatým zkušenostem s vedením desítek projektů jsem schopen optimalizovat proces Vašeho rozvoje, najít pro vás vhodný postup a funkční metody, které Vám pomou dosáhnout žádané změny a zvolených výsledků.

Konzultace začínají přesným pojmenováním zakázky klienta, mapováním a analýzou stávající situace. Společně definujeme žádaný cílový stav a nastavíme strategii Vašeho rozvoje. Na základě Vaší následné reflexe a mojí zpětné vazby ladíme zvolený postup a aplikaci vybraných "nástrojů" ve Vašem životě. 

Konzultace šiji přesně na míru každého klienta. Proto můžete očekávat, že budu vnímat Vaši jedinečnosti, plně respektovat Vaše potřeby, přání a tempo spolupráce, které si zvolíte. 

Jsem přesvědčen, že kvalitativní posun při práci s lidmi může zažehnout jen změna ve vnitřním prostředí jednotlivce či organizace. Proto se svými klienty pracuji stylem „zevnitř ven“ – vedu je k tomu, aby rozvíjeli své vědomí a uvědomění, nacházeli vlastní poznání, zjistili, jak sami na sebe a o to efektivněji pak dokázali působit na své okolí, vést druhé a realizovat své vize.

Konzultace, které poskytuji mají nejčastěji podobu individuálního provázení a nejlépe slouží osobnostem, kterým záleží nejen na tom, co dělají, ale také proč a jak to dělají.  

Konzultace je možné realizovat fyzicky v Brně (Skorkovského 136), online prostřednictvím skype či zoom nebo po domluvě mohu za Vámi dojet kamkoliv v rámci ČR/SK.

Spolu rozvineme Vaše schopnosti:

 • zvládat stres a zátěžové situace (transformační strategie zvládání stresu) a pracovat s emocemi druhých (empatie a umění vazby);
 • tvořivě řešit konflikty, rozvíjet mezilidské vztahy a zdravá osobní i obchodní partnerství (vědomá komunikace);
 • pěstovat pozitivní naladění a vnitřní prostředí leadera;
 • nastavit si emoční a mentální kotvy pro balancování profesní - osobní roviny života (pozitivní návyky, neurotranmittery štěstí a W-L balance)
 • rozvíjet vnitřní motivaci ve svěřeném týmu nebo s klienty a efektivně vést druhé (smysl, svoboda, mistrovství);
 • efektivně pracovat se záměrem, vizí a prioritami (strategické řízení organizace a time management)
 • nalézat, rozvíjet a používat své nadání a silné stránky a umět vytvářet podmínky pro rozvoj nadání při práci se svěřeným kolektivem či pracovním týmem; 
 • budovat pozitivní klima ve Vaší organizaci (rozvíjet loyalitu zaměstnanců/leaderů k organizaci a jejím hodnotám);
 • definovat osobní vizi, poslání a hodnoty, popřípadě definovat sdílenou vizi, poslání a hodnoty ve vaší organizaci;
 • pracovat lépe s vlastní pozorností (zrychlené učení, hluboká práce, kognitivní management);  
 • dostávat se do stavu Flow pro větší kreativitu a výkonnost (práce bez rezistence aneb flow management v praxi);
 • užívat si veřejné vystupování (prezentační dovednosti);
 •  
 • rozvíjet inovace a kreativitu při vedení druhých anebo v rámci řízení procesů ve Vaší organizací.
 • vyladit vaše služby "do nebes" a bavit se svou prací.
 • ...možná definujete svůj záměr a zakázku ještě jinak:-)

Při práci se svými klienty se řídím osobním etickým kodexem:

 • 1
  Respektuji svého klienta
  Očekávejte, že budu respektovat Vaše individuální potřeby (motivaci), způsob a tempo spolupráce, které si zvolíte.
 • 2
  Klienta považuji za partnera
  Zaměřuji se na aktivizaci potenciálů klienta - rozvíjím samostatnost, nezávislost a akceschopnost klienta.
 • 3
  Jednám otevřeně a hovořím pravdivě
  Nejsem celník moudrosti. Když něco nevím či neumím, řeknu to narovinu. Vyvstane-li konflikt zájmů, tak jej otevřeně komunikuji.
 • 4
  Integrita
  To, co učím, také žiji. Nejsem dokonalý, ale makám na tom, abych šel příkladem.
 • 5
  Mé slovo platí.
  Spolehněte se, že dodržím vše, na čem se domluvíme.
 • 6
  Mlčím o věcech, se kterými se mi klient svěří
  Nezveřejňuji osobní údaje klientů bez jejich předchozího svolení.
 • 7
  Čistý záměr
  Mým záměrem je posloužit dobru a dozrávání klienta. Je-li Vaše zakázka mimo moji odbornost a nebo vím o někom, kdo Vám může posloužit lépe, tak Vám to řeknu.
 • 8
  Efektivita
  Váš čas je cenný. Můj také. Na každé setkání jsem výborně připraven. Věnuji Vám plnou pozornost a cílím na podstatné.

CENA KONZULTACÍ

Leadership/business konzultace
2 400 Kč/hod. 
Konzultace probíhají v Brně na adrese Skorkovského 136.

Konzultaci je také možné realizovat online (skype, zoom) anebo u Vás doma či ve Vaší organizaci (dle potřeby a dohody).

Reference klientů

S Radimem jsem se prvně setkal na semináři předmětu psychologie na vysoké škole NEWTON College v Brně. Již od začátku si mne Radim získal a bylo mi velice blízké, o čem hovořil a jakým způsobem s námi komunikoval a vedl tento seminář. Během dalších setkání jsem cítil, že mi Radim může pomoci s poznáním sama sebe, v rozvoji mé osobnosti, a možná ukotvení se v životě, ale i v tom co je smyslem života pro mě osobně. Zkrátka pro mne znamenal a znamená dodnes pomoc v tom, v čem sám cítím, že potřebuji. A především v tom vidím obrovský Radimův přínos, nic mi nevnucuje, řekne mi svůj názor, či s citem nabídne možný postup a tím mě dovádí k mým vlastním poznáním. Radim je pro mě profesionál ve svém oboru, je velice empatický, inteligentní, a vzdělaný člověk s širokými zkušenostmi nejen s učením druhých. To o čem Radim mluví, je vždy srozumitelné, přehledné a odrážející jasnou osnovu, ale přitom na Vás působí pokorně, laskavě, uvěřitelně a jde vidět, že opravdu žije to, o čem mluví. Bere Vás jako partnera a jde o spolupráci, o společnou chvíli, ale v napojení na sama na sebe. Radim je vždy soustředěný a aktivní, žije daným okamžikem. Zkrátka Radim je tu pro Vás a je to cítit. Věci, které probíráme, mi přináší pocit smysluplnosti a logiky, což je pro mne osobně velice příjemné, cítím často klid, štěstí a je mi prostě dobře. Krom osobních konzultací jsem s Radimem prošel i víkendovými kurzy Objev svůj dar a Mindfulness, skrytá síla. Jinak nutno říci, že kurzy má Radim velice kvalitně připravené a komplexní.
Dominik Pazdera
Dominik PazderaProcess and marketing manager
K Radimovi mě dovedl můj vnitřní zmatek v otázkách týkající se práce. Jsem stavební inženýrka s 20-ti lety praxe a před 1,5 rokem jsem udělala ve svém životě nový krok a přijala výzvu být vedoucí projekce, tj. pracovat na pozici, kterou jsem nikdy předtím nedělala. Většinou jsem pracovala sama na sebe, teď vedu lidi. Nová práce mě nesmírně baví a naplňuje, ale začala se vymykat mé kontrole, práce přibývalo, nadšení sláblo, začala ve mně sílit agrese, vznětlivost a obavy, zda vůbec na tuto pozici mám předpoklady. Nevěděla jsem si sama se sebou rady. V tomto stavu jsem vyhledala pomoc – Radima, s kterým jsem postupně na 5-ti individuálních konzultacích prošla proměnou, o které se mi ani nesnilo. Na jednotlivých konzultacích jsme probírali nejprve obecně Time managment – co TM vlastně je? A následně jsme řešili konkrétní pracovní věci, které mě trápily. Obratem jsem dostávala Radimovu zpětnou vazbu – jak je možné situace řešit, jak se postavit k věci čelem a rovnou si i na lekci vyzkoušet, jak např. vést rozhovor s kolegou, kterému chci říci nepříjemné věci týkající se práce popř. kolegu ocenit za dobře odvedenou práci. No a posléze mě čekal rozhovor "na živo" s kolegou v praxi. Krůček po krůčku jsem začala zdolávat své strachy, obavy a následně i sílit, věřit si, mít radost, že jsem překonala samu sebe, že jsem šla přes svou komfortní zónu. Netušila jsem, jak velký a krásný dopad na mě budou mít konzultace TM nejen v práci, ale i v osobním životě, vlastně v základních životních postojích k sobě, k druhým, k životním výzvám a životu takovému. Děkuji ti Radime – tvé neskutečné empatii, podpoře, vhledům do situací, vypíchnutí konkrétních a jasných řešení, kam energii zacílit, aby došlo k úlevě a žádaným výsledkům. Zažila jsem s tebou mnoho uvědomění si! Je mi teď blaze, vím kam směřovat svou energii, cíle a jít si postupně krůček po krůčku za nimi, byť to nebude vždy jednoduché, ale stojí to za TO!
Hana ŽouželováVedoucí projektant
V úterý jsem měl jednání s novým člověkem a uvědomoval jsem si, jak ho během hovoru chválím, jak se ptá, jak reaguje, jak ho vtahuji do problematiky tak, aby byl nadšený. Díky tobě to jde naprosto přirozeně spontánně a má to doufám efekt, pro mě rozhodně ano. Výsledky nechť jsou pro tebe tou největší pochvalou. To že to funguje v praxi, má to pozitivní výsledky je na tom to nejúčinnější.Vždy jsem si myslel, že si musím věci nejdřív nastudovat, abych o tom něco věděl a bude to stačit, budu vědět vše, ale teď už si to tak úplně nemyslím. Je třeba nalézt vyváženost mezi informacemi a kreativitou. Mezi rozumem a srdcem. Myslím, že to ty nalézáš. Na základě strukturovaných nastudovaných informací přecházíš k jejich praktickému využití.
Michal Žoužela
Michal ŽouželaVedoucí vědecký pracovník
Všechna setkání s tebou jsou v otevřenosti a důvěře a představují pro mě přístav bezpečí, čas pro nadechnutí a prostor pro objevování. Baví mě s tebou poznávat sebe samu a zkoušet dělat věci jinak. Vážím si tvého upřímného zájmu o člověka a kamarádského, avšak zároveň vždy profesionálního přístupu. Fénix shořel, ale tvou zásluhou vstal z vlastního popela! 🙂
Dagmar Kovaříková

„Váš život je vzácný dar. Začněte jej žít zevnitř ven a naplno. Teď je ta správná chvíle pro změnu!" 

Máte zájem o konzultaci?