OSOBNÍ MISTROVSTVÍ

                      14. února – 3. dubna 2024 | Online interaktivně                    + závěrečná oslava fyzicky

Opravdové umění života je dozrávání k tomu, kým se můžeme stát pouze a právě my. Hluboce ukotveni ve vědomí přítomnosti kráčíme po stezce svého srdce a ve své jedinečnosti se stáváme darem světu.

To je cesta osobního mistrovství.

Tento jedinečný dvouměsíční program vás provede k realizaci toho na čem Vám opravu záleží. Záměrem kurzu je  inspirovat a podpořit účastníky kurzu v umění vylaďovat své vnitřního prostředí a plně žít dle svých hodnot, vizí a cílů.     

Komu je kurz určen:

Na kurzu se setkávají lidé různých profesí a záměrů. Společná je vůle na sobě makat, poctivost sama k sobě a respekt k druhým.

Tématický obsah kurzu:

V bezpečném a inspirativním prostoru se budeme učit dovednostem, které nám pomohou harmonicky propojit myšlení, cítění a vůli.  Účastníci kurzu se učí pěstovat své vnitřní prostředí a propojovat práci na sobě s realizací svých cílů. 

Pracovat budeme s těmito tématy:

 • 1
  Kotvení ve vědomí přítomnosti
  Prostřednictvím praxe meditace všímavosti a dalších technik jemného vnitřního ladění rozvinete svoji kapacitu všímat si a „vidět“ jasně to, co je.
 • 2
  Aktualizace osobní vize a posílení záměru
  Vyladěni do svého středu si aktualizujete svoji osobní/profesní vizi, cíle a priority. Nastavíte si svoji novou strategii pro naplňování svých cílů.
 • 3
  Flow management
  Naučíte se techniky jemného vnitřního vylaďování, tzv. subtle skills (například, meditace, total relaxace, vnitřní úsměv, atd.). Nastavíte si nový týdenní rytmus, denní rituály a mentální kotvy pro vyladění do stavu flow.
 • 4
  Rozvoj emoční odolnosti
  Naučíte se rozvíjet růstové nastavení mysli - lépe zvládat stres, zátěž a změnu. Rozvinete svoji emoční odolnost a adaptabilitu.
 • 5
  Umění zranitelnosti a autenticity
  Prostřednictvím hlubokého sdílení osobních příběhů lépe porozumíte svému životnímu tématu, směřování, potenciálům a záměrům.
 • 6
  Pěstování osobního umění
  Na kurzu nastartujete nově objevenou vášeň a radost v tvorbě, umění či řemeslu. Posílíte svou vnitřní disciplínu a opravdové studium (z lat. slova studium = horlivost, zaujetí).
 • 7
  Sedm ctností
  Každý týden dostanete výzvy pro rozvoj ctností jako jsou například odvaha, laskavost, štědrost či opravdovost. Svůj osobní proces budete reflektovat a sdílet. Obdržíte zpětnou vazbu a podporu k nové akci.
 • 8
  Podpora, zdroje, obnova
  Znovu se napojíte na své vnitřní zdroje, obnovíte svoji energii, ve společném kruhu i mimo něj. Věnovat se budeme tématu každodenní psychohygieny, autentickému networkingu a pěstování zdravých partnerství.

Jak kurz probíhá?

Potkáme se každý týden

Program Osobní mistrovství je založen na pravidelném každotýdenním setkávání, které je směrováno aktuálními potřebami a aspiracemi účastníků kurzu.

7 setkání online na naživo a jedno setkání fyzické (závěrečná oslava)

Kurz probíhá online prostřednictvím vysoce interaktivní platformy zoom, která umožňuje, aby se všichni účastníci viděli, slyšeli a mohli na sebe spontáně reagovat.

Praxe soucitného naslouchání a meditace všímavosti

Na každém setkání se věnujeme praxi soucitného naslouchání, praktikujeme meditaci všímavosti, sdílíme své osobní příběhy - výzvy, peripetie i úspěchy. Vzniká silná pozitivní skupinová dynamika, ze které se rodí osobní hrdinství a vzájemná inspirace. 

Výzva ke hře

Účastníci kurzu dostávají na každém setkání "výzvu ke hře", která slouží k zapojení nalezeného poznání a nových dovedností do každodenní reality, praktikují a rozvíjejí 7 univerzálních lidských ctností. Sami si také volí vlastní rozvojový cíl jehož realizaci reflektují na každém setkání.  

Maximálně 10 účastníků

Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících. Každý účastník je vítaný, vážený a respektovaný ve své individualitě - no prostě budete jak v bavlnce:-)

Těším se na vás!

„Není na co čekat. Teď je ta nejlepší chvíle pro hlubokou změnu a rozvoj toho na čem nám doopravdy záleží.

Podrobnosti a přihláška

Termín kurzu

14.2. - 3.4. 2024
středy od 18.30 - 21.00

Místo konání kurzu

Online (v interaktivním prostředí platformy zoom)
+ závěrečná oslava při dobrém čaji v Dobré čajovně

Cena

6 800 Kč
(zahrnuje 8 setkání, studijní podklady a dobrý čaj v Dobré čajovně)

Maximální počet účastníků

10

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

K Radimovi jsem se dostala na doporučení kamarádky. Hledala jsem pomoc zvládat emoční napětí v rodině, převážně s dětmi. Prošla jsem si vícero sezení u psychologů a terapeutů, ale až Radim mě efektivně naučil, jak se sebou a emocemi pracovat. Moje cesta začala osobní konzultací a poté online kurzem osobního mistrovství, která mě velmi rychle posunula. Nejsem u konce, ale dnes vím, že je to správná a účinná cesta, ve které budu dál pokračovat. Děkuji. Eva
Eva ZouharováKadeřnice
Radimovy kurzy jsou vždy precizně naplánované, nebojím se říct, že ani minuta nepadne nazmar 🙂 A byť je každý kurz velmi informačně nadupaný (spolu s praktickým cvičením), vždy dbá aby byl prostor i pro relaxaci mysli a těla. Každé setkání s ním, ať už krátkodobé či dlouhodobé, je pro mne vždy přínosem. Obohatím své znalosti a někdy jen opráším staré, zvědomím a zažiji si své dovednosti, vyskočí mi spousta AHA momentů a vždy mě to posune někam dále… Z každého kurzu si odnáším i praktické informace co mohu dělat dále, což je pro mne velmi důležité. Obdivuji Radimovu schopnost naladit se na celou skupinu a zároveň jednotlivce a program tak přizpůsobit dle potřeby. Navíc jeho poutavé přednášení vtáhne každého do „hry“ 🙂 Radim je pro mě inspirací nejenom jako lektor, ale především jako člověk. Radime děkuji, jsem vděčná, že pořádáš kurzy srdcem a že se jich mohu účastnit.
Hanka Bedáňováúčastnice kurzu Osobní mistrovství