KALENDÁŘ AKCÍ

emočně inteligentní komunikace

Vědomá komunikace

12.10. 2024 09:30 - 13.10. 2024Brno, Montessori institut Mint
V bezpečném a inspirativním prostoru tohoto jedinečného kurzu se budeme učit vědomě naslouchat, tvořivě řešit konflikty, empaticky opečovávat druhého a používat ocenění k rozvoji úcty, důvěry a radosti ve vztahu.

Mindfulness - skrytá síla

16.11. 2024 09:30 - 17.11. 2024Brno ZŠ Letokruh
Meditace mindfulness je jednoduchá technika, který nám pomáhá rozvíjet vnitřní klid, kapacitu všímat si a přijímat to, co se děje, zvládat stres, lépe se v sobě orientovat a posléze dělat také lepší rozhodnutí v každodenním životě. 
emočně inteligentní komunikace

Vědomá komunikace II.

7.12. 2024 09:30 - 8.12. 2024MINT Montessori institut Brno Krymská 399/2, 625 00 Brno-Starý Lískovec
Kvalita komunikace vyplývá z vědomí, ve kterém se nacházíme. Na tomto kurzu prohloubíte svoji schopnost vyladit se a pracovat s tvořivými postoji, řešit konfliktní situace a obnovovat své vztahy.
Osobní mistrovství

Emočně inteligentní leadership

15.2. 2025 09:30 - 15.2. 2025Montessori Institut Mint Brno
Jako leadeři v kruhu se učíme pěstovat své vnitřní prostředí a propojovat práci na sobě s realizací svých cílů. V bezpečném a inspirativním prostoru budeme aktivovat a tepat své kompetence k vedení druhých. Důraz je kladen na hluboké sdílení a vzájemnou inspiraci. Tento jedinečný kurz je intenzivním ponorem do světa emočně inteligentního leadershipu. Společně budeme pracovat vyladění do stavu flow v malé skupině o 4 - 8 účastnících. 
Lektor Radim Kudělka

Vědomý řečník

14.6. 2025 09:30 - 15.6. 2025MINT Montessori institut Brno Krymská 399/2, 625 00 Brno-Starý Lískovec
Rádi byste hovořili sebe-vědomě, s lehkostí a radostí před publikem? Vystupování na veřejnosti Vás může bavit, když zjistíte jak na to!