VĚDOMÉ VZDĚLÁVÁNÍ

„Základem štěstí a prosperity je umění řídit svoji pozornost, pěstovat zdravé vztahy a být umělcem svého povolání."

Radim Kudělka,
Autor, lektor a konzultant Vědomého vzdělávání

VĚDOMÉ VZDĚLÁVÁNÍ

„Základem štěstí a prosperity je umění řídit svoji pozornost, pěstovat zdravé vztahy a být umělcem svého povolání."

Radim Kudělka,
Autor, lektor a konzultant Vědomého vzděláván

KURZY VĚDOMÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Společně rozvineme poznání, postoje a dovednosti, které Vám umožní pěstovat smysluplný život, žít v souladu s Vašimi hodnotami a dosahovat Vámi zvolených cílů.

VĚDOMÁ KOMUNIKACE I.

Alfou a omegou našich vztahů je kvalita naší komunikace.

Na tomto kurzu se naučíte jak vědomě naslouchat, tvořivě řešit konflikty a vést pozornost k tomu dobrému (ocenění).  
VĚDOMÁ KOMUNIKACE I.

MINDFULNESS
skrytá síla

Mysl ukotvena do přítomného okamžiku nám umožňuje vnímat každodenní zázraky života.

Na tomto kurzu se naučíte vést svoji mysl, rozvíjet vnitřní klid a lépe se v sobě orientovat.
MINDFULNESS - SKRYTÁ SÍLA

EMOCE, MŮJ DOBRÝ PŘÍTEL

Základní funkcí řízení emocí je vedení pozornosti.

Naučte se zvládat stres a změnu, zapřahat emoce k dosahování svých cílů, lepšímu rozhodování a radostnějšímu životu.
EMOCE, MŮJ DOBRÝ PŘÍTEL

VĚDOMÁ KOMUNIKACE II.

Kvalita komunikace vyplývá z vědomí, ve kterém se nacházíme.

Na tomto kurzu prohloubíte svoji schopnost vyladit se do tvořivého stavu vědomí, řešit konfliktní situace a obnovovat své vztahy.
VĚDOMÁ KOMUNIKACE II.

OBJEV SVŮJ DAR

Cesta od nadání k talentu začíná poznáním přirozených potenciálů.

Jasné vědomí toho v čem a jak jste jedineční Vám propůjčí životní směr a pomůže najít Vaše pravé místo v tomto světě.
OBJEV SVŮJ DAR

VĚDOMÝ ŘEČNÍK

Úspěch prezentace vychází ze schopnosti vyladit se na .... 

Vystupování na veřejnosti Vás může bavit, když zjistíte, jak na to. A pokud to bude bavit Vás, tak to bude bavit také ostatní!
VĚDOMÝ ŘEČNÍK

VE SVÉM STŘEDU

Intenzivní pobytový kurz v Rychlebských horách.

V napojení na osvěžující zdroje přítomnosti, vyladěni do společného vědomí a rytmu, se spustíme do svého středu.
VE SVÉM STŘEDU

OSOBNÍ MISTROVSTVÍ

Umění života vede k dozrávání naší individuality. To je cestou osobního mistrovství.

Na tomto kurzu se ukotvíte ve vědomí toho, co si přejete žít a začnete to také rozvíjet.
OSOBNÍ MISTROVSTVÍ

EMOČNĚ INTELIGENTNÍ LEADERSHIP

Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru.

V kruhu leaderů si aktualizujete svoji vizi a nastavíte novou strategii její realizace.
EMOČNĚ INTELIGENTNÍ LEADERSHIP

 

Témata jednotlivých kurzů se spolu vzájemně prolínají a tím tvoří komplexní vzdělávací program, jehož absolvování potencuje hluboké změny.  

Základními nástroji Vědomého vzdělávání jsou bezpečné prostředí, společný rytmus, praktická cvičení a pozornost plně ukotvena do přítomného okamžiku.  

Pozitivní klima firmy

Přejete si navýšit kvalitu služeb Vaší organizace a přitom je pro Vás důležité rozvíjet dlouhodobé loyální vztahy, spokojenost a smysl v práci? Dopřejte své organizaci možnost rozvíjet se "zevnitř ven".

Pozitivní klima firmy je školení na klíč, které navýší leadership kompetence vašich vedoucích pracovníků, zodpovědnost a vnitřní motivaci zaměstnanců, efektivitu komunikace a úroveň spolupráce ve vaší organizaci či týmu.

RADIM KUDĚLKA

Komunikační expert, lektor a konzultant s více než 18letou praxí v oblasti rozvoje lidských potenciálů, inovativního vzdělávání, leadershipu a pozitivního klimatu organizací.  

Specializuje se na rozvoj znalostí a dovedností Vědomé komunikace, emoční inteligence, talent managementu, emočně inteligentního leadershipu a jejich účinnou aplikaci do života jednotlivců, firem a společnosti.

VÍCE O RADIMOVI

Jaké jsou kurzy a školení vědomého vzdělávání?

Pro efektivní osvojovení si nových znalostí, dovedností a postojů není důležité jen CO se učíme, ale hlavně PROČJAK se učíme. JAK rozhoduje o tom, zda-li bude proces učení efektivní, funkční a přenositelný do našeho života. Jak tedy?

 • 1
  S respektem
  S respektem k zákonitostem fungování lidského mozku. S respektem k Vaší individualitě, potřebám a cílům. Díky tomu se můžete ve vzdělávacím procesu cítit v bezpečí a budete mít chuť všechnu svoji energii soustředit na učení.
 • 2
  Celostně
  Se zapojením nejen Vaší mysli, ale také emocí a těla budete nové znalosti a dovednosti vstřebávat rychleji a při tom je hlouběji fixovat do dlouhodobé paměti.
 • 3
  Jednoduše a efektivně
  Společně rozvineme dovednosti, které jsou použitelné v každodenním životě. Složité koncepty zjednodušuji, tak aby byly lehce uchopitelné a použitelné ve Vašem životě.
 • 4
  Zevnitř ven
  V bezpečném prostoru naleznete vlastní poznání a aktivizujete své vnitřní zdroje. Klienty vedu k tomu, aby nacházeli své vlastní proč a zjistili jak sami na sebe.
 • 5
  S radostí
  Studenti z mých školení a kurzů odcházejí plní energie a odhodlání, což souvisí s celostním způsobem učení a přátelskou atmosférou, která na kurzech vládne.
 • 6
  S vhledem
  Ke změně vede jen živý vhled do naší situace a schopnost zapojit osobní poznání do života. Proto pravidelně aktualizuji sám sebe a plně vnímám svého klienta.
 • 7
  V přítomnosti
  Jednoduchými cvičeními se vyladíme do vědomí přítomnosti, abychom byli fyzicky i mentálně při tom, co se "odehrává" a mohli si z učení více odnést.

Přehled nejbližších kurzů

emočně inteligentní komunikace

Vědomá komunikace

12.10. 2024 09:30 - 13.10. 2024Brno, Montessori institut Mint
V bezpečném a inspirativním prostoru tohoto jedinečného kurzu se budeme…

Mindfulness - skrytá síla

16.11. 2024 09:30 - 17.11. 2024Brno ZŠ Letokruh
Meditace mindfulness je jednoduchá technika, který nám pomáhá rozvíjet vnitřní…
emočně inteligentní komunikace

Vědomá komunikace II.

7.12. 2024 09:30 - 8.12. 2024MINT Montessori institut Brno Krymská 399/2, 625 00 Brno-Starý Lískovec
Kvalita komunikace vyplývá z vědomí, ve kterém se nacházíme. Na…

Co říkají o kurzech vědomého vzdělávání jejich absolventi

Po kurzu mindfulness jsem pokukovala dlouho a měla jsem šťastnou ruku, když jsem si nakonec vybrala ten Radimův. Akce předčila všechna má očekávání, jelikož Radim nejenže žije to, co předává ostatním, ale vedle autenticity vyniká i profesionálním přístupem k organizačním záležitostem – chci ocenit hlavně zázemí v místě konání, časový harmonogram akce, ideální počet účastníků, velký podíl praktikování a časté výzvy účastníků k poskytnutí zpětné vazby. Ihned po skončení kurzu mindfulness jsem se proto přihlásila na Radimův neméně obohacující kurz vědomé komunikace (abych vytříbené vnímání zúročila při komunikaci jak se sebou, tak s druhými), a následně i na kurz věnovaný práci s emocemi. Schopnost kultivovat vlastní emoce vychází z mindfulness, a zároveň je jednou z ingrediencí zdravé, vyživující komunikace, což budiž důkazem, že obsahy všech tří kurzů se vzájemně prolínají, doplňují a potencují – a pro mě už navždy představují fungující trojčlenku pro pohodovější a úspěšnější žití.
Mindfulness - skrytá síla
Martina KáňováSpeciální pedagog
Zúčastnil jsem se kurzu Vědomá komunikace a jakmile bude možnost chystám se také na "Emoce, můj dobrý přítel". Kurz byl pro mě velikým přínosem. Moc se mi líbilo, že Radim vždy uvedl i teoretické poznatky, ale hlavní důraz byl kladen na praxi a procvičování jednotlivých dovedností. Myslím, že všichni jsme odcházeli s motivací a hlavně praktickými nástroji jak vylepšit naši komunikaci v rámci rodiny, přátel i v práci. Já tedy určitě. Musím se ale pozastavit především u osobnosti a způsobu, jakým Radim kurz vede. Z mého pohledu by takhle mělo vypadat profesionální vedení kurzů. Radim v sobě dokáže úžasně snoubit lidskost s plynulostí a zároveň měl, z mého pohledu, vše pevně v rukou a dokázal dovedně usměrnit diskuze, které šly mimo téma kurzu. Navíc všechno šlapalo jako hodinky a prokládal program různými dechovými, pohybovými i hravými aktivitami. Abych to shrnul: Bylo to pro mě inspirativní od začátku do konce. Moc díky.
Vítek NovotnýLektor a autor, Smysluplné rozhovory
U Radima jsem absolvovala kurz Vědomé komunikace a hned měsíc na to seminář Emoce, můj dobrý přítel. Jít na jeden seminář bylo super. Spousta hodnotných informací, které díky praktickému cvičení, dokážete okamžitě zařadit do svého života. Ale to, co se mi stalo na druhém semináři se dá jen těžko popsat. Na informace z Vědomé komunikace navázaly informace o emocích a mně se otevřela celá duše. Pochopila jsem své staré bolesti i překážky, které mi bránily komunikovat, přijímat samu sebe i ostatní. Doporučuji Vám udělat to samé. Absolvovat kurzy po sobě, intenzivně. Je to léčivé.
Ivana MixováKosmetička
Objevit svůj dar, můj skrytý poklad, je mojí velkou, celoživotní touhou. I když různé životní události reflektují toto téma, přes různé bloky, pochyby a strachy stále nejsem schopen vidět jasně, co je moje. Na semináři u Radima vnímám a chápu svoje vnitřní procesy mnohem jasněji. Díky okamžité a srozumitelné zpětné vazbě, pečlivé analýze slovního vyjádření i řeči těla a práci s intuicí jsem zcela jasně pochopil a prožil to, co mi unikalo desítky let. Radim je pro mě průvodce mým vnitřním světem.
Petr PospíšilKamnář

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy
a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.