OSOBNÍ MISTROVSTVÍ

CESTA K SRDCI

online z pohodlí domova

4. listopadu – 16. prosince 2020 | Brno

Bez hluboké životní aspirace nám chybí životní směr, bez jiskry vášně nám zase chybí radost z tvoření. Opravdové „umění života“ vede k osobnímu mistrovství. V tomto procesu žijeme naplno, v napojení na naše nejhlubší a nejvýznamnější tužby. Tím oživujeme sebe i druhé a stáváme se darem světu.  

V náročných situacích dozrává náš charakter. Je to příležitost rozvinou naše emoční i osobní mistrovství. Vyrůst na a nad naši situaci. Začít na sobě opravdu makat. To je cesta dozrávání a realizace naší individuality a osobního záměru.         

Ve svém středu

Komu je kurz určen:

Program „Osobní mistrovství – cesta k srdci“ je otevřen všem, kteří cítí, že je ten pravý čas vykročit ke svému středu, rozvíjet svoji individualitu a autenticitu, být naplno sám sebou a realizovat svůj záměr. V rámci tohoto setkávání budeme pracovat s aktuálními potřebami a situacemi účastníků. Vezmeme je do hry a použijeme k růstu.

Tématický obsah kurzu:

Akcentována je práce na rozvoji vnitřního prostředí a rozvoj kapacity propojit mysl, emoce a tělo v harmonické jednotě směřující k realizaci osobního mistrovství. Společně budeme pracovat na vytvoření strategie a rozvoji konkrétních dovedností, které Vám umožní krůček za krůčkem realizovat Vaše cíle.

Na kurzu budeme pracovat s těmito tématy:

- rozkrývání a pojmenování osobní aspirace; práce se záměrem, vizí a prioritami;

- objevování a aktivizace osobního "živlu" (pojmenovávání a rozvoj osobního nadání  - práce se silnými stránkami, hodnotami a „tíhnutím“)

- rozvoj kapacity naslouchat a „vidět“ jasně (bdělá přítomnost - meditace mindfulness);

- mistrovské trénování a vylaďování se do stavu flow pro radost v životě i v práci;

- transformační zvládání zátěže a stresu a rozvoj růstového nastavení mysli;

- posilování odvahy a autenticity, práce s komfortní zónou a rezistencí ke změně;

- moudrost nedokonalosti, umění zranitelnosti a práce s chybou; zapřahání protivenství

- práce s osobními zdroji (jak si získat podporu pro to, co si přeji rozvíjet).

 

Jak kurz probíhá?

Program "Osobní mistrovství - cesta k srdci" je živým cyklickým procesem osobního a profesního dozrávání, které je ukotveno v přítomnosti a směrováno potřebami a aspiracemi účastníků kurzu.

Účastníci kurzu se učí pěstovat své "vnitřní prostředí" a propojovat práci na sobě s realizací svých vizí a cílů v každodenní realitě. Podstatnou součástí programu je tedy aplikace nalezeného poznání, principů a technik, do každodenní reality, následná reflexe, vzájemné sdílení a podpora od ostatních účastníků.

Kurz probíhá online prostřednictvím intuitivní a lehce používatelné interaktivní platformy zoom v bezpečném a respektujícím prostředí za využití technik celostního zrychleného učení (meditace, storytelling, relaxace, hluboké sdílení).

Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

„Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. Leader nestojí vždy v čele, ale vždy stojí ve svém středu.

Podrobnosti a přihláška

Termín kurzu

4.11. - 16.12. 2020
středy od 18.00 - 21.00

Místo konání kurzu

Online v interaktivním prostředí zoom platformy
Na odkaze, který obdržíte a na kterém se lehce přihlásíte

Cena

4 800 Kč
(zahrnuje lektorné, vizuální prezentace, které Vás zazdrojují, možnost písemné reflexe a zpětné vazby)

Přihlášení se ke kurzu je závazné platbou kurzovného na účet: 1286605113/0800.

Pokud byste na kurz v rezervovaném datu nemohli přijít, tak Vám bude nabídnuta náhrada v následujícím termínu kurzu.

Maximální počet účastníků

10

Máte dotazy ohledně kurzu
nebo čehokoliv jiného?

Volejte

+420 724 291 964

Pište

radim@vedomevzdelavani.cz

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

U Radima jsme s kolegyněmi absolvovaly kurzy emočního leadershipu. Tato oblast mě hodně zajímala, ale neměla jsem žádné teoretické zázemí v oblasti psychologie. První blok mě trochu překvapil. Nečekala jsem tak lidský a upřímný přístup lektora. Zjistila jsem, že řadu věcí vlastně už intuitivně dělám (asi díky „pokročilému“ věku). Každá další hodina mě vedla nad zamýšlením se sama nad sebou. Třeba nad tím, jakou mám vizi, co dělám dobře a co ne tak úplně dobře. Radim nám také vyprávěl příběhy a předával své zkušenosti na příkladech z vlastní rodiny. Sdílení jeho myšlenek a přístupů jsem si vyzkoušela v praxi a zjistila jsem, že to krásně funguje. Po absolvování několika kurzů mě napadlo, že bych alespoň část toho, co jsem načerpala, ráda předala svým studentům. Kdyby alespoň někteří z nich v Radimově přístupu k životu našli poučení, věřím, že svět by byl hned lepší.
Helena ChládkováAkademická pracovnice, vyučující na VŠ
Navštívila jsem několik Radimových kurzů včetně dvou prodloužených pobytů s tématem „Ve svém středu“. Už při prvním setkání mi bylo jasné, že jsem na správném místě. Jako lékařka totiž velmi oceňuji logické myšlení a evidence- based znalosti (znalosti vycházející z vědecké literatury). Současně se dlouhodobě věnuji józe a spirituálnímu rozvoji a proto empatie, soucit a vhled jsou pro mne důležitými hodnotami. Radim jako učitel spojuje díky své celoživotní práci a zakotvení ve východní tradici svého zenového mistra obě tyto zdánlivě protichůdné cesty a díky tomu je jeho způsob předávání znalostí a dovedností naprosto jedinečný a efektivní. Základním pracovním nástrojem je pro něj vytvoření bezpečného prostředí a práce s ukotvením v přítomném okamžiku a vědomém vnímání, což umožňuje nejen lépe vstřebat perfektně zpracovaná témata, která rozvíjí, ale především je prakticky zažít a vnitřně zpracovat. Důležité je pro mne i to, že jako člověk je pravdivý neboli že to co učí také dělá, což je velmi inspirativní pro každodenní život. Proto jsme nakonec začali navštěvovat jeho kurzy celá rodina – můj muž, já i naše 3 dcery. Techniky práce na sobě, které Radim předává a možnost si je vyzkoušet v chráněném prostředí jeho kurzů naši rodinu velmi obohatily, a ještě více propojily; pozitivně vnímáme, jak se zkvalitnila naše vzájemná komunikace a sdílení, což je základ dobře fungujících vztahů. Děkuji Radime.
MUDr. Kateřina SheardováNeuroložka
U Radima jsem absolvoval kurz Vědomé komunikace a kurz Emočně inteligentní leadership. Oba programy mě nejen posunuly kupředu v komunikaci, ale zároveň i v mojí životní vizi. Definoval jsem si pojmy a vlastnosti, s kterýma jsem si nevěděl rady. Jeho programy jsou ucelené, sofistikované a navíc s prvky fyzického cvičení. Radima mohu vřele doporučit i na osobní konzultaci.
Václav Fousabsolvent kurzu Vědomé komunikace a Emočně inteligentního leadershipu
V poslední roce jsem se zúčastnil 2 kurzů „Ve svém středu“ pod vedením zkušeného lektora Radima. Autor kurzů mě hned od začátku oslovil svou vysokou erudicí, hlubokými znalostmi z oboru psychologie a svou brilantní schopností systematicky předávat nezbytný rozsah vědomostí ale i vlastních zkušeností. Zároveň má velice lidský, empatický a individuální přístup ke každému z účastníků s upřímným cílem pomáhat a navádět každého na jeho vlastní cestu procesu sebepoznávání. Co mě rovněž na Radimovi velice imponuje je jeho schopnost spojovat vědecky propracované postupy rozvoje osobnosti s moudrostí východní filosofie včetně duchovního rozměru.
MUDr. Martin Urbánek Neurolog
Radimovy kurzy jsou vždy precizně naplánované, nebojím se říct, že ani minuta nepadne nazmar :-) A byť je každý kurz velmi informačně nadupaný (spolu s praktickým cvičením), vždy dbá aby byl prostor i pro relaxaci mysli a těla. Každé setkání s ním, ať už krátkodobé či dlouhodobé, je pro mne vždy přínosem. Obohatím své znalosti a někdy jen opráším staré, zvědomím a zažiji si své dovednosti, vyskočí mi spousta AHA momentů a vždy mě to posune někam dále… Z každého kurzu si odnáším i praktické informace co mohu dělat dále, což je pro mne velmi důležité. Obdivuji Radimovu schopnost naladit se na celou skupinu a zároveň jednotlivce a program tak přizpůsobit dle potřeby. Navíc jeho poutavé přednášení vtáhne každého do „hry“ :-) Radim je pro mě inspirací nejenom jako lektor, ale především jako člověk. Radime děkuji, jsem vděčná, že pořádáš kurzy srdcem a že se jich mohu účastnit.
Hanka Bedáňováúčastnice kurzů vědomého vzdělávání