EMOČNĚ INTELIGENTNÍ LEADERSHIP

20. ledna 2024 | Brno

Jako leadeři v kruhu se učíme pěstovat své vnitřní prostředí a propojovat práci na sobě s realizací svých cílů. 

V bezpečném a inspirativním prostoru budeme aktivovat a tepat své kompetence k vedení druhých. Důraz je kladen na hluboké sdílení a vzájemnou inspiraci.

Tento jedinečný kurz je intenzivním ponorem do světa emočně inteligentního leadershipu. Společně budeme pracovat vyladění do stavu flow v malé skupině o 4 - 7 účastnících. 

Pracovat budeme s těmito tématy:

 • 1
  Zásadní principy EI leadershiu
  Interaktivním a hravým způsobem se seznámíte s klíčovými vysoce funkčními principy EI leadershipu.
 • 2
  Kotvení ve vědomí přítomnosti
  Prostřednictvím praxe meditace všímavosti a dalších technik jemného vnitřního ladění rozvinete svoji kapacitu všímat si a „vidět“ jasně to, co je.
 • 3
  Aktualizace osobní vize a posílení záměru
  Vyladěni do svého středu si aktualizujete svoji osobní/profesní vizi, cíle a priority. Nastavíte si svoji novou strategii pro naplňování svých cílů. Dostanete zpětnou vazba ostatních leaderů a vedoucího kurzu.
 • 4
  Flow management
  Vyzkoušíte si techniky jemného vnitřního vylaďování, tzv. subtle skills (například, meditace, total relaxace, vnitřní úsměv, atd.). Nastavíte si nový týdenní rytmus, denní rituály a mentální kotvy pro vyladění do stavu flow.
 • 5
  Integrita a etika leadera
  Zamyslíte nad svou osobní integritou a vydefinujete si limity i priority svého jednání. Diskutovat budeme též etická a morální dilemata při vedení druhých i v osobním životě.
 • 6
  Umění zranitelnosti a autenticity
  Prostřednictvím hlubokého sdílení osobních příběhů lépe porozumíte svému životnímu tématu, směřování, potenciálům a záměrům.
 • 7
  Sedm ctností leadera
  Společně nastartujeme posílení super - kvalit leadera jakou jsou například odvaha, opravdovost, štědrost, jasnost a další.
 • 8
  Zdroje, obnova, podpora
  Znovu se napojíte na své vnitřní zdroje, obnovíte svoji energii, ve společném kruhu i mimo něj. Věnovat se budeme tématu každodenní psychohygieny, autentickému networkingu a pěstování zdravých partnerství.

Podrobnosti a přihláška

Termín kurzu

20.1. 2024
sobota od 9.30 - 17.30

Místo konání kurzu

Montessori institut Mint Brno
Krymská 399/2, 625 00 Brno-Starý Lískovec

Cena

5 500 Kč
(zahrnuje bohaté občerstvení, výukové materiály + 30min. individuální konzultaci s vedoucím kurzu)

Maximální počet účastníků

7

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

S týmem vedoucích pracovníků středního managementu jsme absolvovali kurz Emočně Inteligentní Leadership. Těžko si představit přínosnější kurz, laťka je nastavena vysoko. O vysoký standard kurzu se postaral jeho lektor, pan Kudělka. Věřím, že toto téma je zpracováno a všeobecně uchopitelné, ale přínos pana Kudělky je jedinečný a autentický, poctivě odpracovaný a předaný s pravdivostí a pokorou. Kurz byl velmi respektující a otevíral nám perspektivy do různých směrů. Oceňuji nejen jeho precizně připravenou náplň a obsahovou kvalitu, ale i způsob, kterým byl veden. Celý kurz se nám stal prožitkem, jeho přínosy můžeme čerpat v každodenním bytí. Lektor nás kurzem nejen provedl, ale poskytl nám prostor si téma dostatečně zpracovat a zažít. Pojetí je velmi celistvé a nezůstává u čiré teorie, nezůstává pouze u "učení jak býti leadream", ale dává podněty leadrem se stát, "leadrem být". Ze srdce doporučuji.
Mgr. Eliška ŠkarkováZástupkyně ředitelky Helceletka, Tel.: 725 107 775; skarkova@helceletka.cz
U Radima jsme s kolegyněmi absolvovaly kurzy emočního leadershipu. Tato oblast mě hodně zajímala, ale neměla jsem žádné teoretické zázemí v oblasti psychologie. První blok mě trochu překvapil. Nečekala jsem tak lidský a upřímný přístup lektora. Zjistila jsem, že řadu věcí vlastně už intuitivně dělám (asi díky „pokročilému“ věku). Každá další hodina mě vedla nad zamýšlením se sama nad sebou. Třeba nad tím, jakou mám vizi, co dělám dobře a co ne tak úplně dobře. Radim nám také vyprávěl příběhy a předával své zkušenosti na příkladech z vlastní rodiny. Sdílení jeho myšlenek a přístupů jsem si vyzkoušela v praxi a zjistila jsem, že to krásně funguje. Po absolvování několika kurzů mě napadlo, že bych alespoň část toho, co jsem načerpala, ráda předala svým studentům. Kdyby alespoň někteří z nich v Radimově přístupu k životu našli poučení, věřím, že svět by byl hned lepší.
Helena ChládkováAkademická pracovnice, vyučující na VŠ
U Radima jsem absolvoval kurz Vědomé komunikace a kurz Emočně inteligentní leadership. Oba programy mě nejen posunuly kupředu v komunikaci, ale zároveň i v mojí životní vizi. Definoval jsem si pojmy a vlastnosti, s kterýma jsem si nevěděl rady. Jeho programy jsou ucelené, sofistikované a navíc s prvky fyzického cvičení. Radima mohu vřele doporučit i na osobní konzultaci.
Václav JesenickýGrafický designér
Už při první hodině Emočně inteligentního leadershipu, jehož je Radim autorem, bylo jasné, že nepůjde jen o obyčejný seminář. Tehdy jsem ale vůbec netušila, že mi setkání s tímto člověkem tolik změní život. Během šesti seminářů na Newton University jsem se okrajově seznámila se všemi tématy, kterými se Radim zabývá a tím mi poskytl vodítko k jeho kurzům, které, jak jsem později zjistila, jsou k nezaplacení. Kurz vědomé komunikace mi ukázal cestu, jak být věcná a milá zároveň, jak a kdy využívat kouzlo empatie a pro mě to nejdůležitější - jak si efektivně říct o to, co doopravdy chci. Kurzy probíhají v úzkém kruhu podobně naladěných a smýšlejících lidí, člověk se proto nemusí bát před nimi otevřít. Radim se vždy snaží jednotlivé kurzy ušít na míru účastníkům a dává dostatečný prostor pro debaty. Radima kurzy vědomého vzdělávání považuji za nejlepší investici do života a moc se těším na další spolupráci s ním.
Kateřina KrejčíříkováSportovní poradce a HR koordinátor ve společnosti DECASPORT s.r.o.

„Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru.“