VĚDOMÝ LEKTOR 

29. října – 10. prosince 2019 | Brno

Učíte, vedete workshopy, facilitujete setkávání, předáváte své znalosti a zkušenosti a jste si vědomi toho, že učení druhých je umění, které je třeba tepat, pilovat a rozvíjet?

Učení a lektorování je forma leadershipu. Efektivně vést a vzdělávat druhé je možné pouze tehdy, když efektivně vedeme a vzděláváme sami sebe. Přejete-li si, aby druzí díky Vám a s Vámi rostli, musíte růst také.

Komu je kurz určen:

Kurz je určen jak začínajícím lektorům a facilitátorům, tak zkušeným učitelům, kteří si přejí rozvíjet své učitelské kompetence, integritu, intuici a kreativitu. 

Tématický obsah kurzu:

1)      PRINCIPY A NÁSTROJE LEADERSHIPU V LEKTORSKÉM ŘEMESLE

 • Integrita, autenticita a důvěryhodnost lektora (práce s vizí a osobními zdroji lektora)
 • Emoční inteligence jako základ vztahového leadershipu (praktické techniky pro rozvoj sebe-uvědomění a sebe-řízení (meditace mindfulness, reflexe, ...) 
 • Naladění lektora a emoční sladění se skupinou (práce s prostorem, společným a individuálním rytmem, vedení pozornosti na ose Já-Ty- My).

2)      ZDROJE MOTIVACE PŘI PRÁCI SE SKUPINOU

 • Rozvoj důvěry při práci se skupinou (jak vytvářet bezpečný prostor pro učení, práce s komfortní zónou, nastavení hranic a rytmu učení – střídání klidových a aktivních fází)
 • Vnitřní zdroje motivace (definování zakázky studenta a smysluplnost činností, informační vyváženost - praktičnost a použitelnost)
 • Naplňování individuálních a skupinových potřeb. Harmonie ve skupině a efektivita učebního procesu. Techniky pro obnovu kognitivního zdroje.

3)      TECHNIKY ZRYCHLENÉHO UČENÍ

 • Zdroje motivace v učebním procesu (bezpečí, smysluplnost, praktičnost, radost)
 • Stavy vědomí a akcelerace procesu učení. Jak se do nich vyladit a jak do nich vyladit skupinu – techniky vnitřní práce (mindfulness, chi kung, relaxace, rytmizace, hra,...)
 • Stav flow a jak vytvářet podmínky pro flow v rámci učebního procesu (nastavení cílů, soustředění, zpětná vazba).

4)      VĚDOMÁ KOMUNIKACE – SOCIÁLNÍ MISTROVSTVÍ

 • Principy Vědomé komunikace v lektorské práci (práce s pozorností, prostorem a postojem). Důvěra a bezpečí ve vztahu. Respektující dovednosti.
 • Jak řešit konfliktní situace (práce se silnými emocemi, nastavení hranic, transparentnost a laskavost lektora)
 • Emoční vyladění skupiny - odstranění bariér v emoční rovině. Práce s emočním přenosem a rozvoj empatického jednání (empatie versus emoční infekce)

5)      OSOBNÍ LEKTORSKÝ STYL

 • Jak rozvíjet lektorskou integritu (mysl – emoce – vůle)
 • Jak rozvíjet lektorskou etiku a řešit etické dilemata (např. profesionalita x přátelství). Nastavení etického kodexu
 • Definování osobního nadání a práce s vizí

6)    PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Jak zvládat nervozitu a zapřahat své emoce
 • Jak navázat a udržet kontakt se studenty
 • Jak být autentický a přesvědčivý
 • Jak používat své tělo, hlas a dech

7)      ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ 

 • Prezentace výstupů závěrečné práce. Zpětná vazba účastníků a vedoucího programu
 • Doporučení pro další práci

 

Jak kurz probíhá?

Program Vědomý lektor je živým cyklickým procesem osobního a profesního dozrávání, které je ukotveno v přítomnosti a směrováno potřebami a aspiracemi účastníků kurzu. Akcentováno je ukotvení v přítomnosti a umění propojit mysl, emoce a tělo v harmonické jednotě, ze které se rodí zájem a chuť učit se a růst.

Jedná se o 49 dní dlouhý trénink, který je realizovaný prostřednictvím:

 • 21 hodin skupinové práce (7 x 3hodinových workshopů)
 • písemných reflexí a zpětné vazby vedoucího programu 
 • osobní individuální konzultace (možnost i přes skype)
 • zpracováním a prezentací závěrečné práce

Kurz probíhá v bezpečném a respektujícím prostředí za využití technik celostního zrychleného učení (meditace, rytmizace, hra, cvičení, pohyb, storytelling, hudba, relaxace,...).

Podstatnou součástí programu je vzájemné sdílení a podpora od ostatních účastníků.

Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

„Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. Leader nestojí vždy v čele, ale vždy stojí ve svém středu.

Podrobnosti a přihláška

Termín kurzu

29.10. - 10.12. 2019
úterky od 18.30 - 21.30

Místo konání kurzu

ZŠ Letokruh
Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice

Cena

4 800 Kč
(zahrnuje drobné občerstvení, individuální konzultaci, možnost písemné reflexe a zpětné vazby)

Maximální počet účastníků

10

Máte dotazy ohledně kurzu
nebo čehokoliv jiného?

Volejte

+420 724 291 964

Pište

radim@vedomevzdelavani.cz

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

U Radima jsem absolvoval kurz Vědomé komunikace a kurz Emočně inteligentní leadership. Oba programy mě nejen posunuly kupředu v komunikaci, ale zároveň i v mojí životní vizi. Definoval jsem si pojmy a vlastnosti, s kterýma jsem si nevěděl rady. Jeho programy jsou ucelené, sofistikované a navíc s prvky fyzického cvičení. Radima mohu vřele doporučit i na osobní konzultaci.
Václav Fousabsolvent kurzu Vědomé komunikace a Emočně inteligentního leadershipu
U Radima jsme s kolegyněmi absolvovaly kurzy emočního leadershipu. Tato oblast mě hodně zajímala, ale neměla jsem žádné teoretické zázemí v oblasti psychologie. První blok mě trochu překvapil. Nečekala jsem tak lidský a upřímný přístup lektora. Zjistila jsem, že řadu věcí vlastně už intuitivně dělám (asi díky „pokročilému“ věku). Každá další hodina mě vedla nad zamýšlením se sama nad sebou. Třeba nad tím, jakou mám vizi, co dělám dobře a co ne tak úplně dobře. Radim nám také vyprávěl příběhy a předával své zkušenosti na příkladech z vlastní rodiny. Sdílení jeho myšlenek a přístupů jsem si vyzkoušela v praxi a zjistila jsem, že to krásně funguje. Po absolvování několika kurzů mě napadlo, že bych alespoň část toho, co jsem načerpala, ráda předala svým studentům. Kdyby alespoň někteří z nich v Radimově přístupu k životu našli poučení, věřím, že svět by byl hned lepší.
Helena ChládkováAkademická pracovnice, vyučující na VŠ
Celý studijní i profesní život se pohybuji ve světě průmyslové automatizace, kybernetiky a robotiky. V tomto oboru na sebe neustále narážejí dva světy: svět strojů a svět lidí. Lidé se snaží stroje naučit lidskému chování, ale sami podléhají schématům chování, která jsou spíše strojová. I proto se v našem oboru prosazuje především managerský způsob řízení lidí, který je exaktní, měřitelný, a proto do jisté míry strojový. Firmy v našem oboru bývají “overmanaged and underled”. Chybí lídři, kteří by ukázali za horizont všedních managerských aktivit a vytvořili bezpečné prostředí k tomu, aby každý člen týmu mohl naplno rozvinul svůj potenciál. Kurz emocně inteligentní leadership mi pomohl pochopit, jak důležité mít vedle dobrých managerů i skvělé a inspirativní lídry, kteří s sebou strhávají ostatní a dávají firemnímu prostředí zcela jinou, mnohem vyšší dynamiku.
Ondřej JaníkSMC Industrial Automation CZ, s.r.o., Eductaion&Training