OSOBNÍ MISTROVSTVÍ

CESTA K SRDCI

online z pohodlí domova

3. listopadu – 15. prosince 2021 | Brno

Když žijeme naplno, v napojení na naše nejhlubší a nejvýznamnější tužby, oživujeme sami sebe i druhé. Tím se stáváme se darem světu.   Opravdové „umění života“ je dozrávání k tomu, kým se můžeme stát pouze a právě my. To je cesta osobního mistrovství. 

       

Komu je kurz určen:

Program „Osobní mistrovství – cesta k srdci“ je otevřen všem, kteří mají odvahu růst a tvořit svůj život dle vlastních hodnot, cílů a vizí. Na kurzu se setkávají lidé různých profesí a záměrů. Společná je vůle na sobě makat, poctivost sama k sobě a respekt k druhým.

Tématický obsah kurzu:

Společně se budeme učit dovednostem, které nám pomohou harmonicky propojit myšlení, cítění a vůli, tak abychom dokázali nacházet rovnováhu v každodenním životě a být účinní v realizaci svých nejhlubších přání a vizí.

Účastníci kurzu se učí pěstovat své "vnitřní prostředí" a propojovat práci na sobě s realizací svých cílů v každodenní realitě. 

Pracovat budeme s těmito tématy:

- rozvoj kapacity všímat si, „vidět“ jasně a rozlišovat (tréning meditace všímavosti);

- aktualizace a pojmenování osobní vize; práce se záměrem, cíli a prioritami;

- rozvoj pozitivních návyků a selektivní práce s pozorností, techniky mistrovského trénování a vylaďování se do stavu flow;

- transformační zvládání stresu, změny a zátěže (růstové nastavení mysli);

- posilování odvahy a autenticity, práce se strachem a rezistencí ke změně;

- hluboké sdílení osobních příběhů; storytelling a osobní uměním - básně, zpěv, obrazy; 

- práce s osobními zdroji aneb jak si získat energii a podporu pro to, co si přeji rozvíjet.

Jak kurz probíhá?

Program "Osobní mistrovství - cesta k srdci" je založen na pravidelném každotýdenním setkávání, které je směrováno aktuálními potřebami a aspiracemi účastníků kurzu.

Kurz probíhá online prostřednictvím vysoce interaktivní platformy zoom, která umožňuje, aby se všichni účastníci viděli a slyšeli, mohli na sebe reagovat. Společně se věnujeme praxi vzájemného hlubokého naslouchání, praktikujeme meditaci, sdílíme své dary a osobní příběhy. Vzniká silná společná energie a pozitivní skupinová dynamika, ze které se rodí přirozená podpora a zájem jeden o druhého.

Účastníci kurzu dostávají pravidelně "výzvy ke hře", které slouží k zapojení nalezeného poznání a nových dovedností do každodenní reality.  Sami si také pro kurz volí vlastní rozvojový cíl jehož realizaci reflektují na pravidelných setkáních a také prostřednictvím písemné či ústní reflexe s vedoucím kurzu

Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících. Každý účastník je vítaný, vážený a respektovaný ve své individualitě - no prostě budete jak v bavlnce:-). 

„Není na co čekat. Teď je ta nejlepší chvíle pro hlubokou změnu a rozvoj toho na čem nám doopravdy záleží.

Podrobnosti a přihláška

Termín kurzu

3.11. - 15.12. 2021
středy od 18.00 - 21.00

Místo konání kurzu

Online (v interaktivním prostředí platformy zoom)
Na odkaze, který obdržíte a na kterém se lehce přihlásíte

Cena

4 800 Kč
(zahrnuje lektorné, studijní materiály v pdf, možnost písemné reflexe a individuální konzultaci)

Maximální počet účastníků

10

Máte dotazy ohledně kurzu
nebo čehokoliv jiného?

Volejte

+420 724 291 964

Pište

radim@vedomevzdelavani.cz

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

Kurz Ve svém středu je pro mne naprostým vrcholem Radimových kurzů a jeho umění. Vždy obdivuji, jak Radim umí propojit témata z ostatních jeho kurzů a citlivě je zasadit na potřeby nás, účastníků. S lehkostí otevíráme náročné otázky dle našich objednávek, na povrch vykoukne všelicos, ale Radim má témata perfektně zpracovaná a vždy má situaci pevně v rukou. Velmi mě také baví vzájemné sdílení a naše zapojení do tvorby náplně kurzu malými workshopy, čímž získá ještě více na různorodosti, barvitosti a bohatosti. Do detailu promyšlenou náplní, kolektivním prováděním praktických cvičení a mindfullness meditací se nám daří ponořit do svého Středu s takovou hloubkou a klidem, kterou jsem nezažil. Po třech dnech odjíždím maximálně odpočatý, svěží a nabitý energií, kterou si užívám ještě několik následujících dní. Zároveň si odvážím poznání pro mě nejcennější, a sice že už konečně nemusím nikde hledat. Už jsem TO našel! Díky Radime!
Ing. Petr Stavárek, Ph.D.Vědecký pracovník
Navštívila jsem několik Radimových kurzů včetně dvou prodloužených pobytů s tématem „Ve svém středu“. Už při prvním setkání mi bylo jasné, že jsem na správném místě. Jako lékařka totiž velmi oceňuji logické myšlení a evidence- based znalosti (znalosti vycházející z vědecké literatury). Současně se dlouhodobě věnuji józe a spirituálnímu rozvoji a proto empatie, soucit a vhled jsou pro mne důležitými hodnotami. Radim jako učitel spojuje díky své celoživotní práci a zakotvení ve východní tradici svého zenového mistra obě tyto zdánlivě protichůdné cesty a díky tomu je jeho způsob předávání znalostí a dovedností naprosto jedinečný a efektivní. Základním pracovním nástrojem je pro něj vytvoření bezpečného prostředí a práce s ukotvením v přítomném okamžiku a vědomém vnímání, což umožňuje nejen lépe vstřebat perfektně zpracovaná témata, která rozvíjí, ale především je prakticky zažít a vnitřně zpracovat. Důležité je pro mne i to, že jako člověk je pravdivý neboli že to co učí také dělá, což je velmi inspirativní pro každodenní život. Proto jsme nakonec začali navštěvovat jeho kurzy celá rodina – můj muž, já i naše 3 dcery. Techniky práce na sobě, které Radim předává a možnost si je vyzkoušet v chráněném prostředí jeho kurzů naši rodinu velmi obohatily, a ještě více propojily; pozitivně vnímáme, jak se zkvalitnila naše vzájemná komunikace a sdílení, což je základ dobře fungujících vztahů. Děkuji Radime.
MUDr. Kateřina SheardováNeuroložka
U Radima jsem absolvoval kurz Vědomé komunikace a kurz Emočně inteligentní leadership. Oba programy mě nejen posunuly kupředu v komunikaci, ale zároveň i v mojí životní vizi. Definoval jsem si pojmy a vlastnosti, s kterýma jsem si nevěděl rady. Jeho programy jsou ucelené, sofistikované a navíc s prvky fyzického cvičení. Radima mohu vřele doporučit i na osobní konzultaci.
Václav Fousabsolvent kurzu Vědomé komunikace a Emočně inteligentního leadershipu
K Radimovi jsem se dostala na doporučení kamarádky. Hledala jsem pomoc zvládat emoční napětí v rodině, převážně s dětmi. Prošla jsem si vícero sezení u psychologů a terapeutů, ale až Radim mě efektivně naučil, jak se sebou a emocemi pracovat. Moje cesta začala osobní konzultací a poté online kurzem osobního mistrovství, která mě velmi rychle posunula. Nejsem u konce, ale dnes vím, že je to správná a účinná cesta, ve které budu dál pokračovat. Děkuji. Eva
Eva ZouharováKadeřnice
V poslední roce jsem se zúčastnil 2 kurzů „Ve svém středu“ pod vedením zkušeného lektora Radima. Autor kurzů mě hned od začátku oslovil svou vysokou erudicí, hlubokými znalostmi z oboru psychologie a svou brilantní schopností systematicky předávat nezbytný rozsah vědomostí ale i vlastních zkušeností. Zároveň má velice lidský, empatický a individuální přístup ke každému z účastníků s upřímným cílem pomáhat a navádět každého na jeho vlastní cestu procesu sebepoznávání. Co mě rovněž na Radimovi velice imponuje je jeho schopnost spojovat vědecky propracované postupy rozvoje osobnosti s moudrostí východní filosofie včetně duchovního rozměru.
MUDr. Martin Urbánek Neurolog
Radimovy kurzy jsou vždy precizně naplánované, nebojím se říct, že ani minuta nepadne nazmar 🙂 A byť je každý kurz velmi informačně nadupaný (spolu s praktickým cvičením), vždy dbá aby byl prostor i pro relaxaci mysli a těla. Každé setkání s ním, ať už krátkodobé či dlouhodobé, je pro mne vždy přínosem. Obohatím své znalosti a někdy jen opráším staré, zvědomím a zažiji si své dovednosti, vyskočí mi spousta AHA momentů a vždy mě to posune někam dále… Z každého kurzu si odnáším i praktické informace co mohu dělat dále, což je pro mne velmi důležité. Obdivuji Radimovu schopnost naladit se na celou skupinu a zároveň jednotlivce a program tak přizpůsobit dle potřeby. Navíc jeho poutavé přednášení vtáhne každého do „hry“ 🙂 Radim je pro mě inspirací nejenom jako lektor, ale především jako člověk. Radime děkuji, jsem vděčná, že pořádáš kurzy srdcem a že se jich mohu účastnit.
Hanka Bedáňováúčastnice kurzů vědomého vzdělávání
U Radima jsme s kolegyněmi absolvovaly kurzy emočního leadershipu. Tato oblast mě hodně zajímala, ale neměla jsem žádné teoretické zázemí v oblasti psychologie. První blok mě trochu překvapil. Nečekala jsem tak lidský a upřímný přístup lektora. Zjistila jsem, že řadu věcí vlastně už intuitivně dělám (asi díky „pokročilému“ věku). Každá další hodina mě vedla nad zamýšlením se sama nad sebou. Třeba nad tím, jakou mám vizi, co dělám dobře a co ne tak úplně dobře. Radim nám také vyprávěl příběhy a předával své zkušenosti na příkladech z vlastní rodiny. Sdílení jeho myšlenek a přístupů jsem si vyzkoušela v praxi a zjistila jsem, že to krásně funguje. Po absolvování několika kurzů mě napadlo, že bych alespoň část toho, co jsem načerpala, ráda předala svým studentům. Kdyby alespoň někteří z nich v Radimově přístupu k životu našli poučení, věřím, že svět by byl hned lepší.
Helena ChládkováAkademická pracovnice, vyučující na VŠ