OSOBNÍ MISTROVSTVÍ

CESTA K SRDCI

online z pohodlí domova

3. listopadu – 15. prosince 2021 | Brno

Když žijeme naplno, v napojení na naše nejhlubší a nejvýznamnější tužby, oživujeme sami sebe i druhé. Tím se stáváme se darem světu.   Opravdové „umění života“ je dozrávání k tomu, kým se můžeme stát pouze a právě my. To je cesta osobního mistrovství. 

       

Ve svém středu

Komu je kurz určen:

Program „Osobní mistrovství – cesta k srdci“ je otevřen všem, kteří cítí, že je ta pravá chvíle změnit svůj život - vyslyšet volání své duše a rázně vykročit za svými sny. 

Tématický obsah kurzu:

Společně se budeme učit dovednostem, které Vám pomohou harmonicky propojit myšlení, cítění a vůli, tak abyste dokázali nacházet rovnováhu v každodenním životě a být účinní v realizaci svých nejhlubších přání a vizí. Účastníci kurzu se učí pěstovat své "vnitřní prostředí" a propojovat práci na sobě s realizací svých cílů v každodenní realitě. 

Pracovat budeme s těmito tématy:

- rozvoj kapacity všímat si a „vidět“ jasně to, co je dobré udělat (tréning meditace všímavosti);

- aktualizace a pojmenování osobní vize; práce se záměrem, cíli a prioritami;

- rozvoj pozitivních návyků a selektivní práce s pozorností, techniky mistrovského trénování a vylaďování se do stavu flow;

- transformační zvládání stresu, změny a zátěže (růstového nastavení mysli);

- posilování odvahy a autenticity, práce se strachem a rezistencí ke změně;

- hluboké sdílení osobních příběhů; storytelling a práce s uměním - básně, zpěv, obrazy; 

- práce s osobními zdroji aneb jak si získat energii a podporu pro to, co si přeji rozvíjet.

Jak kurz probíhá?

Program "Osobní mistrovství - cesta k srdci" je založen na pravidelném každotýdenním setkávání, které je směrováno aktuálními potřebami a aspiracemi účastníků kurzu.

Účastníci kurzu dostávají pravidelně "výzvy ke hře", které slouží k zapojení nalezeného poznání a nových dovedností do každodenní reality.  Sami si také volí vlastní rozvojový cíl jehož uskutečňování můžou reflektovat na pravidelných workshopech a také prostřednictvím písemné i ústní reflexe s vedoucím kurzu

Kurz probíhá online prostřednictvím intuitivní a interaktivní platformy zoom v bezpečném, respektujícím a přátelském prostředí za využití technik celostního učení (meditace, vizualizace, storytelling, relaxace, hluboké sdílení, umění,...).

Velkým přínosem kurzu je pozitivní skupinová dynamika, vzájemné hluboké sdílení a podpora. 

Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

„Tam, kde je omezena naše vnější svoboda, se otevírá nekonečné pole svobody vnitřní. Teď je ta nejlepší chvíle pro opravdovou změnu a cestu k srdci.

Podrobnosti a přihláška

Termín kurzu

3.11. - 15.12. 2021
středy od 18.00 - 21.00

Místo konání kurzu

Online (v interaktivním prostředí platformy zoom)
Na odkaze, který obdržíte a na kterém se lehce přihlásíte

Cena

4 800 Kč
(zahrnuje lektorné, studijní materiály v pdf, možnost písemné reflexe a individuální konzultaci)

Maximální počet účastníků

10

Máte dotazy ohledně kurzu
nebo čehokoliv jiného?

Volejte

+420 724 291 964

Pište

radim@vedomevzdelavani.cz

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

U Radima jsme s kolegyněmi absolvovaly kurzy emočního leadershipu. Tato oblast mě hodně zajímala, ale neměla jsem žádné teoretické zázemí v oblasti psychologie. První blok mě trochu překvapil. Nečekala jsem tak lidský a upřímný přístup lektora. Zjistila jsem, že řadu věcí vlastně už intuitivně dělám (asi díky „pokročilému“ věku). Každá další hodina mě vedla nad zamýšlením se sama nad sebou. Třeba nad tím, jakou mám vizi, co dělám dobře a co ne tak úplně dobře. Radim nám také vyprávěl příběhy a předával své zkušenosti na příkladech z vlastní rodiny. Sdílení jeho myšlenek a přístupů jsem si vyzkoušela v praxi a zjistila jsem, že to krásně funguje. Po absolvování několika kurzů mě napadlo, že bych alespoň část toho, co jsem načerpala, ráda předala svým studentům. Kdyby alespoň někteří z nich v Radimově přístupu k životu našli poučení, věřím, že svět by byl hned lepší.
Helena ChládkováAkademická pracovnice, vyučující na VŠ
Navštívila jsem několik Radimových kurzů včetně dvou prodloužených pobytů s tématem „Ve svém středu“. Už při prvním setkání mi bylo jasné, že jsem na správném místě. Jako lékařka totiž velmi oceňuji logické myšlení a evidence- based znalosti (znalosti vycházející z vědecké literatury). Současně se dlouhodobě věnuji józe a spirituálnímu rozvoji a proto empatie, soucit a vhled jsou pro mne důležitými hodnotami. Radim jako učitel spojuje díky své celoživotní práci a zakotvení ve východní tradici svého zenového mistra obě tyto zdánlivě protichůdné cesty a díky tomu je jeho způsob předávání znalostí a dovedností naprosto jedinečný a efektivní. Základním pracovním nástrojem je pro něj vytvoření bezpečného prostředí a práce s ukotvením v přítomném okamžiku a vědomém vnímání, což umožňuje nejen lépe vstřebat perfektně zpracovaná témata, která rozvíjí, ale především je prakticky zažít a vnitřně zpracovat. Důležité je pro mne i to, že jako člověk je pravdivý neboli že to co učí také dělá, což je velmi inspirativní pro každodenní život. Proto jsme nakonec začali navštěvovat jeho kurzy celá rodina – můj muž, já i naše 3 dcery. Techniky práce na sobě, které Radim předává a možnost si je vyzkoušet v chráněném prostředí jeho kurzů naši rodinu velmi obohatily, a ještě více propojily; pozitivně vnímáme, jak se zkvalitnila naše vzájemná komunikace a sdílení, což je základ dobře fungujících vztahů. Děkuji Radime.
MUDr. Kateřina SheardováNeuroložka
U Radima jsem absolvoval kurz Vědomé komunikace a kurz Emočně inteligentní leadership. Oba programy mě nejen posunuly kupředu v komunikaci, ale zároveň i v mojí životní vizi. Definoval jsem si pojmy a vlastnosti, s kterýma jsem si nevěděl rady. Jeho programy jsou ucelené, sofistikované a navíc s prvky fyzického cvičení. Radima mohu vřele doporučit i na osobní konzultaci.
Václav Fousabsolvent kurzu Vědomé komunikace a Emočně inteligentního leadershipu
K Radimovi jsem se dostala na doporučení kamarádky. Hledala jsem pomoc zvládat emoční napětí v rodině, převážně s dětmi. Prošla jsem si vícero sezení u psychologů a terapeutů, ale až Radim mě efektivně naučil, jak se sebou a emocemi pracovat. Moje cesta začala osobní konzultací a poté online kurzem osobního mistrovství, která mě velmi rychle posunula. Nejsem u konce, ale dnes vím, že je to správná a účinná cesta, ve které budu dál pokračovat. Děkuji. Eva
Eva ZouharováKadeřnice
V poslední roce jsem se zúčastnil 2 kurzů „Ve svém středu“ pod vedením zkušeného lektora Radima. Autor kurzů mě hned od začátku oslovil svou vysokou erudicí, hlubokými znalostmi z oboru psychologie a svou brilantní schopností systematicky předávat nezbytný rozsah vědomostí ale i vlastních zkušeností. Zároveň má velice lidský, empatický a individuální přístup ke každému z účastníků s upřímným cílem pomáhat a navádět každého na jeho vlastní cestu procesu sebepoznávání. Co mě rovněž na Radimovi velice imponuje je jeho schopnost spojovat vědecky propracované postupy rozvoje osobnosti s moudrostí východní filosofie včetně duchovního rozměru.
MUDr. Martin Urbánek Neurolog
Radimovy kurzy jsou vždy precizně naplánované, nebojím se říct, že ani minuta nepadne nazmar 🙂 A byť je každý kurz velmi informačně nadupaný (spolu s praktickým cvičením), vždy dbá aby byl prostor i pro relaxaci mysli a těla. Každé setkání s ním, ať už krátkodobé či dlouhodobé, je pro mne vždy přínosem. Obohatím své znalosti a někdy jen opráším staré, zvědomím a zažiji si své dovednosti, vyskočí mi spousta AHA momentů a vždy mě to posune někam dále… Z každého kurzu si odnáším i praktické informace co mohu dělat dále, což je pro mne velmi důležité. Obdivuji Radimovu schopnost naladit se na celou skupinu a zároveň jednotlivce a program tak přizpůsobit dle potřeby. Navíc jeho poutavé přednášení vtáhne každého do „hry“ 🙂 Radim je pro mě inspirací nejenom jako lektor, ale především jako člověk. Radime děkuji, jsem vděčná, že pořádáš kurzy srdcem a že se jich mohu účastnit.
Hanka Bedáňováúčastnice kurzů vědomého vzdělávání