VĚDOMÝ LEKTOR 

29. října – 10. prosince 2019 | Brno

Učíte, vedete workshopy, facilitujete setkávání, předáváte své znalosti a zkušenosti a jste si vědomi toho, že učení druhých je umění, které je třeba tepat, pilovat a rozvíjet?

Učení a lektorování je forma leadershipu. Efektivně vést a vzdělávat druhé je možné pouze tehdy, když efektivně vedeme a vzděláváme sami sebe. Přejete-li si, aby druzí díky Vám a s Vámi rostli, musíte růst také.

Komu je kurz určen:

Kurz je určen jak začínajícím lektorům a facilitátorům, tak zkušeným učitelům, kteří si přejí rozvíjet své učitelské kompetence, integritu, intuici a kreativitu. 

Tématický obsah kurzu:

1)      PRINCIPY A NÁSTROJE LEADERSHIPU V LEKTORSKÉM ŘEMESLE

 • Integrita, autenticita a důvěryhodnost lektora (práce s vizí a osobními zdroji lektora)
 • Emoční inteligence jako základ vztahového leadershipu (praktické techniky pro rozvoj sebe-uvědomění a sebe-řízení (meditace mindfulness, reflexe, ...) 
 • Naladění lektora a emoční sladění se skupinou (práce s prostorem, společným a individuálním rytmem, vedení pozornosti na ose Já-Ty- My).

2)      ZDROJE MOTIVACE PŘI PRÁCI SE SKUPINOU

 • Rozvoj důvěry při práci se skupinou (jak vytvářet bezpečný prostor pro učení, práce s komfortní zónou, nastavení hranic a rytmu učení – střídání klidových a aktivních fází)
 • Vnitřní zdroje motivace (definování zakázky studenta a smysluplnost činností, informační vyváženost - praktičnost a použitelnost)
 • Naplňování individuálních a skupinových potřeb. Harmonie ve skupině a efektivita učebního procesu. Techniky pro obnovu kognitivního zdroje.

3)      TECHNIKY ZRYCHLENÉHO UČENÍ

 • Zdroje motivace v učebním procesu (bezpečí, smysluplnost, praktičnost, radost)
 • Stavy vědomí a akcelerace procesu učení. Jak se do nich vyladit a jak do nich vyladit skupinu – techniky vnitřní práce (mindfulness, chi kung, relaxace, rytmizace, hra,...)
 • Stav flow a jak vytvářet podmínky pro flow v rámci učebního procesu (nastavení cílů, soustředění, zpětná vazba).

4)      VĚDOMÁ KOMUNIKACE – SOCIÁLNÍ MISTROVSTVÍ

 • Principy Vědomé komunikace v lektorské práci (práce s pozorností, prostorem a postojem). Důvěra a bezpečí ve vztahu. Respektující dovednosti.
 • Jak řešit konfliktní situace (práce se silnými emocemi, nastavení hranic, transparentnost a laskavost lektora)
 • Emoční vyladění skupiny - odstranění bariér v emoční rovině. Práce s emočním přenosem a rozvoj empatického jednání (empatie versus emoční infekce)

5)      OSOBNÍ LEKTORSKÝ STYL

 • Jak rozvíjet lektorskou integritu (mysl – emoce – vůle)
 • Jak rozvíjet lektorskou etiku a řešit etické dilemata (např. profesionalita x přátelství). Nastavení etického kodexu
 • Definování osobního nadání a práce s vizí

6)    PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Jak zvládat nervozitu a zapřahat své emoce
 • Jak navázat a udržet kontakt se studenty
 • Jak být autentický a přesvědčivý
 • Jak používat své tělo, hlas a dech

7)      ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ 

 • Prezentace výstupů závěrečné práce. Zpětná vazba účastníků a vedoucího programu
 • Doporučení pro další práci

 

Jak kurz probíhá?

Program Vědomý lektor je živým cyklickým procesem osobního a profesního dozrávání, které je ukotveno v přítomnosti a směrováno potřebami a aspiracemi účastníků kurzu. Akcentováno je ukotvení v přítomnosti a umění propojit mysl, emoce a tělo v harmonické jednotě, ze které se rodí zájem a chuť učit se a růst.

Jedná se o 49 dní dlouhý trénink, který je realizovaný prostřednictvím:

 • 21 hodin skupinové práce (7 x 3hodinových workshopů)
 • písemných reflexí a zpětné vazby vedoucího programu 
 • osobní individuální konzultace (možnost i přes skype)
 • zpracováním a prezentací závěrečné práce

Kurz probíhá v bezpečném a respektujícím prostředí za využití technik celostního zrychleného učení (meditace, rytmizace, hra, cvičení, pohyb, storytelling, hudba, relaxace,...).

Podstatnou součástí programu je vzájemné sdílení a podpora od ostatních účastníků.

Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

„Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. Leader nestojí vždy v čele, ale vždy stojí ve svém středu.

Podrobnosti a přihláška

Termín kurzu

29.10. - 10.12. 2019
úterky od 18 - 21h

Místo konání kurzu

ZŠ Letokruh
Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice

Cena

4 800 Kč
(zahrnuje drobné občerstvení, individuální konzultaci, možnost písemné reflexe a zpětné vazby)

Maximální počet účastníků

10

Máte dotazy ohledně kurzu
nebo čehokoliv jiného?

Volejte

+420 724 291 964

Pište

radim@vedomevzdelavani.cz

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

U Radima jsem absolvoval kurz Vědomé komunikace a kurz Emočně inteligentní leadership. Oba programy mě nejen posunuly kupředu v komunikaci, ale zároveň i v mojí životní vizi. Definoval jsem si pojmy a vlastnosti, s kterýma jsem si nevěděl rady. Jeho programy jsou ucelené, sofistikované a navíc s prvky fyzického cvičení. Radima mohu vřele doporučit i na osobní konzultaci.

Václav Fousabsolvent kurzu Vědomé komunikace a Emočně inteligentního leadershipu

Celý studijní i profesní život se pohybuji ve světě průmyslové automatizace, kybernetiky a robotiky. V tomto oboru na sebe neustále narážejí dva světy: svět strojů a svět lidí. Lidé se snaží stroje naučit lidskému chování, ale sami podléhají schématům chování, která jsou spíše strojová. I proto se v našem oboru prosazuje především managerský způsob řízení lidí, který je exaktní, měřitelný, a proto do jisté míry strojový. Firmy v našem oboru bývají “overmanaged and underled”. Chybí lídři, kteří by ukázali za horizont všedních managerských aktivit a vytvořili bezpečné prostředí k tomu, aby každý člen týmu mohl naplno rozvinul svůj potenciál. Kurz emocně inteligentní leadership mi pomohl pochopit, jak důležité mít vedle dobrých managerů i skvělé a inspirativní lídry, kteří s sebou strhávají ostatní a dávají firemnímu prostředí zcela jinou, mnohem vyšší dynamiku.

Ondřej JaníkSMC Industrial Automation CZ, s.r.o., Eductaion&Training