OSOBNÍ MISTROVSTVÍ

CESTA K SRDCI

29. dubna – 10. června 2020 | Brno

Je výhodné když nám to, co děláme, dává smysl. Pokud ale při tom není naše srdce, tak je to „sňatek z rozumu“. Bez hluboké životní aspirace nám chybí životní směr, bez jiskry vášně nám zase chybí radost z tvoření.

Opravdové „umění života“ vede k osobnímu mistrovství. Je to cesta dozrávání a realizace naší individuality a osobního záměru.        V tomto procesu žijeme naplno, v napojení na naše nejhlubší a nejvýznamnější tužby. Tím oživujeme sebe i druhé a stáváme se darem světu.   

Komu je kurz určen:

Program „Osobní mistrovství – cesta k srdci“ je otevřen všem, kteří cítí, že je ten pravý čas vykročit ke svému středu, rozvíjet svoji individualitu a autenticitu, být naplno sám sebou a realizovat svůj záměr. 

Tématický obsah kurzu:

Na tomto kurzu se ukotvíte ve vědomí toho, co si opravdu ze srdce přejete žít a rozvíjet. Posílíte svoji schopnost být sami sebou a odvahu k vykročení přes práh Vaší komfortní zóny.

Akcentována je práce na rozvoji vnitřního prostředí a rozvoj kapacity propojit mysl, emoce a tělo v harmonické jednotě směřující k realizaci osobního mistrovství.

Na kurzu budeme pracovat s těmito tématy:

- rozkrývání a pojmenování osobní aspirace; práce se záměrem, vizí a prioritami;

- objevování a aktivizace osobního "živlu" (pojmenovávání a rozvoj osobního nadání  - práce se silnými stránkami, hodnotami a „tíhnutím“)

- rozvoj kapacity naslouchat a „vidět“ jasně (bdělá přítomnost - meditace mindfulness);

- mistrovské trénování a vylaďování se do stavu flow pro radost v životě i v práci;

- posilování odvahy a autenticity, práce s komfortní zónou a rezistencí ke změně;

- rozvoj uměleckého cítění (vyprávění příběhu, hra a improvizace, zpěv a ticho);

- moudrost nedokonalosti, umění zranitelnosti a práce s chybou;

- práce s osobními zdroji (jak si získat podporu pro to, co si přeji rozvíjet).

 

Jak kurz probíhá?

Program "Osobní mistrovství - cesta k srdci" je živým cyklickým procesem osobního a profesního dozrávání, které je ukotveno v přítomnosti a směrováno potřebami a aspiracemi účastníků kurzu.

Účastníci kurzu se učí pěstovat své "vnitřní prostředí" a propojovat práci na sobě s realizací svých vizí a cílů v každodenní realitě. Podstatnou součástí programu je tedy aplikace nalezeného poznání, principů a technik, do každodenní reality, následná reflexe, vzájemné sdílení a podpora od ostatních účastníků.

Kurz probíhá v bezpečném a respektujícím prostředí za využití technik celostního zrychleného učení (meditace, rytmizace, hra, cvičení, pohyb, storytelling, hudba, relaxace,...).

Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

„Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. Leader nestojí vždy v čele, ale vždy stojí ve svém středu.

Podrobnosti a přihláška

Termín kurzu

29.4. - 10.6. 2020
středy od 18.30 - 21.30

Místo konání kurzu

ZŠ Letokruh
Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice

Cena

4 800 Kč
(zahrnuje lektorné, drobné občerstvení, individuální konzultaci, možnost písemné reflexe a zpětné vazby)

Maximální počet účastníků

10

Máte dotazy ohledně kurzu
nebo čehokoliv jiného?

Volejte

+420 724 291 964

Pište

radim@vedomevzdelavani.cz

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

U Radima jsem absolvoval kurz Vědomé komunikace a kurz Emočně inteligentní leadership. Oba programy mě nejen posunuly kupředu v komunikaci, ale zároveň i v mojí životní vizi. Definoval jsem si pojmy a vlastnosti, s kterýma jsem si nevěděl rady. Jeho programy jsou ucelené, sofistikované a navíc s prvky fyzického cvičení. Radima mohu vřele doporučit i na osobní konzultaci.
Václav Fousabsolvent kurzu Vědomé komunikace a Emočně inteligentního leadershipu
U Radima jsme s kolegyněmi absolvovaly kurzy emočního leadershipu. Tato oblast mě hodně zajímala, ale neměla jsem žádné teoretické zázemí v oblasti psychologie. První blok mě trochu překvapil. Nečekala jsem tak lidský a upřímný přístup lektora. Zjistila jsem, že řadu věcí vlastně už intuitivně dělám (asi díky „pokročilému“ věku). Každá další hodina mě vedla nad zamýšlením se sama nad sebou. Třeba nad tím, jakou mám vizi, co dělám dobře a co ne tak úplně dobře. Radim nám také vyprávěl příběhy a předával své zkušenosti na příkladech z vlastní rodiny. Sdílení jeho myšlenek a přístupů jsem si vyzkoušela v praxi a zjistila jsem, že to krásně funguje. Po absolvování několika kurzů mě napadlo, že bych alespoň část toho, co jsem načerpala, ráda předala svým studentům. Kdyby alespoň někteří z nich v Radimově přístupu k životu našli poučení, věřím, že svět by byl hned lepší.
Helena ChládkováAkademická pracovnice, vyučující na VŠ
Celý studijní i profesní život se pohybuji ve světě průmyslové automatizace, kybernetiky a robotiky. V tomto oboru na sebe neustále narážejí dva světy: svět strojů a svět lidí. Lidé se snaží stroje naučit lidskému chování, ale sami podléhají schématům chování, která jsou spíše strojová. I proto se v našem oboru prosazuje především managerský způsob řízení lidí, který je exaktní, měřitelný, a proto do jisté míry strojový. Firmy v našem oboru bývají “overmanaged and underled”. Chybí lídři, kteří by ukázali za horizont všedních managerských aktivit a vytvořili bezpečné prostředí k tomu, aby každý člen týmu mohl naplno rozvinul svůj potenciál. Kurz emocně inteligentní leadership mi pomohl pochopit, jak důležité mít vedle dobrých managerů i skvělé a inspirativní lídry, kteří s sebou strhávají ostatní a dávají firemnímu prostředí zcela jinou, mnohem vyšší dynamiku.
Ondřej JaníkSMC Industrial Automation CZ, s.r.o., Eductaion&Training