(ze)nové vzdělávání

Před 14 dny jsem se vrátil z pobytu v klášteře Plum Village, kde jsem prošel hlubokou obnovou a revizí. Při tom jsem sbíral inspirace pro rozvoj mých služeb a aplikace meditace všímavosti do vzdělávání. Součástí mé (ze)nové vize je jít ještě více k podstatě, vést své klienty k pramenům hlubokého porozumění, učit jemným způsobům a dovednostem, které usnadňují proměnu lidského vědomí a osobního dozrávání. Pracovat vědomě a srdcem, s větší lehkostí, hravostí a štědrostí. Jaké konkrétní principy a způsoby nás přitom budou doprovázet si můžete přečíst v tomto článku:

1) MEDITACE – na všech kurzech, školeních a konzultacích se budeme učit jak zklidnit mysl a ukotvit se v přítomnosti prostřednictvím praxe meditace všímavosti. Společně budeme navyšovat kapacitu přijímat jak „věci“ jsou a nahlížet pravou podstatu našich témat. V navýšeném kolektivním vědomí uvidíme jasněji. Vhled zažehne změnu. Naše jednání bude účinné neboť budeme postupovat ze středu (porozumění) do periferie (myšlení a jednání). Aneb slovy Rudolfa Steinera: „Nechť dovedeme v myšlení k cíli, to co zakládáme ze svých srdcí“.

Vhled zažehne změnu

2) UMĚNÍ – umění nás zasahuje hlouběji než prostá slova a mentální koncepty. Je to přímá cesta k podstatě. Naše témata budeme sdílet a nahlížet prostřednictvím příběhů, poezie, hudby, humoru a hry. Jako umělci svých životů používáme svoji mysl, emoce a tělo novým, ladnějším a účinnějším způsobem. Nenuceně, v klidu a v lehkosti. Život není souboj, který je potřeba přežít ani psychodrama, ve kterém se musíme máchat, ale spíše hra a dobrodružství, jež si můžeme s radostí vychutnat. To je mentální rámec našeho společného učení.

Umění srdce promění

3) PROSTŘEDÍ – prostředí nás středí a vylaďuje anebo naopak. Více a více budeme pobývat na místech, které vyživují lidské tělo a inspirují duši. Již nyní se učíme v krásných prostorách v Brně i v Rychlebských horách. Přibyde hluboké provázení leaderů v přírodě. Budu vás brát na svoje silová místa. Nově otevírám druhou skupinu legendárního kurzu Ve svém středu, která je určena leaderům připraveným na hlubokou duše-střednou práci v kruhu v Rychlebských horách. Pokud vás to zajímá, tak se mi můžete ozvat. A samozřejmě, rád přijedu též za vámi, do vaší organizace či na místo vašeho školení…obzvláště bude-li to v přírodě:-)

Prostředí nás vystředí

4) KOMUNITA – mým dlouhodobým záměrem je budovat komunitu podobně laděných osobností, kteří přebírají plnou zodpovědnost za tvorbu svého života a vliv do společnosti. Společně rozvíjíme zdravá partnerství, těšíme se vzájemné důvěře. Máte-li chuť se setkat a nebo se o něco podělit, tak se ozvěte. Jsem tady pro vás! Stejně tak i já budu nadále sdílet své zdroje, propojovat vás s mými přáteli a klienty, inspirovat a podporovat, jak bude třeba.

Spolu jsme silní

5) ŠTĚDROST – moje služby jsou i nadále přístupné pro neziskové organizace a výjimečné projekty, které si to zaslouží. Na každém kurzu pro veřejnost jsou vyhrazeny 2 místa pro účastníky, kteří si nemohou dovolit zaplatit plné kurzovné. Nově nabízím dvě stipendijní místa formou osobního mentoringu pro mladé, hodnotově orientované leadery. 1% zisku z podnikání věnuji ve prospěch zdravotních klaunů jejichž práci roky fandím a obdivuji.

Jedna společnost

6) KVALITA – kvalita versus kvantita pro mě není otázkou. Jednoznačně cílím na kvalitu, která se promítá v efektu vzdělávacího procesu, komplexnosti péče o klienta a eleganci průběhu celé služby. K tomu využívám například práce se záměrem, mentálním postojem a tepáním subtle skills. Jelikož je kvalita jednání napájena kvalitou bytí, tak se zavazuji obnovovat pravidelně své vnitřní prostředí, držet závazkovou dietu a spolupracovat jen na projektech, které mají hluboký smysl.  Upřednostňuji dlouhodobou spolupráci a partnerství. Pod křídlo formou individuálních konzultací beru ve školním roce 2024/2025 maximálně 12 leaderů. Kurzy pro veřejnost mají kapacitu 10 osob.

Plně vás vnímám

7) INOVACE – součástí navyšování kvality jsou průběžné inovace. Jsem otevřený novým podnětům, naslouchám potřebám světa. Máte-li tip na téma, o kterém byste si rádi přečetli na blogu, dejte mi vědět. Víte-li o někom, kdo by si zasloužil moji pozornost, propojte nás. Vidíte prostor pro odladění mé služby do nebes? Těším se na vaši zpětnou vazbu.

Inovace – hra je taky práce

8) INTEGRITA – na naší cestě osobního rozvoje nás budou provázet universální lidské ctnosti jako jsou odvaha, laskavost, opravdovost, upřímnost, pokora, soucit, štědrost, všímavost a vhled. Nejen jako filosofie, která nás orientuje, ale hlavně jako praxe tvořivého postoje, jako jednání, které uzemňuje naše vznešené vize v praxi každodenního života.

Rosteme spolu

Výše uvedené principy a způsoby jsou nedílnou součástí ekosystému mých služeb již dlouhé roky. Nově budeme při práci s těmito funkčními principy ještě důslednější. Budeme je studovat, používat, reflektovat a ztělesňovat. Vědomě a hravě, s pokorou a respektem, a hlavně spolu. A pro toho, kdo se pročetl až zde, tak je tu malý bonus:-) Kaligrafii na obrázku k tomuto textu mi v Plum Village namaloval čínský mistr kaligrafie a její význam je v češtině „cesta k srdci“.     Srdečně, Radim.

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů