Pozitivní klima firmy

Před 14 dny jsem na pokladně benzínové stanice slyšel tento rozhovor. Prodavačka: „Ahoj Toníku, jak to jde? Toník (cca 45 let): „Je to na h…. Jak jinak by to mohlo jít, když se právě vracím z práce!?“. Toník nebyl jen naštvaný. Z Toníkova hlasu byla cítit hluboká frustrace a bezmoc. Jak velká část naší společnosti to má podobně jako Toník? Sociologické výzkumy v ČR hovoří o tom, že jen 13 – 14% pracující populace dělá nadšeně svoji práci a hlavním důvodem 50 – 60% lidí proto proč pracovat je pocit jistoty a finance. Subjektivní sondu si můžeme udělat také sami. Stačí se podívat do obličeje lidí, kteří jedou v odpoledních hodinách domů tramvají. „Hlavní je mít práci, jistotu a vydělat si dobré peníze“: toto motto, které většina z nás slýchávala ještě od svých rodičů, zanechalo v kolektivním vědomí plíživě ničivou stopu.

PRÁCE SNŮ V KANADĚ

„Je možné chodit do práce s radostí, cítit se v práci jako doma, zažívat přitom pocit hlubokého naplnění a sounáležitosti?“. To byly otázky, které jsem si před dvaceti lety jako mladý snílek a vizionář pokládal. Žíznivě jsem po tom toužil. Pět let jsem to hledal, pěl let narážel a tak jsem se nakonec polo-vyhořelý vzdal, odjel do Kanady, abych To tam našel a prožil. První dny při návratu z práce na svůj apartmán jsem někdy doslova plakal vděčností. Sen se vyplnil! Etický, lidem upřímně sloužící business, kde se cítím jako doma existuje. Smysl, sounáležitost, štědrost, radost a profesionalita mohou jít ruku v ruce.

Dnes je to již více než 12 let, co jsem se z Kanady vrátil a raduji se z toho, že inovativní a etické organizace existují také v České republice. Tyto organizace kromě toho, že mají vynikající produkty a služby nezapomínají též na své zaměstnance. Vědomě a záměrně rozvíjejí pozitivní klima firmy. A také proto se jim daří krize – nekrize.

KLIMA FIRMY

Klima firmy není jen abstraktní pojem. Jako první tento termín definovali psychologové George Litwin a Richard Stringer. Klima firmy odkazuje na šest klíčových faktorů, jež ovlivňují pracovní prostředí organizace: flexibilitu, tedy jaký prostor mají zaměstnanci pro zavádění novinek bez omezování byrokracií; pocit zodpovědnosti k organizaci; morální normy, které lidé stanovují; poskytování přesné zpětné vazby a vhodných odměn; srozumitelnost poslání a hodnost; a konečně zaujetí pro společný cíl.

JAK KLIMA ROZVÍJET?

Klima firmy můžeme reálně pocítit, pozorovat a také záměrně a velmi konkrétně pěstovat. Rozvoj komunikačních dovedností vedoucích pracovníků v tom hraje zásadní roli – pomáhá vytvářet bezpečnou atmosféru, ve které se daří otevřenému sdílení a důvěře. Definování sdílených hodnot organizace zase pomůže rozsvítí „majáky“ (referenční body), které zaměstnancům i vedení pomáhají dobře se orientovat a rozhodovat v kritických či konfliktních situacích. Vnitřní motivaci, angažovanost a chuť k práci můžeme také posilovat odladěním pracovních rolí, tak aby byly co nejvíce v souladu s přirozenými potenciály zaměstnanců (hodnotami, tíhnutím a silnými stránkami).

Naprosto zásadním tématem při rozvoji pozitivního klimatu organizace je pak rozvoj emoční inteligence leaderů organizace. Tady bývá výhodné začít neboť změnou kvality jádra – klíčových zaměstnanců organizace, jejich vnitřního prostředí, postojů, vizí, naladění a komunikačních dovedností – zasáhneme téměř všechny zaměstnance. Nejefektivněji postupujeme při práci ze středu do periferie – od vedení k zaměstnancům, od zaměstnanců ke klientům. To je autentický a udržitelný přístup. V souladu s principy zavádění inovací přitom postupujeme jeden krok v čase. Tak, aby to dávalo smysl pokud možno všem zainteresovaným osobám, aby tomu rozuměli a aby z toho také něco měli.

DŮLEŽITOST EMOČNÍ INTELIGENCE

O tom jak je emoční inteligence leaderů pro rozvoj pozitivního klimatu organizace zásadní píše zasvěceně Daniel Goleman v knize Jak se stát skutečným leaderem: „Náš výzkum svědčí o tom, že vysoký stupeň emoční inteligence vytváří klima, v němž se daří sdílení informací, důvěře, zdravému riskování a učení. Nízká emoční inteligence vyvolává zase ovzduší překypující strachem a úzkostí. Vyděšení zaměstnanci plní napětí bývají přechodně velmi produktivní a organizace může vykázat dobré výsledky, nikdy však dlouhodobě“.

Mám to štěstí, že jako lektor a konzultant mohu spolupracovat s organizacemi a leadery, kteří si uvědomují důležitost rozvoje pozitivního klimatu organizace. Vedoucí a leadeři těchto organizací vědomě rozvíjejí svoji emoční inteligenci, učí se komunikovat a vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí v práci, nalézat hlubší smysl v tom, co dělají. Tyto organizace jsou pořád ještě ojedinělými ostrůvky v prehistorickém moři zastaralých přístupů nadřízenosti a podřízenosti, trestů a odměn a zaslouží si tedy, aby byly za svoji poctivou službu a odvážné inovace vyzdviženy.

ČESKÉ PŘÍKLADY

Během posledních pěti měsíců jsem prováděl mladé vývojáře počítačových her ze svobodné firmy Tinysoft k jejich sdíleným hodnotám. Začali jsme synchronizačními setkáními s deseti leadery organizace. Dále bylo potřeba rozšířit vědomí hodnot k ostatním kolegům v organizaci. V první etapě jsme k tomu využili třídenní intenzivní soustředění na téma sdílených hodnot – hráli jsme spolu hry, sdíleli své osobní příběhy, zpřesňovali formulace hodnot, vedli kritický dialog a hlavně do hloubky se vzájemně poznávali. Na to navazovaly integrační setkání opět v užším kruhu leaderů. V Tinysoft jsem pozoroval velkou míry otevřenosti, upřímnosti a také poctivý přístup. Nyní čeká tým Tinysoft nesnadný úkol vytrvalé aplikace zvoleného akčního plánu do každodenních procesů organizace. Good luck, guys!

S velmi energickou a přátelskou atmosférou se pravidelně setkávám v organizaci MyPlans, která se zabývá finančním poradenstvím. Etičtí leadeři MyPlans jsou nohama dobře na zemi a to, co nalézají jako osobní poznání také ihned použijí. Hodně se spolu nasmějeme a také dobře najíme. Aktuálně si také užívám práci s týmem mladých leaderů firmy Decathlon v Brně Modřicích. Podobně jako v Tinysoft či v MyPlans, také zde se opakovaně setkávám s velkou mírou otevřenosti, zvídavosti a chuti se učit. Tým leaderů Decathlonu prošel během roku obměnou, zdravé jádro zůstalo a přijalo nové členy. Společně rozvíjíme emočně-sociální kompetence leaderů s cílem navýšení vnitřní motivace v práci a rozvoje partnerství mezi kolegy i s klienty. Decathlon míří na špičku sportovních prodejců u nás. Máme se na co těšit!

O budování klimatu organizace mají zájem také neziskové organizace. Například Dům dětí a mládeže Helceletka, který nabízí pestré spektrum kroužků a táborů pro Brněnské děti prošel školením emočně inteligentního leadershipu a její Top leadeři poctivě makají na odladění svého vnitřního prostředí. Pěstovat klima je možné také v rámci mikro-týmů jako je tomu například na katedře managementu Mendlově Univeristě v Brně, kde vedu již více než pět let supervizi VŠ pedagogů. Člověk se tam cítí jako doma, žádný poker face, hluboké upřímné vztahy a sdílení. A tak můžeme vždy jít velmi rychle k podstatě, ať již je zakázkou cokoliv.

Organizace, které se poctivě starají o své zaměstnance jsou různé a různě laděné. Někdy je kolektiv ve středním věku, někdy to jsou mladí nadšenci. Někdy je to organizace začínající, někdy desítky let fungující. Může to být čistý business anebo nezisková organizace. Vždycky je však přítomen osvícený ředitel či leader, který všechny propojuje a který iniciuje učení v organizaci. Vytrvale pěstované klima takovéto organizace se projevuje velkou mírou otevřenosti, ochoty sdílet informace, přátelstvím v týmu i k hostům organizace a v konečném důsledku zde cítíme vzájemnou důvěru. Není to sice zdaleka ještě standard ve všech organizací – spíše je jich pořád menšina. Buďme však rádi, že tento proud vědomých leaderů a etických organizací, který sílí. Pomalu, ale jistě se tak vracíme ke kořenům kmenového vůdcovství, komunitnímu fungování a poctivosti, které jsou samotným základem lidské kooperace udržitelného úspěchu. Nejen pro naše dobro, ale pro dobro budoucích generací. A za to vám všem děkuji!

 

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů