Autor Radim Kudělka

O autorovi

Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Vnitřní navigační systém

Každý z nás je vybaven vnitřním navigační systémem, který nám pomáhá se dobře rozhodovat. Přesto na prahu zásadních rozhodnutí klopýtáme. Chybí nám důvěra sama v sebe, jasné vědomí toho jak fungují naše rozhodovací procesy a možná také nástroje, techniky pro vědomé rozhodování. Mezi tyto nástroje může patřit metoda reflexe, hluboké sdílení, vhled, práce s intuicí či řízená imaginace. V tomto...

Inspirace Baťa – novoroční nakopnutí

„Nejprve vybuduj sebe“. To jsou slova Tomáše Baťi – esence jeho moudrého přístupu k životu a celosvětového úspěchu. „Snaž se, chtěj být nejsilnějším, abys mohl jiné posilovat, rozumným, abys mohl jiným radit, veselým, abys mohl rozradostnit jiné. Chtěj – snaž se být ve všem dobrým, klidným, nejbohatším, abys mohl s nejširšími kruhy svých blízkých sdílet dary svého srdce,...

Vnitřní klid – jak jej obnovit

Tam, kde se šíří infekce strachu, je vnitřně klidný člověk emoční oporou pro své blízké. Vnitřní klid je nárazník proti vnějším stresorům, šetří energii a umožňuje dobré fungování imunitního systému. Vnitřní klid nám propůjčuje nadhled a schopnost vidět situaci jasně, a tedy také vědět, co dělat a co nedělat. Vnitřní klid je útočištěm, ke kterému se můžeme vracet ve...

Selektivní vedení pozornosti

Když se dobře staráme o svoji přítomnost, tak si vytváříme krásnou budoucnost. Jak to ale ve světě plném strachu a úzkosti konkrétně dělat? Klíčem k vědomému životu v přítomnosti a realizaci vysněných cílů je řízení vlastní pozornosti. Zenový mistr Thich Nhat Hanh ve své knize „The Art of Power“ uvádí 4 způsoby jak můžeme řídit svoji pozornost a pěstovat vnitřní prostředí...

Záměr – jasný životní směr

Pokud přesně víme to, co doopravdy chceme, dokážeme-li to pojmenovat, můžeme to také uskutečnit. To je základní tvořivý princip, který se označuje slovem záměr. Záměr umožňuje vědomě řídit proces osobní změny, rozvoje a tvorby. Záměr nám propůjčuje stabilitu jasného životního směru, vědomí priorit a toho co je podstatné dělat a čeho je naopak dobré se vzdát.  Bez jasného záměru jsme jako...

Nervozita při veřejném vystoupení; co s tím?

Jedním z největších lidských strachů je hovořit na veřejnosti před větším počtem posluchačů. Nervozita a tréma, kterou zažíváme před důležitou prezentací, má ale svůj význam a dokonce nám může dobře posloužit, pokud se naučíme své emoční napětí proměnit v napětí tvořivé. V tomto videu sdílím tři velmi účinné tipy, které pomáhají zapřahat nervozitu při veřejném vystupování a navýšit kvalitu a přesvědčivost naší...

Síla efektivního učení

Aby vzdělávání přinášelo výsledky, tak se musí v souhře propojit celá mozaika podmínek – opravdová ochota studenta ke změně, příjemný a bezpečný prostor, důvěra žáka v učitele, vyladěný učitel, atd. Je toho mnoho, co se musí sladit, aby se z potenciálně nudného výkladu a suchých informací stal výživný umělecký zážitek, který zažehne proces osobní změny. Nicméně, existuje „zlatý princip“, který...

Jak pěstovat důvěru

Důvěra je základ každého zdravého vztahu. Bez důvěry nefunguje vzájemná otevřenost – sdílení ani spolupráce. Bez důvěry chybí vztahu stabilita. Bohužel v dlouhodobých vztazích často dochází ke korozi důvěry. Důvěru nejvíce naleptávají dvě věci – nenaplněné sliby a neúcta. Co s tím můžeme dělat? Jak důvěru pěstovat se dozvíte v tomto videu + bonus moje nejdůvěrnější píseň „Prosím, věř mi“. A jelikož...

Osobní mistrovství

Osobní mistrovství – cesta k srdci má dvě křídla. Spojení těchto dvou křídel vytváří potřebnou životní rovnováhu – štěstí, naplnění a zdraví. Tím prvním křídlem je rozvoji a dávání našich jedinečných darů. Je to cesta od nadání k talentu. Tím druhým křídlem je rozvoj naší kapacity hlubokého bytí a žití v přítomnosti. V tomto videu bych se s Tebou rád podělil o jeden z plodů...

Jak rozvíjet odvahu

Orlí pero na této fotce je pro mě symbolem odvahy. Našel jsem jej na pěšině pod posvátnou horou Šcharou na Kavkaze v čarokrásné a divoké oblasti Gruzie, která se nazývá Svanetie. Toto orlí pero bylo pro mě odměnou za to, že jsem dokázal čelit svému strachu při cestě polem pavouků. Moudrý filosof Aristoteles pokládal za šťastný takový život, který je v souladu se...