Vnitřní navigační systém

Každý z nás je vybaven vnitřním navigační systémem, který nám pomáhá se dobře rozhodovat. Přesto na prahu zásadních rozhodnutí klopýtáme. Chybí nám důvěra sama v sebe, jasné vědomí toho jak fungují naše rozhodovací procesy a možná také nástroje, techniky pro vědomé rozhodování. Mezi tyto nástroje může patřit metoda reflexe, hluboké sdílení, vhled, práce s intuicí či řízená imaginace. V tomto článku se podíváme na to jak používat metodu vizualizace, intuice a toho, co neurobiolog Antonio Damasio nazývá somatický marker.

Dle světově uznávaného odborníka na emoční inteligenci Daniela Golemana se při práci s naší intuicí musíme spolehnout na signály jež vysílá naše tělo. Ve své knize „Pozornost“ píše o tom, že „vnitřní pocity“, které nás vedou k lepším volbám (intuice), jsou zprávy pocházející z inzuly (oblasti ukryté za čelními mozkovými laloky), která monitoruje naše vnitřní orgány (žaludek, plíce, srdce, genitálie, atd.).

Pro tyto tělesné podněty již dnes dokonce máme odborný název. Somatický marker je termín neurobiologa Antonia Damasia pro tělesné podněty, které nám naznačují, kdy je naše volba špatná a kdy naopak správná. Jak tedy s intuicí a somatickým markerem pracovat, abychom dokázali činit lepší rozhodnutí? Jedna z možností je použít k tomu vizualizaci (představivost). Myslím, že to většina z nás dělá, ale málokdo to dělá plně vědomě. Rád bych vám v tomto článku nabídl jeden z možných postupů. Avšak POZOR! Každý z nás je jedinečný a proto uvedený postup, prosím, neberte jako dogma, ale spíše jako inspiraci, odrazový můstek k vlastnímu bádání:

1) VYTVOŘTE SI KLIDNÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PRO-STŘEDÍ. Tato přípravná fáze je předpokladem, abyste mohli s vnitřním kormidlem přesně zacházet. Osobně si rád zajdu do lesa na moje silové místo, medituji a nebo cvičím Tai chi. Soustředění zklidní myšlenky, hladina vědomí se ustálí. Poté si sednu a připravím si svůj deník.

2) VNESTE DO SVÉHO VĚDOMÍ MYŠLENKU, PŘEDSTAVU, MOŽNOST, kterou chcete prozkoumat (popřípadě dobrou otázku). Před-stava vyvolá stav. Myšlenka spustí emoci. Pozorujte tuto myšlenku a vyvolanou emoci.

3) VYHODNOCENÍ A ROZHODNUTÍ. Zapište si to, co jste viděli, kam Vás to vedlo a jak jste se při tom cítili. To, co jste si zapsali, si můžete znovu nahlas přečíst a nechat na sebe působit. Vyplývá z toho něco co chcete či máte nyní udělat?

4) VYKROČTE – JEDNEJTE. Pokud se chceme naučit s vizualizací a intuicí dobře pracovat, tak je potřeba přijaté informace používat, jednat v souladu s nalezeným poznáním. Jenom tak můžeme zjistit, zda-li byla intuice opravdovou intuicí. Jenom tak můžeme získat důvěru ve vlastní vnitřní navigační systém.

Tip ke studiu: při zkoumání pravdivosti nalezeného poznání/představy může být kritériem, zda-li Vám daná myšlenka přináší pocit radosti a posílení. Tento přístup ke zkoumání pravdivosti vychází z kineziologie a více si o tom můžete přečíst například v knize „Moc versus síla“ od David R. Hawkinse, kterou mohu vřele doporučit.

Milí přátelé, nejde o dokonalost, ale spíše o proces učení, ve kterém vnášíme více vědomí do svého života. Učíme se sbírat informace zevnitř. Být sami sobě učitelem. Přebíráme zodpovědnost za svá rozhodnutí, začínáme důvěřovat sami sobě a tím se stáváme vnitřně svobodným člověkem.

Pokud byste si výše uvedenou metodu chtěli vyzkoušet v bezpečném prostředí a získat k tomu zpětnou vazbu, tak přijďte na kurz Objev svůj DAR. Na tomto kurzu si také budete moci definovat své nadání v průsečíků Vašich hodnot, silných stránek a tíhnutí a nebo ochutnat metodu vhledu či hlubokého sdílení. 

PS: Děkuji za svolení paní Magdy Shymon s použitím jejího krásného obrázku „Velryby na rozcestí“. Tento obrázek pochází ze sady karet, která se nazývá MOŘE EMOCÍ a kterou si v případě zájmu můžete zakoupit na www.b-creative.cz.

Přeji, nechť se Vám daří činit dobrá rozhodnutí!

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů