Vyšší mysl a tvořivý postoj v komunikaci

Nedávno jsem vysvětloval své ženě, že anakonda je delší než autobus. Docela jsem si tím byl jistý a protože ona, zdálo se mi, že nelogicky, nesouhlasila, tak jsem se postavil, zvýšil hlas, sepnul ruce před hrudníkem a začal s kázáním o nedostižné velikosti anakondy. Moje milovaná polovička se na mě rozzlobila. Ne proto, co jsem říkal, ale jak jsem to říkal. Zvýšený tón hlasu a divoká artikulace v ní vyvolala dojem, že se cítím nadřazený. A měla pravdu. Byl to můj mylný dojem, že přece jistě vím jak je anakonda veliká (snad lovecký instinkt?), který se odrážel v mém nadřazeném postoji. Tento postoj spustil negativní emoce, které zablokovaly další tvořivou diskusi.

Proslulý psychiatr David Richard Hawkins definuje postoj jako: „Navyklý stav mysli, kterým člověk dává do souvislosti vnímání sebe sama a okolní svět a lidi“. Jinak řečeno, náš postoj v komunikaci vypovídá o tom jakým způsobem přemýšlíme o druhém, o sobě a dané situaci. Náš postoj zrcadlí náš světonázor. Do životní situace můžeme vstoupit jako mistr světa a nebo s pokorou. Komunikaci můžeme začít kritikou a nebo optimismem, podezíráním a nebo základní důvěrou. Náš postoj lidé vždycky vědomě či nevědomě vnímají a cítí. Vyplatí se tedy pěstovat takové postoje, které rezonují ochotu domluvit se a najít oboustranně výhodná řešení. Jaké postoje jsou tedy pro tvořivou vědomou komunikaci výhodné? Dr. Hawkins ve své knize „Vzestup po úrovních vědomí“ uvádí výčet postojů, které reprezentují tzv. vyšší a nižší mysl.

Nižší mysl – postoje bojového modu

Nejdříve se, alespoň stručně, podívejme na to jaké postoje společné dorozumění a tvořivou komunikaci blokují.  Postoje nižších úrovní vědomí odpovídají dle Hawkinse převážně činnosti levé mozkové hemisféry a dominují jim sebestředné emoce spojené s přežitím (obrana, útěk, boj, strach, pocit nedostatku). Mezi postoje nižší mysli, kterým dominuje sympatický nervový systém můžeme zařadit například obviňování, podezírání, výčitky, vulgaritu, kritiku či pasivní agresivitu. Takovéto postoje rezonují v druhém člověku podobně nízké vzorce myšlení a jednání, spouštějí bojové reakce a blokují možnost vzájemného dorozumění. 

Vyšší mysl – tvořivý postoj

Naopak vyšší úrovně vědomí (vyšší mysl) jsou dle Hawkinse spojovány převážně s činností pravé hemisféry, která je schopna vidět situaci v širších souvislostech a díky tomu například lépe chápat druhé a jejich stanoviska. Vyšší úrovně vědomí se mohou projevovat tvořivými postoji respektu, slušnosti, zdvořilosti, soucitu, vděčnosti, velkorysosti a nebo třeba smyslu pro humor. Tyto postoje vycházejí ze světonázoru, že lidé jsou si vzájemně rovni a každý z nás je ve své podstatě darem světu. Takovéto postoje pomáhají vytvářet atmosféru bezpečí a důvěry, které jsou živnou půdou pro vzájemnou otevřenost, opravdové sdílení a harmonickou domluvu.

Z hlediska neuropsychologie mají tvořivé způsoby jednání, empatie a důvěra svůj základ v evoluci lidského mozku a jsou utvářeny a podporovány uvolňování vazpopresinuoxytocinu, které podporují fungování sociálního mozku savců (Moran, 2004) a podílejí se na budování vazby – mateřské instinkty, rodičovské chování a schopnosti navazovat vztahy. Vyšší úroveň vazopresinu a oxytocinu také prokazatelně snižuje reaktivitu amygdaly (potřebu se chránit a bojovat), podněcují péči o členy společenství a omezují různé formy konfliktního jednání jak píše ve své knize „Mozek a důvěra“ Patricia S. Churchlandová.

Jak navyšovat úroveň vědomí a kapacitu zaujmout tvořivý postoj? 

Způsobů je mnoho. Osobně a při práci se svými klienty využívám k rozvoji tvořivých postojů a úrovně vědomí například meditaci, pobyt v přírodě, vizualizaci, relaxaci, techniky tvořivého sebevyjádření (zpěv, tvořivé slovo, …) a také kvalitní výživu mentální (knihy, videa), sociální (volím si s kým, jak a do jaké míry trávím svůj čas) a samozřejmě fyzickou (jídlo).

Důležitý postojem vědomého života a na cestě Vědomé komunikace je také postoj ochoty a odvahy. Ochota se učit, ochota vyslechnout druhého, ochota změnit svůj nezdravý návyk. Odvaha udělat to, co je potřeba udělat, i když máme strach. Odvaha od-vázat se a zkusit to nově, jinak. Učení a změna totiž leží mimo území naší komfortní zóny (toho, co je nám známé). Bez postoje ochoty a odvahy Vědomá komunikace nefunguje. Proto Vám přeji hodně sil, dobrých podnětů a odvahy proměnit své nezdravé postoje v postoje, které Vám a Vašim blízkým přinesou plody vzájemného porozumění a souladu.  

A pokud si budete chtít „ohmatat“ techniky rozvoje vyšší mysli a pohrát si s tvořivým postojem v komunikaci, tak přijďte na kurz Vědomá komunikace, kde si to můžete v bezpečném prostředí vyzkoušet: Kurz vědomé komunikace v Brně | Radim Kudělka (radimkudelka.cz)

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů