Ocenění – perla komunikace

Pokud bych měl vybrat jednu komunikační dovednost, která Vám zaručeně pomůže rozvíjet zdravé vztahy, tak by to bylo buď vědomé naslouchání a nebo ocenění. Volím ocenění. Nejen proto, že jeho přínos byl potvrzen prostřednictvím vědeckých studií. Mám ho prostě rád.

Marciado Losado (organizační psycholog) zkoumal komunikační toky v organizacích a zjistil, že v organizacích, ve kterých dochází k ocenění x kritice v poměru 2,9 x 1, roste výkonnost a produktivita. To zaujalo další vědce z oblasti pozitivní psychologie. Například Barbara Fredericksonová zjistila, že manželské páry, kterým se daří používat ocenění vůči kritice v poměru 5 x 1 přežívají i prosperují v dlouhodobém horizontu mnohem lépe než páry, kde je poměr kritiky vůči ocenění vyrovnaný nebo dokonce kde převládá kritika nad oceněním!

Ocenění je perla komunikace.

Proč je ocenění tak mocný nástroj?

  1. Oceněním vedeme pozornost k pozitivním aspektům reality – „zaléváme“ to pozitivní v našem vědomí a ve vědomí druhého člověka. Druhý ví čeho konkrétně si ceníme a podle toho může jednat. Dobré může růst.
  2. Pozitivita otevírá naše vnímání ze sebestředného já na MY. Když jsem kritizovaní, tak se v nás spouští obranná reakce a místo, abychom hledali řešení, tak hledáme hůl.
  3. Oceněním dáváme druhému člověku najevo své uznání. Projevujeme mu respekt. Posilujeme tím emoční konto našeho vztahu. Máme-li emoční konto vztahu v plusu, tak se nám spolu dobře žije a jedná.

Ocenění je prostě Boží! Ale má to jeden velký háček. Lidé si obvykle pletou ocenění s pochvalou. Místo ocenění používají pochvalu a ta bývá často manipulativní a tedy i kontraproduktivní. Jak to? Pochvala je klišé, nálepka, kterou můžeme vystřelit na kohokoliv kdykoliv aniž jsme se nad ním či situací zamysleli. Např. takto: „Ty jsi ale úžasný! To bylo skvělé!“. A co jako? Co si z toho mám vzít? Co se z toho naučím? Čeho konkrétně si ten člověk všiml, čeho konkrétně si cenní? A sledoval mě vůbec?

Ocenění na místo toho je pozitivní zpětná vazba, která je výrokem šitým druhému na míru. Jejím znakem je to, že je konkrétním popisem či informací o tom, co druhý dobře udělal a čeho si vážíme. Například „Děkuji za vyprané ponožky“ nebo „Všiml jsem si, že jsi přišel včas“.

Použijeme-li ocenění nebo pochvalu je zásadně odlišná věc. Ocenění vyjadřuje rovnocenný vztah, není hodnocením. Ale naopak je mnohem více hodnotné než pochvala. Ocenění vyžaduje naši všímavost a schopnost vidět to dobré a také na to poukazovat slovy.

Sečteno, podtrženo. Používat ocenění místo pochvaly. Oceňovat více než kritizovat, alespoň v poměru 3 x 1. Tím přivedete do Vašich vztahů výživu, kterou potřebují. Ocenění je perla komunikace. Jen to chce trošku cvičit.

Pokud byste chtěli ocenění prozkoumat více, tak přijďte na kurz Vědomé komunikace: https://www.radimkudelka.cz/kurzy/pro-verejnost/vedoma-komunikace/

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů