Harmonie, ať již svítí slunce a nebo lije

Tento podzim jsem online pracoval s více než sto-padesáti lidmi, kteří často opakovali to jak je současná situace vyhodila ze sedla jejich návyků. Slyšel jsem maminky, které vykládaly o tom jak je náročné skloubit práci z domu s výchovou dětí a nebo studenty, kteří zase láteřili na to, že po nich zaměstnavatelé chtějí, aby byli online z domova téměř pořád k zastihnutí. Slyšel jsem leadery vykládat jak ztratili svoji vizi a jak je nyní těžké plánovat, když neví co bude. Desítky příběhů se stejným jmenovatelem. A tím jsou hranice, řád, rytmus a dosažitelné cíle. Pokud je nemáme, tak nám chybí. Život bez řádu nás stresuje. Život bez dosažitelných cílů nám nedává smysl. Život bez rytmu nám bere energii.

Jako lidé jsme rituální bytosti, máme v sobě hluboce vtištěnou potřebu mít své místo, vnímat hranice a vědět jak to bude. Určité uspořádání prostoru, činností a vztahů je blahodárně konejšivé pro naše vědomí. Proto ulpíváme na svých návycích, přejeme si stabilitu a předvídatelnost. Tíhneme k harmonii – souladu a řádu.

Je poctivé říci, že každému vyhovuje jiné tempo, jiný rytmus a řád. Každý je trošku jiný a každý je v trošku jiné situaci. Nemám tedy jeden jediný platný recept na to jak si uspořádat den, týden a život. Existují ale principy, které odpovídají universálně platným zákonům lidského prožívání, lidské psychologie. V tomto článku se pokusím stručně nastínit jak nad tím přemýšlím já a jakým způsobem si vytvářím harmonii ve vědomí, ať již se navenek děje cokoliv. Berte si z toho co Vám rezonuje, zbytek nechte ladem. Jak tedy na to? A hlavně, jak na to, když nás vnější situace či lidé tlačí k tomu dělat věci jinak než jsme zvyklí?

1. ROZHODNUTÍ A SFÉRA VLIVU:

Tak jak pravil náš nejslavnější polárník Jaroslav Pavlíček: „Nezabíjí velké vzdálenosti pochodu ani třeskuté mrazy, ale nerozhodnost“.

Takže, ať již je Vaše situace jakákoliv, nenechte sebou bloumat větry změn a sežrat se vlky pochybností, strachu a úzkosti. Rozhodněte se jak bude vypadat Váš den a týden. Samozřejmě dle Vašich možností, dle toho jaké „karty“ právě držíte v rukou. Náš život je tvarován našimi rozhodnutími. Rozhodnutí vyvěrají z našich hodnot. Vytvořte si klidný prostor „uvnitř i navenek“ a položte si tyto otázky (odpovědi si nejlépe zapište). Co je pro mě v této etapě života hodnotné? Co mi dává smysl, radost a energii? Jaká činnost přispívá k realizaci mých dlouhodobých cílům?

Buďme realisti. Ne všechno, co bychom nyní rádi dělali, bude možné v naší situaci dělat. Důležité je uvědomit si a nejlépe také přesně pojmenovat sféru našeho vlivu. Sféra vlivu je termín, který použil Steven Covey ve své knize 7 návyků skutečně efektivních lidí. Sféra vlivu je oblast, čas, prostor…ve kterém máte kontrolu nad tím, co se děje. Do této sféry cílí efektivní lidé svoji energii, svůj čas a pozornost. Zkuste se tedy zamyslet nad tím co v tuto chvíli můžete přímo ovlivňovat a kde můžete být účinní. Můžete se zeptat sami sebe, např.: Jaká část dne mi může patřit, tj. kde nezasahuje můj šéf a ani moje děti? Mám takový prostor? Kde a kdy to je?

2. AKTUALIZACE KRÁTKODOBÝCH CÍLŮ:

Na základě uvědomění a rozhodnutí viz. bod č.1 si znovu nastavte svoje krátkodobé cíle, tak aby byly v souladu s tím, co chcete dlouhodobě rozvíjet a tím, co je krátkodobě aktuálně pro Vás možné (sféra vlivu). Dobře zvolené krátkodobé cíle a jejich dosahování jsou extrémně důležité pro Vaši spokojenost. Dosahování zvolených cílů je úzce spojeno s vyplavováním neurotrasmiteru dopaminu, který nás vnitřně odměňuje radostí a energií, když splníme úkol a dosáhneme cíle. Tento neurotrasmiter se významně podílí na paměti, učení a motivaci. Bez dopaminu není učení, rozvoj a efektivní postup. Své krátkodobé cíle si můžete pře-definovat např. pomocí těchto otázek: Co udělám tento týden, aby to přispělo k realizaci mých dlouhodobých cílů? Co udělám dnes, abych si do života vnesl radost? Co mohu udělat pro své blízké či klienty, abych jim dal hodnotu, kterou ode mě potřebují? Buďte proaktivní – volte si úkoly a cíle svého dne, týdne a nebo alespoň to jak cílů dosáhnete!

Pokud si nastavíte své úkoly a cíle správně, tak cílů nejenže dosáhnete a budete vnitřně odměněni dopaminem, ale samotná činnost při zdolávání úkolu Vás může dostat do stavu flow, tj. plného pohlcení danou činností – což je vysoce antistresové. V takovém stavu nad námi vnější podmínky nemají žádnou moc. Žijete plně soustředění a pohlceni svou činností.

3. OBNOVA A OSLAVA:

Naplánujte si do svého kalendáře aktivity, které Vám dělají radost, které Vás občerstvují a na které se můžete těšit. Pokud jste extrémně vytížení, tak Vám tyto regenerační aktivity dají prostor a možnost zhluboka se nadechnout a vydechnout. A pokud zase nemáte nic moc smysluplného na práci, tak to dá Vašemu dnu a týdnu smysl a řád. Postavte alespoň někdy, ale pravidelně, sami sebe na první místo, „opečujte se“, abyste mohli být účinní a měli co nabídnout druhým. Top tři moje aktivity pro obnovu a radost jsou: pohyb (procházky a joga), příroda a hudba.

Důležitou součástí našeho týdne by měla být také oslava. Máte se na co těšit, když skončí náročný pracovní den či týden? Jak oslavujete své úspěchy? Dělíte se o radost s druhými? Já například se těším na každý den, kdy se svojí ženou a synem ležíme v posteli a říkáme si, co se nám dneska líbilo. „Tulíme“ se a sdílíme to krásné. Je to rituál, který mi dává sílu a ukotví každý den do pozitivity a vzájemnosti. O víkendu se těším na procházku do lesa či večer s mojí milovanou ženou.

Stručně shrnuto:

1. Stanovte si své vlastní krátkodobé cíle v dialogu toho, co je nyní pro Vás možné udělat, tj. kde je sféra vašeho vlivu a toho, kam dlouhodobě směřujete.

2. Strukturujte si program svého dne a týdne tak, aby v něm byly dány hranice pracovní činnosti (můžete využít vaše vlastní rituály) a zároveň aktivity – kotvy, které Vás budou obnovovat a těšit.

3. Oslavujte uskutečnění toho, co jste dotáhli do zdárného cíle – odměňte se za úsilí a výsledky.

 

Radost, harmonie a štěstí je záležitostí našeho vnitřního prožívání, toho jak je uspořádané naše vědomí. A to je zase úzce spojeno s tím jak strukturujeme naše denní a týdenní aktivity, jak přemýšlíme, nad čím přemýšlíme a co děláme. Tím vytváříme harmonii v našem životě.

Učme se rozlišovat, kde je sféra našeho vlivu a tam investujme svoji pozornost a energii.

Doufám, že Vás myšlenky v tomto textu inspirovaly k tomu hrát si s novým nastavením Vašich aktuálních cílů a denního programu. Pokud ano, tak tento článek můžete sdílet s někým pro koho by mohl být užitečným vodítkem.
Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů