5 zásad dobrého řečníka

Veřejné vystupování je jedním z největších strachů lidí. Většina řečníků je ráda, když už to má za sebou. Své vystoupení či proslov si protrpí a s nimi trpí i jejich publikum. Mrhání časem. A jak jste na tom Vy?

Mít možnost prezentovat, sdílet své myšlenky s větším množstvím lidí, je podle mne jednou z největších výsad, kterých se nám může dostat. Využít tuto výsadu ale předpokládá zvládnutí alespoň základních dovedností a technik dobrého řečníka.

Umění veřejného vystupování se do jedno článku vlézt nemůže. Chce to tréning. Přesto se pokusím s Vámi sdílet pár tipů, zásad, které Vám přinesou maximální efekt při ladění Vašeho vystoupení.

Zde je mých TOP 5, které patří do slovníku dobrého řečníka:

1) Téma – zvolte si téma, které máte rádi a dobře znáte. To Vám pomůže být autentičtí, napojit se na svoji vnitřní motivaci a prezentaci si užít. Pokud by jste „museli“ hovořit o tématu, které Vám blízké není, tak si v rámci tématu najděte pod-téma, které Vám ladí a přes něj se napojte na svoji vášeň, zájem a tedy také svoji autenticitu.

2) Příprava – pokud jste si vybrali téma, které dobře znáte, tak máte třetinu práce na přípravě Vaší řeči za sebou. Pokud máte k prezentaci téma, které neznáte, tak je potřeba téma co nejhlouběji nastudovat.

Druhou třetinou přípravy Vaší řeči je tvorba struktury, formy a formátu Vaší prezentace. Úvodu a závěru bych věnoval speciální péči. A dále precizní formulaci hlavního sdělení, které chcete posluchačům předat. Příprava dobré řeči se také neobejde bez opakovaného zvažování a selektování toho, co posluchačům řeknete a co sítem Vašeho výběru neprojde.

A do třetice se dobrá příprava neobejde bez toho aniž by jste si svoji prezentaci vyzkoušeli. Několikrát a nahlas! Čím měně máte zkušeností, tím vícekrát. S rostoucí praxí přijde improvizace.

3) Příběh – silný příběh je červenou nití každé dobré řeči. Příběh pomáhá ukotvit a strukturovat pozornost posluchačů.Vemte své posluchače na cestu od Proč k Jak. Na této cestě se nejdříve dozvědí proč by právě Vám měli naslouchat, co jim to přinese a jak to naplní jejich potřeby či přání. A v závěru si odpoví na to jak budou realizovat, to co se dozvěděli. To je dost podstatné. Neboť pokud si Vaši řeč jen poslechnou, ale nic z toho nezapojí, Vaše řeč se ztratí v tunách informací, které již slyšeli a ještě v životě uslyší. Plýtvání časem a energií.

Výborná řeč leží v průsečíku poctivé přípravy a Vaší maximální přítomnosti, psychosomatické kondici k veřejnému vystupování. Moje mantra zní: „150% příprava a 100% přítomnost“. Nikdy toho nedosáhnu, ale tam se natahuji.

4) Přítomnost – to je ten čas, ve kterém se Vaše šou odehraje. A to jak naplno budete přítomni, přímo ovlivní jak přítomni budou Vaši posluchači. To jak si svoji prezentaci budete užívat, působí na to, jak si to prožijí Vaši posluchači. Budou-li při tom, záleží na tom, budete-li při tom Vy.

Pár tipů: nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. ÚSMĚV. Vnímej svoje tělo, chodidla na zemi, hlavu vzhůru. Dělej pauzy, nikam nespěchej. A naslouchej tomu co říkáš aneb jak pravil Jan Werich „Nechť se uši diví, co huba mele“.

5) Pozornost věnovat publiku. To je proč se s tím lopotíte, no ne? Prezentace není o Vás a pro Vás, ale o Vašem publiku a pro Vaše publiku. Naslouchejte potřebám publika, emocím, tomu co je pro ně živé. Jděte s nimi, provádějte je po cestě od Proč k jak. Bude-li potřeba tak dávejte otázky, provokujte, hrejte si…ale nezapomeňte vnímat a přijímat, co Vám přichází od Vašich posluchačů. Kontakt s publikem je most, po kterém doručíte svůj „balíček“.

Moje poslední doporučení: UŽIJTE SI TO! Řeč, kterou si neužijete nestojí za to.

A pokud byste měli potřebu a chuť dozvědět se více a hlavně trénovat, tak přijďte na kurz Vědomý řečník:https://www.radimkudelka.cz/kurzy/pro-verejnost/vedomy-recnik/

Na kurzu jsou poslední 2 volná místa!

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů