3 podmínky rozvoje nadání

Na vědomé cestě našich životů nemineme otázku: „Čím právě já mohu přispět světu? Co je mé nadání?“ Nebo se možná ptáte: „Jaká práce by byla pro mě optimální?“.

Dobrá zpráva je, že již nyní máte DAR, který můžete světu dát. Je to Vaše jedinečnost, jedinečná kombinace dovedností, silných stránek, charakteru, temperamentu, sklonů osobnosti a vědomé či nevědomé životní aspirace. A právě tímto darem můžete obohatit svět. Rozvíjením tohoto daru se plně stáváte sami sebou, efektivně používáte svoji enegii, dáváte životu smysl a směr.

Váš potenciál, semínko individuality, poroste, dozraje a ponese lahodné plody, když se o něj budete dobře starat. Dozrávání zlomit nemůžeme, ale můžeme jako dobří zahradníci vytvářet pro semínko našeho potenciálu pravé podmínky a dodávat živiny, které umožní našemu nadání růst. Jaké jsou tedy základní podmínky pro rozvoj našeho nadání?

Hodně to nyní zjednoduším a vyberu tři základní podmínky, bez kterých nadání v talent nedozraje:

  1. Poznat sám sebe – pokud nevím o jaký druh nadání se jedná, tak jej těžko budu vědomě rozvíjet. Je třeba umět pojmenovat své nadání – silné stránky, klíčové hodnoty, tíhnutí, osobní aspirace…
  2. Příležitost – mé nadání zůstává spící pokud jej neprobudím a nevynesu na světlo světa v prostoru, který je vhodný jako příležitost, kde jej mohu využívat a rozvíjet. Najít, uvidět, rozpoznat, vytvořit a uchopit příležitost a dostat z ní maximum.
  3. Podpora – cesta od nadání k talentu bývá dlouhá tisíce hodin praxe, taky proto bohužel jen pár z nás od nadání k talentu dojde. Nikdo to nikdy nedokázal sám, bez podpory. Umět si získat podporu, zdroje, čas, prostor a umět pracovat se svojí energií odděluje nadané od talentovaných.

V tomto článku dále ve stručnosti zacílíme na podmínku č.1. Poznej sám sebe – poznej svůj jedinečný dar a pojmenuj jej. Pojmenované nadání můžeme vědomě uchopit, tvarovat, živit, rozvíjet. K poznání a pojmenování nadání můžou sloužit různé přístupy a metody, např. metoda imaginace, meditace či reflexe. 

Právě metodu reflexe dnes využijeme. Budeme přitom vycházet z konceptu „dobré práce“ jak ji definovali jedni z nejvýznamnnějších psychologů naší doby Howard Gardner (Harvard), William Damon (Stanford) a Mihaly Csikszentmihalyie (Claremont) jako průsečíku činností postavených na perfektní kombinaci toho v čem lidé vynikají, co je baví a jejich etických hodnot. Budeme-li vycházet z tohoto konceptu, pak by naše optimální práce mohla ležet v průsečíku odpovědi na tři otázky:

  1. Co miluji dělat? (jedná se o činnost, kterou můžeme nazvat vášní; činnost, která je doprovázena pocitem nadšení, radosti, osvěžení či přirozeného tíhnutí k ní).
  2. Jaké jsou mé silné stránky? (silnou stránku můžeme definovat jako dovednost či užitečnou charakterovou vlastnost, která nám umožňuje něco konkrétního efektivně vykonávat; při jejím zapojení se cítíme silní).
  3. Jaké jsou mé klíčové hodnoty? (hodnoty jsou ty životní postoje, které vypovídají o tom, čeho si v životě nejvíce ceníme a co považujeme za nejpodstatnější; můžeme se také tázat: Co mi dává nejhlubší smysl?).

Najdeme-li činnost, která je průsečíkem odpovědi na tyto otázky, máme dar, který již teď můžeme dávat světu. Tímto dáváním se realizujeme. Tímto dáváním svůj dar, nadání, proměňujeme v talent.

Rozvíjet a dávat svůj dar je osvěžující a smyslem naplňující, ať již je to v rámci naší práce či volného času. Má to smysl, tak či tak. Pokud bychom si ale přáli touto činností živit, tak je potřeba odpovědět si ještě na čtvrtou otázku: Jakou a čí potřebu touto činností uspojím? Jinak řečeno hledáme poptávku, která odpovídá tomu, co můžeme jako svůj dar nabídnout.

K rozklíčování silných stránek můžete využít např. test Strength finder od společnosti Galup. Toto téma je dobře popsáno v knize Go put your strength to work od Marcuse Buckinghama. Další vynikající knihou, kterou mohu doporučit, je kniha Ve svém živlu od Ken Robinsona, ve které je uvedeno mnoho příběhů osobností, které realizovaly svůj talent a také zdrařilý pokus o analýzu toho, co měli tito lidé společného (Sir Ken Robinson to nazývá živlem).

Na tyto otázky si budete moci také odpovědět na kurzu Objev svůj DAR, kde dostanete Vám na míru zpětnou vazbu a projdete procesem sebepoznání, který Vám pomůže rozkrýt a jasněji uvidět Vaše poklady. Na kurzu se také dozvíte jak pracovat se svým postojem při překonávání přirozené rezistence ke změně (mentálními a emočními bloky), jak pracovat s energií prostřednictvím nastavení zdravých návyků a nebo jak se efektivně učit metodami zrychleného učení a mistrovského trénování za využití stavu flow.

Na kurz se můžete přihlásit zde: https://www.radimkudelka.cz/kurzy/pro-verejnost/objev-svuj-dar/

 

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů