Tři pilíře stability – dovednosti pro 21. století

Je nelehké předpovídat co bude za pár měsíců natož za pár let. Jsem optimista, avšak vzhledem k tomu jak je svět úzce propojený a jak rychle se tedy mění, si dovolím tvrdit, že to, co nyní zažíváme jako globální krizi, pravděpodobně není poslední turbulence 21. století. Na co se tedy můžeme spolehnout? Kde hledat stabilitu? Do čeho investovat a co rozvíjet?

Krizové situace vidím jako příležitosti pro rozvoj toho nejlepšího v nás. V náročných situacích dochází k zrychlené krystalizaci našich hodnot, záměrů a životního směřování.  Krize tedy může být pro náš vývoj opravdovým požehnáním. Aby tomu tak ale bylo, tak je potřeba mít určitou úroveň sebe-uvědomění a sebe-reflexe, schopnost vnímat to, co se děje a rozlišovat to, co je pro mě, pro nás a pro vývoj společnosti to podstatné. Zásadní je náš postoj – ochota a schopnost učit se novým potřebným dovednostem. O které dovednosti se podle mne jedná?

Nikdo asi nepochybuje o tom, že bude nutné učit se pracovat s moderními technologiemi. To ale samo o sobě dostačující nebude. Vzhledem k tomu, že se naše prostředí bude měnit rychleji než kdy dříve, tak bude velmi důležité umět se efektivně učit a to především ve třech oblastech, které jsem nazval tři pilíře stability. Jedná se o rozvoj našeho vnitřního prostředí, dlouhodobých vztahů a osobního mistrovství. Proč? Tyto tři domény jsou minimálně závislé na tom, co se děje navenek. Jsou úzce vázané na náš záměr a postoj. Jsou universální, přenositelné a dopřejí nám tedy určitý pocit sebe-vědomí, užitečnosti a bezpečí.

V tomto článku stručně naznačím proč jsou tyto tři domény důležité a čeho se můžou týkat:

1) Rozvoj vnitřního prostředí – nouzová situace v posledních třech měsících nám jasně ukázala, že kontrolovat vnější prostředí můžeme jen minimálně. To, co ale můžeme mít pod přímou kontrolou, kde je sféra našeho vlivu, je v našem vlastním vnitřním světě. Můžeme to nazvat vnitřním prostředí. To jak prožíváme, to jak reagujeme na to, co se děje, jak se k tomu postavíme, jak to přetavíme, jak to uchopíme, je právě záležitostí toho jak jsme vnitřně nastaveni. Konkrétně mám na mysli to, jak máme nastavený životní záměr, životní postoj, jaký je náš světonázor, jak pracujeme s naší myslí. Umíme selektivně vést naši pozornost tam, kde je to tvořivé a prospěšné? Umíme vidět to dobré i v náročných situacích? Víme čím vyživovat naši mysl?

Rozvoj našeho vnitřního prostředí se děje na ose sebe-uvědomění – sebeřízení. Začíná to sebepoznáním a pokračuje praktickými dovednostmi jak s naší myslí pracovat. Může sem patřit rozvoj dovedností např. z oblastí naučeného optimismu (Martin Selingman), emoční inteligence či kognitivního managementu. Par excellance nástrojem, který rozvíjí naši schopnost pracovat s myslí, selektivně vést naši pozornost a rozvíjet sebe-uvědomění je meditace mindfulness. Nástrojem a dovedností z jiného „soudku“ je například rozvoj schopnosti smát se sám sobě, najít a rozvíjet svůj osobitý smysl pro humor.

Vzpomínám si na to, co jsem před 10 lety viděl napsáno na tabuli na Micheal Hall school v Anglii. Volně přeloženo tam stálo: „Nejlepší formou vlády je ovládnutí sebe sama“.

2) Rozvoj dlouhodobých vztahů – Sami o sobě jsme ničím. Člověk se stává člověkem díky spojení s dalšími lidmi. Mít dobré přátele, pevné vazby s rodinnou, věrné a oddané klienty. Sociální kapitál je obzvláště důležitý v dobách rychlých změn. Nikdo nic nedokázal sám. Potřebujeme podporu a potřebujeme umět přispívat tím, kým jsme a tím, co svět potřebuje. To se děje díky našim schopnostem „stavět mosty k druhým“, vytvářet prostor pro setkání, komunikovat. Čím vědoměji komunikujeme, tím lépe a efektivněji tvoříme. 

Doporučuji například komunikační přístupy Respektovat a být respektován nebo kurz Nenásilné komunikace. Srdečně jste také vítáni na kurzu Vědomé komunikace jehož jsem autorem a lektorem. Vědomá komunikace propojuje do jednoduchého a přehledného přístupu ty nejefektivnější principy a nástroje pro komunikaci, které jsem za posledních 20 let studia a praxe nalezl a propojil do jedinečného efektivního celostního přístupu ke komunikaci. 

3) Rozvoj osobního mistrovstvíSvět potřebuje a bude potřebovat naše jedinečné dary a přispění. Možná více než kdy dříve. Ve světě, který se právě rodí před naším zrakem bude ceněna originalita, umělecký přístup k našim profesím. Tuctovost a průměrnost bude nahrazena novými technologiemi a nebo levnější pracovní silou. Žijeme v informační době, kdy se více a více zaměstnávají mozky. Kreativní řešení a individuální přístup poroste na ceně.  Rozvoj osobního mistrovství předpokládá, že známe sami sebe do té míry, abychom věděli, kde leží naše silné stránky, jaké jsou naše hodnoty, tíhnutí a životní aspirace. Podle toho můžeme zacílit náš jedinečný potenciál a proměnit naše nadání (predispozice a potenciály) v talent (průsečík našich jedinečných vysoce rozvinutých dovedností, schopností a postojů).

Podtrženo sečteno. Žijeme ve velmi proměnlivé době, která může způsobovat velký pocit nejistoty, úzkosti a stresu. S tím je nutné pracovat. Je potřeba rozvíjet to, co je nepodmíněné na vnějším prostředí, to co je opravdu hodnotné a trvalé – naučit se učit a vědět, co se učit – rozvíjet naše vnitřní prostředí, zdravé dlouhodobé vztahy a osobní mistrovství.  Není to určitě všechno, ale pokud efektivně zacílíte do těchto tří oblastí, tak to bude dost na to, abyste žili smysluplný, radostný a naplněný život. A život se pak o Vás bohatě postará!

Přeji Vám vše dobré a budu se těšit na společné setkání a učení.

S láskou a respektem,

Radim

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů