Plum Village

Když jsem se v roce 2011 vracel z Kanady, tak jsem se po cestě domů stavil v Plum Village. Bylo to snad vůbec poprvé co jsem se opravdu zastavil. Do té doby byl můj život útěk od něčeho a za něčím. V Plum Village jsem našel svůj duchovní domov, praxi použitelnou pro každodenní život, stezku, která vede k hlubokému poznání, transformaci a perlám srdce. Dalo by se říci, že jsem toto léto dokončil 12letý výcvik meditace mindfulness v tradici Plum Village zenového mistra Thich Nhat Hanha. A tak mi přišla potřeba napsat dopis, který by byl poděkováním Plum Village a také inspirací pro ty z vás, kteří ještě hledají.

Plum Village: místo tisíce úsměvů, stovek objetí, desítek kultur a jednoho poznání, kterým je láska. Někdy se též o Plum Village hovoří jako o mezinárodním centru praxe vědomého života. Thich Nhat Hanh, duchovní otec a zakladatel Plum Village, byl realizovaný duchovní mistr, učenec nezměrného formátu, básník a sociální génius. Martin Luther King, jr., který nominoval Thich Nhat Hanha na nobelovu cenu za mír napsal: „ Thich Nhat Hanh je svatý muž neboť je pokorný a oddaný. Je to učenec ohromného intelektuálního rozsahu. Pokud by byly jeho ideály o míru aplikovány, tak by to byl monument světu bratrství a sesterství.“

Thay (tak TNH nazývají jeho žáci) svoji vizi, kterou sdílel též s Dr. Kingem, plně realizoval. Hluboké duchovní učení zpřístupnil prostřednictvím jednoduchých technik praxe meditace všímavosti lidem z celého světa. A tak se v zenovém klášteře nedogmaticky mísí rozmanité kulturní tradice, mniši hrají basket a nebo klasickou hudbu, lidé rozličných profesí spolu zahradničí, myjí nádobí, zpívají, meditují, děti běhají kolem, ptáci švitoří, rozkvetlé slunečnice a zenová jezírka s lotosy vybízejí k zastavení. Po celém světě vznikají centra vědomého života, wake up schools, earth holders communities, atd.

Plum Village: na meditační polštář se nespěchá. Vše co se děje je praxí meditace – zastavením a hlubokým nahlížením, přijetím a laskavostí. Nejde však o dokonalost, přítomné je také zranění, nedorozumění, smích, slzy, humor, veganská zmrzlina, …vše je přijato a objato kolektivní energií praxe meditace mindfulness. Meditace v sedě, v chůzi, hluboké sdílení v kruhu, working meditation, touching the earth, beggining anew…čas zde „běží“ jinak. Anebo spíše čas zde „stojí“. 14 dní je jako dva měsíce a měsíc jako rok. Tak to je když člověk žije hluboce ukotven v přítomném okamžiku. Srdce přetéká vděčností.

To, co jsem se v Plum Village naučil, to, co jsem pochopil a jak se můj život díky Plum Village proměnil se nedá vyjádřit slovy. Zde jsem se setkal se svým zraněním, s utrpením mých předků. Zde jsem pochopil co to je soucit, jak pěstovat hluboké naslouchání, soustředění a vhled, který vede k proměně. V praxi meditace mindfulness jsem našel útočiště a kotvení v turbulentních dobách, způsob jak obnovit vztah sama k sobě i k druhým lidem. Naučil jsem se jak se nechat vyživit krásou přírody, jak odpočívat, jak pustit co je potřeba pustit, jak odpustit.

Neznám jiné místo, kde bych se setkal s větší laskavostí a viděl více opravdových úsměvů a odvážného sdílení skrytých tajemství duše. Neznám jiné místo, kde by na jednom plácku a v obrovské šíři rozdílných příběhů, věků, profesí a kultur vládla větší harmonie. Jako lidé se totiž pravdivěji setkáváme spíše v říši beze slov, v prostoru vnitřního ticha a plného vnímání než tam kde žvatlá intelekt a nenasytné ego. Naše osobní příběhy, role, pozice a tituly není potřeba brát příliš vážně. A když přijde konflikt a nebo máme pocit, že jsme se trošku ztratili, tak víme co dělat: „Cesta ven je cestou dovnitř“. A víme taky jak. Nádech – výdech – relax – smile:-) Zní to až banálně, ale je to tak. Mantra Plum Village SMRTI (mindfulness) + SAMADHI (concentration) = PRAJNA (insight) prostě funguje. Přitom není potřeba být buddhistou (sám o sobě bych neřekl, že jsem budhista). Jak sám Thay v buddhistickém klášteře říkával: „Nebuďte buddhisti, buďte praktikující. Vraťte se domů a zasaďte praxi meditace mindfulness do svého každodenního života, do vašich rodin, do vaší víry a kultury“.

„I have arrived, I am home“. Je to tak jednoduché, ale chce to trochu praxe. Máte-li kapacitu a zdroje, tak jeďte do Plum Village. Nebo můžete přijít na kurz Mindfulness – skrytá síla, na kterém ochutnáte kouzlo meditace mindfulness a položíte základy vaší každodenní praxe.

Milovaná Plum Village, drahý učiteli, z celého srdce, s hlubokou vděčností, pokorou a radostí děkuji, děkuji, děkuji.

Happy continuation Plum Village, happy continuation dear friends!

Radim (Radiant truth of the heart)

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů