Meditace mindfulness – proč a jak to funguje

„Nejlepší formou vlády je ovládnutí sebe sama“, četl jsem napsáno před 12 lety na tabuli ve Waldorsfké škole Michael Hall school v Anglii. Toto moudro je stále platné. A obzvláště tehdy, když nemůžeme měnit vnější podmínky.

Jednou z nejdůležitějších dovedností pro život dneška je umět pracovat se svojí myslí. To je královská disciplína. Učit se jí ale můžeme všichni.

Nedávno jsem se setkal s kamarádem, který mi vykládal o tom, že má někdy myšlenky, které jej hodně trápí a že si s nimi neví rady.

Myslím, že se to stává nám všem. Někdy prostě nedokážeme zastavit myšlenky, které jsou toxické, které nám ubližují. Chceme být k sobě laskaví, ale nevíme jak. To je škoda neboť existují metody, které jsou pro efektivní práci s myslí velmi účinné. 

Během posledních dvaceti let mé cesty osobního rozvoje jsem toho vyzkoušel a prožil mnoho. O to nejlepší z toho, co umím a znám, se s Vámi na každém setkání, konzultaci či kurzu, otevřeně dělím. A proto mám radost, že se s Vámi nyní mohu podělit o to nejlepší z nejlepšího – poznání a praxi meditace mindfulness. Meditace mindfulness je technika par excellance. Proč?

Je totiž v podstatě velmi jednoduchá, účinná a použitelná v každodenním životě.  Mindfulness meditace prokazatelně snižuje úroveň stresu, nervozity, strachu a frustrace, posiluje imunitní systém, zlepšuje náladu. Pomáhá nám žít více naplno, být si vědomi zázraků každodenního života – úsměvu našeho dítěte, barev květin a stromů, přítomnosti milovaného člověka,… rozvíjí naši schopnost vidět jasně to, co je a vědět co je dobré dělat a čeho se naopak vzdát. Praxe meditace mindfulness vede k lepším rozhodnutím, vnitřní svobodě, zdravějším vztahům, vyšší výkonnosti, pocitu vděčnosti a radosti z života. Je to vlastně taková zázračná medicína na neduhy naší doby.

Jak a proč ta meditace vlastně funguje? Jak nám s tím stresem, zlostí či strachem může pomoci?

Pokusím se to popsat velmi jednoduše a budu při tom vycházet z knihy Buddhův Mozek, která čtivě propojuje moudrost východu a moderní poznatky neurověd o fungování našeho mozku. Pokud chcete využít spojení mysli a těla ke snížení stresu a zlepšení dlouhodobého zdravotního stavu, tak je k tomu optimální využít autonomního nervového systému (ANS). Neboť ten je propojen se všem ostatními systémy těla a pomáhá je regulovat. ANS má tři části enterický nervový systém (řídí zažívání), parasympatický nervový systém PNS (je zodpovědný za uklidnění, konzervaci a regeneraci energie, podporuje klid a pomáhá nám myslet jasně) a sympatický nervový systém SNS (aktivizuje náš organismus do módu o přežití „bojuj nebo uteč“, pomáhá nám vypořádat se s hrozbou a nebo uchopit příležitost).

A teď jedna velmi praktická zajímavost – neurovědci zjistili, že PNS a SNS se k sobě chovají jako kyvadlo. Co to znamená? Pokud je aktivizovaný SNS, tak je činnost PNS utlumena či vypnuta (pokud bojuji, tak nemůžu zároveň odpočívat) a naopak je-li zapnutý PNS (mód odpočinku, zažívání, klidu), tak je vypnutá činnost SNS (stresu, strachu, rezistence, boje,…). Dobrá a jak to můžu prakticky použít pro snížení stresu, strachu či ovládnutí zlosti? Jednoduše. Pokud vím jak zapnout – aktivizovat parasympatický nervový systém (PNS), tak jeho zapnutím automaticky vypínám či tlumím aktivitu SNS (stresu, strachu, rezistence, boje,…). Jak tedy parasympatický nervový systém PNS aktivizovat?

Parasympatický nervový systém (PNS) můžeme aktivizovat např. relaxací, bránicovým dýcháním, hlubokým výdechem, dotykem rtů, prostřednictvím fantazie, zahřátím rukou teplou vodou, procházkou v přírodě,…a v neposlední řadě velmi účinně také prostřednictvím meditace mindfulness.

Základní instrukce pro meditaci mindfulness zní: „Ukotvit mysl k plnému vnímání dechu a těla“. Jednoduchá činnost jakou je plná všímavost k dechu aktivizuje parasympatický nervový systém zapojením hned několika drah:

– vnímání dechu odklání pozornosti od stresujících záležitostí, čímž se odpojujeme od zdroje negativní emoce (dále emoci nevíříme);
– soustředíme-li se delší dobu na dech, tak dochází k prohloubení dechu a tím přímé aktivizaci PNS;
– soustředěná pozornost k tělu také aktivizuje PNS neboť ten je primárně zodpovědný za udržování rovnováhy vnitřního prostředí těla;

– selektivní pozornost, tj. vnímání pouze jednoho objektu, např. dechu vypíná okruhy stavové úzkosti v mozku.

Kromě toho, díky vědomému dýchání, dochází k tišení emocí, což nám umožňuje znovu efektivně používat náš neokortex – jasně vidět situaci, tvořivě myslet, pracovat se záměrem a nebo třeba přesně mířit slovem. Pozitivní smyčka se uzavírá. A na počátku bylo „pouze“ něco tak jednoduchého, ale přitom účinného, jako je vědomé soustředění se na náš dech.

To je kouzlo a tajemství mindfulness. Tajemství je již dnes vědci popsáno. Kouzlo čeká na to až jej prožijeme. Tisíc slov nevydá za jeden vědomý nádech a výdech. Na začátku musí být záměr a chuť se to naučit. Pokračovat je ale třeba tím cvičením. Vědět jak a podle toho se řídit. Pokud to chcete zažít a najít způsob jak zapojit meditaci mindfulness do každodenního života, tak přijďte na kurz Mindfulness – skrytá síla, na který se můžete přihlásit zde: https://www.radimkudelka.cz/kurzy/pro-verejnost/mindfulness-skryta-sila/

 

Těším se na setkání a společnou meditaci mindfulness!
Radim
Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů