Autor Radim Kudělka

O autorovi

Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.
emočně inteligentní komunikace

Empatie – sladění v emoční rovině

Chcete-li dovedně vést druhé, efektivně vychovávat, učit či jinak spolupráci vést, je potřeba umět komunikovat bez zábran v emoční rovině. Nejsme-li s druhými naladěni na stejnou frekvenci, těžko se dobře uslyšíme, těžko se domluvíme, těžko najdeme společnou řeč. Umět se s druhými sladit, vyladit do společného rytmu, to je klíč k efektivní komunikaci a spolupráci. Ti nejlepší učitelé, vychovatelé, manažeři, terapeuti, herci,...

v komunikaci je důležitý postoj

Principy vědomé komunikace – respektující POSTOJ

Útrpně tolerovat je málo! Aby vztah mohl nejen přežívat, ale také kvést, tak je potřeba partnera, kolegu, kamaráda či dítě respektovat. Opravdový respekt se rodí z porozumění druhému a z úcty k sobě samému. Nejde ale jen o to říci si, že budu druhého respektovat. Je potřeba také vědět jak na to. Jak tedy na to? Postoj respektu vyjadřujeme jednak našimi slovy a také prostřednictvím...

Principy vědomé komunikace – PROSTOR

Každý člověk potřebuje ten správný prostor (někdy větší jindy zase menší), ve kterém může dýchat a růst. Nejedná se ale jen o prostor vnější svobody, ale také o prostor vnitřní. Vnitřní prostor je jedním ze tří klíčových principů Vědomé komunikace Vnitřní prostor nám umožňuje naslouchat sám sobě, uvědomovat si své pocity, potřeby a záměr. Máme-li vnitřní prostor, můžeme vytvořit a nabídnout prostor druhému,...