Autor Radim Kudělka

O autorovi

Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

3 podmínky rozvoje nadání

Na vědomé cestě našich životů nemineme otázku: „Čím právě já mohu přispět světu? Co je mé nadání?“ Nebo se možná ptáte: „Jaká práce by byla pro mě optimální?“. Dobrá zpráva je, že již nyní máte DAR, který můžete světu dát. Je to Vaše jedinečnost, jedinečná kombinace dovedností, silných stránek, charakteru, temperamentu, sklonů osobnosti a vědomé či...

5 zásad dobrého řečníka

Veřejné vystupování je jedním z největších strachů lidí. Většina řečníků je ráda, když už to má za sebou. Své vystoupení či proslov si protrpí a s nimi trpí i jejich publikum. Mrhání časem. A jak jste na tom Vy? Mít možnost prezentovat, sdílet své myšlenky s větším množstvím lidí, je podle mne jednou z největších výsad, kterých se nám může dostat. Využít tuto výsadu ale...

Emoční inteligence – svoboda utvářet své prožívání

Všichni chceme být šťastní a téměř všichni se snažíme zmanipulovat okolní svět, vnější podmínky, aby nahrávaly naší představě štěstí. Když se nám to daří, tak jsme šťastní. A když se nám to nedaří, tak trpíme. Opravdové štěstí ale stejně jako vnitřní svoboda není podmíněna tím, co se děje ve vnějším světě, ale spíše se zakládá na naší schopnosti...

Jak začít znovu svůj vztah

Udělali jste chybu? Zranili jste svého blízkého? Jsme jenom lidé. Naštěstí s tím můžeme něco dělat. Začít znovu. „Beginning anew“ – „Začít znovu“ je komunikační technika, se kterou jsem se seznámil v zenbudhistickém centru Plum Village, kde posledních 7 let jezdívám vyčistit hlavu a hluboce se napojit na své vnitřní zdroje. „Beginning anew“ je velmi účinný komunikační postup, který...

Ocenění – perla komunikace

Pokud bych měl vybrat jednu komunikační dovednost, která Vám zaručeně pomůže rozvíjet zdravé vztahy, tak by to bylo buď vědomé naslouchání a nebo ocenění. Volím ocenění. Nejen proto, že jeho přínos byl potvrzen prostřednictvím vědeckých studií. Mám ho prostě rád. Marciado Losado (organizační psycholog) zkoumal komunikační toky v organizacích a zjistil, že v organizacích, ve kterých dochází k ocenění x kritice v poměru 2,9 x 1,...

Umění řešit konflikty

Konflikty jsou a budou. A to není špatně. Konflikty mají potenciál pro pozitivní změnu. Díky konfliktu si můžeme vyjasnit co je pro nás důležité a také co je podstatné pro druhé. Dobře vyřešený konflikt může prohloubit vzájemné porozumění a důvěru ve vztahu. Otázkou tedy není zda-li konflikty budou, ale jak se v nich budeme pohybovat, jak je budeme řešit. Jak tedy? Konflikt...

Králem ve své zemi – pozornost

„To nejcennější, co můžete dát druhému člověku, je být tu pro něj plně přítomen“                                                        (zenový mistr ThichNhatHanh) Vztah dvou lidí může kvést, když si vzájemně věnují dostatečné množství nedělené pozornosti. Díky pozornosti, kterou věnujeme druhému, se dozvídáme, co má na srdci, jak se cítí, s čím za námi přichází. Zjišťujeme, že má obavy stejně tak jako sny,...

Meditace Mindfulness

Zastav se a dívej se. Nejlepší věci jsou zadarmo! Smích Vašeho dítětě, objetí s milovaným člověkem, slunce v zimním dni, pocit svobody vysoko v horách. Každý náš den je plný takových okamžiků. Není potřeba čekat na dovolenou. Neboť To vše se děje uvnitř, v nás! Stačí se umět zastavit, vrátit mysl do těla, soustředit se a hluboce se dívat. To je podstatou meditace...

Jak úspěšně vybudovat nový návyk

Milí přátelé, jedním z mých předsevzetí pro tento rok je více psát o tom, co učím a žiji. Je to moje radost, ale také zodpovědnost sdílet nalezené poznání. Neboť člověk se nerealizuje v žití sama pro sebe, ale realizací sebe sama ve službě druhým. Tak tedy 1. příspěvek roku 2019 je zde: Na začátku roku máme chuť začít dělat věci nově,...

dávat a brát

Umění dávat

Týden dávání byl skvělý – čím více jsem dával, tím více se mi otevíralo srdce a tím více jsem dával. Pomohl jsem paní v tramvaji, daroval jsem peníze kamarádovi, věnoval jsem svůj čas, posloužil jsem s přípravou jedné akce…byl to krásný týden. A rozhodně v tom budu pokračovat, ale…také dávání má svoji zadní, odvrácenou stranu.  Každá mince má svůj rub...